Decizia nr. 316 din 03.05.2011

03.05.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. INSERV MEDIA S.R.L.,
pentru postul eMARAMUREŞ TV

S.C. INSERV MEDIA S.R.L.
B-dul Bucureşti nr. 3
BAIA MARE Jud. Maramureş

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 03 mai 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la respectarea regimului difuzării publicităţii în cadrul serviciului de programe difuzat de postul eMARAMUREŞ TV, în data de 22.04.2011. Postul de televiziune eMARAMUREŞ TV aparţine S.C. INSERV MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C483.1/03.09.2009 şi decizia de autorizare nr. 1628.1/17.12.2009 pentru localitatea Baia Mare).

Prin Hotărârea de Guvern nr. 253/2011, s-a stabilit că desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru primarul municipiului Baia Mare, judeţul Maramureş, va avea loc în data de 8 mai 2011.

Potrivit aceluiaşi act normativ, campania electorală va începe în ziua de sâmbătă, 23 aprilie 2011, ora 0.00 şi va dura pâna în data de 5 mai 2011, ora 24.00.

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. INSERV MEDIA S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 139 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Potrivit dispoziţiilor invocate, publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală.

În fapt, în data de 22 aprilie 2011, postul eMARAMUREŞ TV din Baia Mare a difuzat un spot publicitar în care domnul Mircea Dolha, candidat indepenedent la alegerile parţiale pentru primăria oraşului Baia Mare, a adresat un mesaj locuitorilor cu ocazia Sărbătorilor de Paşte. Spotul a avut o durată de un minut şi o secundă şi a fost difuzat în calupurile de publicitate, transmise în intervalul orar 18.31-20.38.

Membrii Consiliului au constatat că spotul a fost difuzat cu încălcarea prevederilor menţionate, întrucât acesta a conţinut mesajul unui om politic, constituind, în fapt, publicitate politică în favoarea unui candidat la alegerile parţiale pentru primăria din Baia Mare, ce urmează a avea loc la data de 8 mai 2011.

Or, conform prevederilor art. 139 din Codul audiovizualului, publicitatea politică este interzisă, cu excepţia perioadelor campaniei electorale. Sub acest aspect, membrii Consilului au constatat că spotul publicitar, în care a apărut candidatul respectiv, a fost difuzat înainte de începerea oficială a campaniei electorale.

Având în vedere aceste considerente, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea cu somaţie publică a radiodifuzorului. În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. INSERV MEDIA PRODUCTION S.R.L. pentru postul de televiziune eMARAMUREŞ TV din Baia Mare şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune eMARAMUREŞ TV cu somaţie publică, întrucât în ziua de 22 aprilie 2011 a difuzat publicitate politică, fapt ce contravine prevederilor art. 139 din Codul audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.