Decizia nr. 317 din 03.05.2011

03.05.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. COZA MEDIA S.R.L.,
pentru postul MARAMUREŞ TV

S.C. COZA MEDIA S.R.L.
Str. Forestierului nr. 213
BAIA SPRIE Jud. Maramureş

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 03 mai 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la respectarea regimului difuzării publicităţii în cadrul serviciului de programe difuzat de postul MARAMUREŞ TV, în data de 22.04.2011. Postul de televiziune MARAMUREŞ TV aparţine S.C. COZA MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 380.2/22.05.2006 şi decizia de autorizare nr. 1594.1/17.03.2009, precum şi licenţa audiovizuală nr. TV-C321.1/16.01.2007 şi decizia de autorizare nr. 1401.0-1/29.01.2008 pentru localitatea Baia Sprie).

Prin Hotărârea de Guvern nr. 253/2011, s-a stabilit că desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru primarul municipiului Baia Mare, judeţul Maramureş, va avea loc în data de 8 mai 2011.

Potrivit aceluiaşi act normativ, campania electorală va începe în ziua de sâmbătă, 23 aprilie 2011, ora 0.00 şi va dura pâna în data de 5 mai 2011, ora 24.00.

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. COZA MEDIA S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 139 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Potrivit dispoziţiilor invocate, publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală.

În fapt, în data de 22 aprilie 2011, postul MARAMUREŞ TV din Baia Sprie a difuzat trei spoturi în care unii dintre candidaţii la alegerile parţiale pentru primăria oraşului Baia Mare, ce urmează să aibă loc în data de 08.05.2011, au adresat locuitorilor mesaje cu ocazia Sărbătorilor de Paşte.

Astfel, candidaţii care au apărut în aceste spoturi au fost : Cătălin Cherecheş – candidat din partea USL, Mircea Dolha – candidat independent şi Ioan Doru Dăncuş – candidat din partea PNŢCD.

Durata spoturilor şi forma de prezentare a mesajelor a fost diferită, după cum urmează :

- spotul d-lui Cătălin Cherecheş (durată spot - 1 minut şi 31 de secunde) a conţinut videoclipuri în care acesta îşi rostea mesajul ;
- spotul d-lui Mircea Dolha (durată spot - 1 minut) a conţinut videoclipuri în care acesta îşi rostea mesajul ;
- spotul d-lui Ioan Doru Dăncuş (durată spot – 20 de secunde) a fost unul de tip „text”, citit de o voce feminină.

Spoturile au fost difuzate în calupurile de publicitate, de 8 ori, în intervalul orar 18.22-22.50, cu excepţia intervalului 20.47-20.57, atunci când emisiunea de folclor „Tăt omu-i cu voie bună” a fost întreruptă de două ori, pentru difuzarea spoturilor d-lor Cătălin Cherecheş şi Mircea Dolha, fără a fi încadrate de coperte neutre de restul programului.

Membrii Consiliului au constatat că aceste trei spoturi au fost difuzate cu încălcarea prevederilor menţionate, întrucât acestea au conţinut mesajele unor oameni politici, constituind, în fapt, publicitate politică în favoarea unora dintre candidaţii la alegerile parţiale pentru primăria din Baia Mare.

Or, conform prevederilor art. 139 din Codul audiovizualului, publicitatea politică este interzisă, cu excepţia perioadelor campaniei electorale.

Sub acest aspect, membrii Consilului au constatat că cele trei spoturi publicitare, în care au apărut candidaţii respectivi, au fost difuzate înainte de începerea oficială a campaniei electorale.

Având în vedere aceste considerente, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea cu somaţie publică a radiodifuzorului.

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. COZA MEDIA pentru postul de televiziune MARAMUREŞ TV din Baia Sprie şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune MARAMUREŞ TV cu somaţie publică, întrucât în ziua de 22 aprilie 2011 a difuzat publicitate politică, fapt ce contravine prevederilor art. 139 din Codul audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.