Decizia nr. 350 din 12.05.2011

12.05.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,
Bucureşti, Str. Gârlei nr. 1B, Clădirea Grivco Business Center, sector 1, CUI R 1599030

pentru postul de televiziune ANTENA 2
BUCUREŞTI, B-dul Mărăşti nr. 65-67, Complex Expoziţional, Pavilion 7

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12 mai 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 5908/05.05.2011, cu privire la emisiunea „Agentul VIP” difuzată în ziua de 27 aprilie 2011, de postul ANTENA 2.

Postul de televiziune ANTENA 2 aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 166.2/09.01.2007 şi decizia de autorizare nr. 1253.0-2/20.02.2007, eliberate la data de 25.01.2011).

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând emisiunea, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A. a încălcat dispoziţiile art. 40 alin. (3) şi ale art. 47 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Potrivit prevederilor invocate,
„- art. 40 alin. (3) - Moderatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.
- art. 47 alin. (2) - Este interzisă în programele audiovizuale orice discriminare pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală sau etnie”.

În fapt, în data de 27 aprilie 2011, începând cu ora 21:30, postul ANTENA 2 a difuzat, în direct, emisiunea „Agentul VIP”. Emisiunea a fost difuzată şi încadrată cu semnul de avertizare „AP”. În cadrul emisiunii, moderatorul acesteia, Cristian Brancu, i-a avut ca invitaţi în platou pe dl. Cristian Sârbu, avocat, şi pe d-na Dana Enache, jurnalist. Tema emisiunii a constituit-o „Avocatul vedetelor comentează cu presa marile divorţuri : Mihaela şi Cristi Borcea”.

În timpul emisiunii, a intervenit telefonic dl. George Becali care, folosind un limbaj injurios, a făcut afirmaţii cu caracter discriminator la adresa femeilor.

Spre exemplificare redăm din raportul de monitorizare : „George Becali : Dl Brancu, aş vrea să-i răspund eu domnişoarei jurnaliste, pentru că spunea că la Pepe a fost înşelat. Deci, aicea nu a fost vorba de înşelat, aicea a fost vorba de dragoste, care s-a terminat cu un final. Acolo a fost vorba de altceva. Dar, de ce am intervenit. Aş vrea să-i răspund domnişoarei la un lucru foarte important, care să rămână în cap tuturor femeilor care ascultă acum şi care n-ascultă. Căci, domnişoară, că spunea, domne, zice, femeia care înşală şi bărbatul care înşală, că de ce. Şi aş vrea să-i spun aşa, ca să-i intre bine în cap şi la toate femeile. Nu sunt adeptul înşelăciunii, să înşel, sunt adeptul să fii om fidel, dar totuşi şi ţineţi minte lucrurile astea : bărbatul care înşală este şmecher, iar femeia care înşală este curvă.
Cristian Brancu : Dl Becali, staţi un pic. Femeile poate ne judecă în momentul în care spunem lucrul ăsta, nu credeţi ?
George Becali : Ştiţi de ce domnu Brancu ? Pentru că, bărbatul care înşală, scoate pălăria, o flutură şi pleacă şi-şi face cum ar veni nevoia. Femeia nu poate să zică îţi dau 1.000 euro, ca să faci sex cu mine, la un bărbat. Un bărbat poate să dea 1.000 euro la o femeie, face sex şi pleacă. O femeie nu poate cumpăra un bărbat, o femeie trebuie să simtă. Un bărbat care umblă cu 50 de femei e, bine, nu mă refer la unul căsătorit, chiar la unul necăsătorit, e un bărbat deştept, un bărbat şmecher. O femeie care are 50 de bărbaţi este curvă. O femeie care înşală bărbatul numai cu un singur bărbat este curvă. Să le intre în cap la toate femeile : o femeie care înşală e curvă.
(...) George Becali : Hai să-ţi spun cum vede Dumnezeu. Dumnezeu spune că este păcat şi nu face deosebire din punctul de vedere al păcatului şi la bărbat şi la femeie. Dar, fii atent din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Legea lui : un bărbat face păcat, dacă înşală, dar femeia nu are motiv, nu-i dă o motivaţie şi nu-i dă dreptul să se despartă de bărbat dacă înşală. Dar bărbatul, e absolvit de vină, dacă se desparte de femeia care înşală, care de fapt este curvă şi să vă spun de ce. Singurul motiv pentru care un bărbat se poate despărţi de o femeie, este numai dacă este curvă. (..)deci Dumnezeu spune că bărbatul e bărbat şi femeia e curvă.
Cristian Brancu : Mulţumim. Domnul Becali e inconfundabil... E părea lui, trebuie să o respectăm.”

Având în vedere comentariile invitatului, dl. George Becali, făcute în cadrul ediţiei emisiunii « Agentul VIP » din 27 aprilie 2011, Consiliul a constatat că au fost încălcate prevederile art. 47 alin. (2) din Codul audiovizualului, prevederi potrivit cărora este interzisă în programele audiovizuale orice discriminare pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală sau etnie.

Consiliul consideră că, deşi moderatorul emisiunii cunoştea faptul că afirmaţii de natura celor făcute de dl. George Becali sunt de natură a prejudicia şi discrimina femeile, nu a intervenit în sensul de a stopa discursul acestuia şi de a-i solicita să evite comparaţii de natura celor făcute în timpul emisiunii.

În virtutea obligaţiilor legale ce-i reveneau într-o astfel de situaţie, moderatorul emisiunii trebuia să pună în vedere invitatului său că astfel de afirmaţii discriminatorii pe criterii de sex nu pot fi făcute într-un program audiovizual şi să-i solicite să-şi modifice discursul în aşa fel încât acesta să se încadreze în limitele pe care dreptul la liberă exprimare le impune.

Faţă de această situaţie, membrii Consiliului au apreciat că respectivele afirmaţii la adresa femeilor au constituit o formă de discriminare pe considerente de sex.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că, faţă de modalitatea în care s-a exprimat dl. George Becali la adresa femeilor, dl. Cristian Brancu, în calitate de moderator, avea obligaţia legală să intervină ferm, în sensul de a nu-i permite să continue să folosească un limbaj injurios şi nici să prejudicieze imaginea acestora. Or, lipsa unei astfel de atitudini a condus la încălcarea unor drepturi fundamentale, precum demnitatea şi dreptul la propria imagine ale persoanei.

Membrii Consiliului au apreciat că dl. Cristian Brancu a adoptat o conduită care a permis şi a încurajat, pe alocuri, atitudinea d-lui George Becali, o astfel de conduită, încălcând şi dispoziţiile art. 40 alin. (3) din Codul audiovizualului, care prevăd că realizatorii emisiunilor au obligaţia să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios. Consiliul consideră că dl. Cristian Brancu, în calitate de moderator, avea obligaţia de a găsi metode adecvate pentru ca dialogul cu invitatul său să fie unul civilizat şi nicidecum să se transforme într-unul injurios şi discriminatoriu la adresa femeilor.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP S.A. pentru postul de televiziune ANTENA 2. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune ANTENA 2 cu somaţie publică, întrucât, în cadrul emisiunii „Agentul VIP” din 27 aprilie 2011, moderatorul a permis unuia dintre invitaţi să denigreze şi să discrimineze femeile, la adresa cărora a folosit şi un limbaj injurios, fapt ce contravine legislaţiei audiovizuale.

Potrivit dispoziţiilor legale, în programele audiovizuale este interzisă orice formă de discriminare, iar moderatorii au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.