Decizia nr. 314 din 03.05.2011

03.05.2011


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. RTV PARTENER MEDIA S.R.L.
Galaţi, Str. Dogăriei nr. 79, jud. Galaţi
CUI 25810428

pentru postul RTV GALAŢI
Galaţi, Bd. George Coşbuc nr. 2, Hotel Sofin, parter, jud. Galaţi

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 03 mai 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie în baza reclamaţiei înregistrate sub nr. 3693/16.03.2011 cu privire la ediţiile emisiunii „PUNCTUAL”, difuzate de postul RTV GALAŢI, în 07 şi 9 martie 2011.

Postul de televiziune RTV GALAŢI aparţine S.C. RTV PARTENER MEDIA S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. TV-C 357.3/11.09.2007, decizia de autorizare nr. 1419.0/18.03.2009 şi reautorizare nr. 1419.1/09.12.2009).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RTV PARTENER MEDIA S.R.L. a încălcat prevederile art. 66 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 220/2011 (art. 71 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 187/2006 în vigoare la data săvârşirii faptei) şi pe cele ale art. 40 alin. (3) din Decizia nr. 220/2011 (art. 42 alin. (4) din Decizia nr. 187/2006 în vigoare la data săvârşirii faptei).

Potrivit dispoziţiilor invocate :

- art. 66 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 220/2011 (art. 71 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 187/2006 în vigoare la data săvârşirii faptei)
"(1) În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să respecte următoarele principii :
a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică" ;
- art. 40 alin. (3) din Decizia nr. 220/2011 (art. 42 alin. (4) din Decizia nr. 187/2006 în vigoare la data săvârşirii faptei)
« 3) Moderatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă ».

În fapt, în data de 07.03.2011, postul RTV GALAŢI a redifuzat, începând cu ora 20.10, emisiunea de dezbatere ”PUNCTUAL”, emisiune care a fost transmisă şi în 28.02.2011.

Ca format, emisiunea dezbate diferite subiecte de interes local, precum şi cazuri prezentate de unele persoane, care, prin intermediul televiziunii, vor să sesizeze autorităţile sau să aducă în atenţia publicului anumite nemulţumiri ale lor cu privire la unele probleme care îi vizează în mod direct.

Emisiunea din 07.03.2011 a fost moderată de dl. Aurel Stancu şi a avut-o ca invitat pe d-na Gafiţuc Atoneta Magdalena, avocat, prim-vicepreşedintele Federaţiei Judeţene a Asociaţiilor de Proprietari ( FJAP) din Galaţi.

Tema emisiunii a constituit-o nepunerea în executare a unei hotărâri judecătoreşti (respectiv sentinţa civilă nr. 1704 din 25.02.2011, definitivă şi executorie, pronunţată de Judecătoria Galaţi pe calea unei ordonanţe preşedinţiale) prin care instanţa a decis să oblige pârâta S.C. Apă - Canal SA să oprească măsurile de restricţionare a aprovizionării cu apă potabilă a consumatorilor din cadrul reclamantei, Asociaţia de proprietari nr. 278 din Galaţi, şi să reia alimentarea cu apă potabilă a consumatorilor din cadrul acesteia. De asemenea, instanţa a decis că obligaţiile vor fi îndeplinite de pârâta S.C. Apă - Canal SA de îndată, fără somaţie şi fără trecerea vreunui termen, până la data de 23.07.2011.

Pe parcursul emisiunii, moderatorul şi invitata emisiunii şi-au manifestat nemulţumirea faţă de faptul că S.C. Apă - Canal SA nu a dat curs dispoziţiilor sentinţei civile menţionate, în sensul că nu a pus-o în executare, astfel încât membrii asociaţiei respective de locatari sunt privaţi de posibilitatea de a consuma apă potabilă.

Din analiza raportului de monitorizare, Consiliul a constatat, pe de o parte, că, deşi problema supusă dezbaterii era una de interes pentru comunitatea locală, emisiunea s-a desfăşurat cu încălcarea principiului imparţialităţii, principiu care presupunea ca în emisiune să fie prezentat şi un punct de vedere al reprezentanţilor societăţii Apă - Canal SA.

Astfel, potrivit Codului audiovizualului, asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor presupune prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.

Dispoziţiile invocate presupun ca radiodifuzorul să obţină şi să prezinte informaţii echilibrate şi o pluralitate de puncte de vedere cu privire la problemele puse în dezbatere, prin acordarea posibilităţii efective de exprimare a tuturor părţilor implicate.

Or, radiodifuzorul nu a procedat şi la prezentarea opiniei S.C. Apă - Canal SA în legătură cu problema ce a constituit obiect al dezbaterii, opinie care, pentru publicul telespectator, ar fi fost deosebit de importantă, mai ales în contextul respectiv.

Informaţiile pe care radiodifuzorul era obligat să le pună la dispoziţia publicului prin solicitarea unui punct de vedere de la societatea inciminată ar fi putut să-i ajute pe aceştia în clarificarea problemei cu care se confruntau, respectiv lipsa apei potabile într-o anumită zonă a oraşului Galaţi.

Consiliul a apreciat că o astfel de abordare a fost de natură să contravină legislaţiei audiovizuale, radiodifuzorul nefiind la prima abatere în ceea ce priveşte încălcarea principiului imparţialităţii în emisiunile pe care le difuzează.

Pe de altă parte, modalitatea în care moderatorul emisiunii a înţeles să îşi manifeste indignarea şi nemulţumirea faţă de faptul că membrii respectivei Asociaţii de proprietari nu beneficiază de apă potabilă nici după pronunţarea sentinţei judecătoreşti a fost una care a fost de natură să contravină prevederilor legislaţiei audiovizuale, în emisiune fiind folosit un limbaj jignitor şi cu accente de instigare la violenţă împotriva conducerii societăţii Apă - Canal SA, precum şi la adresa unor angajaţi.

Redăm din raportul de monitorizare :

"Invitat :..Domnul director să ţină cont de dispoziţiile Instanţei judecătoreşti, în sensul că de indată să se reia furnizarea apei reci !
Moderator : ... Mă speriaţi ! Ce să ţină cont ?! ...E la mama lui acasă ? E pe moşia proprietate personală...Oraşul ăsta a ajuns pe mâna unor oameni care se cred stăpânii noştri ? Păi cum poţi măi nesimţitule, pentru că esti director să te faci că nu...auzi să, să...aicea scrie clar”definitivă şi executorie şi de îndată !”...au trecut patru zile ...nu s-a dus nimeni să dea drumul la apă !...păi înseamnă că în ţara asta putem face orice !...înseamnă că noi putem merge acasă la Gelu Stan să-i vandalizăm casa, să-i spargem tot, îi dăm foc la tot..."
(...)
"Moderator : De ce să pichetez eu pe frig ? De ce să nu-l iau eu de guler şi să-l bag într-o canalizare din aia...care-l merită din plin. (aluzie la dl Gelu Stan, directorul S.C. Apă - Canal SA) ... la nivelul apei pe care o dă el.
(...)
Păi ce crede Gelu Stan, că-i mai tare ca mine ? Am făcut mulţi ani de judo. Dacă-i trag una se duce peste Dunăre, învârtindu-se ! Dar nu fac una ca asta ! Nu imi trece prin cap. Nu am bătut pe nimeni la viaţa mea."

Membrii Consiliului au constatat că limbajul folosit de moderator a fost unul inacceptabil într-un program de televiziune, iar legislaţia audiovizuală sancţionează atitudini de genul celor pe care moderatorul emisiunii « PUNCTUAL » le-a manifestat în timpul difuzării acesteia.

Ideea de a fi justiţiar prin violenţă nu numai că nu este de natură să rezolve problemele puse în discuţie, dar ele nu pot fi admise sub nicio formă în privinţa unui moderator de program audiovizual care, potrivit legislaţiei audiovizuale, are o serie de obligaţii expres prevăzute, în scopul de a modera o emisiune, iar nu de a deveni el însuşi un protagonist violent.

De asemenea, limbajul folosit de moderator a fost unul de neaaceptat într-un program audiovizual.

Membrii Consiliului au mai constatat că dezbaterile pe aceeaşi temă au continuat şi în emisiunea “PUNCTUAL” din 09.03.2011, difuzată de la ora 20.00, având ca invitat aceeaşi persoană, respectiv pe d-na avocat Gafiţuc Atoneta Magdalena, prim-vicepreşedintele Federaţiei Judeţene a Asociaţiilor de Proprietari ( FJAP) din Galaţi.

Ediţia aceasta a emisiunii a tratat aceeaşi problemă, în termeni similari cu cei din ediţia difuzată în 07.03.2011.

Faţă de aceste considerente, în temeiul art. 91 alin. (1) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. RTV PARTENER MEDIA S.R.L., având licenţa audiovizuală nr. TV-C 357.3/11.09.2007, decizia de autorizare nr. 1419.0/18.03.2009 şi reautorizare nr. 1419.1/09.12.2009 pentru postul de televiziune RTV GALAŢI), se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 66 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 220/2011 (art. 71 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 187/2006 în vigoare la data săvârşirii faptei) şi pe cele ale art. 40 alin. (3) din Decizia nr. 220/2011 (art. 42 alin. (4) din Decizia nr. 187/2006 în vigoare la data săvârşirii faptei).


Către,

S.C. RTV PARTENER MEDIA S.R.L.
Galaţi, Str. Dogăriei nr. 79, jud. Galaţi
CUI 25810428

pentru postul RTV GALAŢI
Galaţi, Bd. George Coşbuc nr. 2, Hotel Sofin, parter, jud. Galaţi

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 314/03.05.2011 privind amendarea cu 5.000 lei a radiodifuzorului S.C. RTV PARTENER MEDIA S.R.L. pentru postul de televiziune RTV GALAŢI şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul RTV GALAŢI cu amendă de 5.000 lei, întrucât, în ediţiile emisiunii „PUNCTUAL” din 07 şi 09 martie 2011, nu a fost prezentată şi opinia societăţii Apă - Canal SA cu privire la subiectul dezbătut, fiind afectate principiul echilibrului punctelor de vedere, precum şi posibilitatea publicului de a-şi forma propria opinie.

De asemenea, limbajul jignitor şi cu accente violente folosit de moderatorul emisiunii a fost de natură să contravină Codului audiovizualului."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.