Decizia nr. 351 din 12.05.2011

12.05.2011


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 15.000 lei a S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) S.R.L.,
pentru postul RADIO ZU

S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) CUI R 15081313
B-dul Ficusului nr. 44A, corp B, et. 4, sector 1 BUCUREŞTI

pentru postul RADIO ZU
Str. Mr. Gheorghe Şonţu nr. 8, sector 1 BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12 mai 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunea ,,Morning ZU’’ – ediţia difuzată în data de 13.04.2011, între orele 07.00-10.00, de postul RADIO ZU.

Postul RADIO ZU aparţine S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R 427.3/26.04.2004, decizia de autorizare nr. 1002.0/22.12.2005 şi reautorizare nr. 1002.1/27.02.2009).

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) S.R.L. a încălcat prevederile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, difuzarea în cadrul serviciilor de programe de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

În fapt, de luni până vineri, în intervalul orar 07.00-10.00, postul RADIO ZU difuzează emisiunea ,,Morning ZU’’, prezentată de Mihai Morar şi Daniel Buzdugan.

Membrii Consiliului au constatat că ediţia emisiunii ,,Morning ZU’’, din ziua de 13 aprilie 2011, a fost difuzată cu încălcarea prevederilor referitoare la protecţia copiilor în cadrul serviciilor de programe, întrucât a conţinut expresii licenţioase şi comentarii pe teme sexuale, conţinut nepotrivit în raport de ora de difuzare şi de natură a prejudicia dezvoltarea morală a copiilor, fapt ce contravine prevederilor art. 39 din Legea audiovizualului.

Astfel, în cadrul acestei ediţii a fost difuzată o scenetă ai cărei protagonişti au fost prezentatorii Mihai Morar şi Daniel Buzdugan, scenetă cu conotaţii sexuale, cu referire la ,,violul unei babe’’, context în care prezentatorii au folosit un limbaj licenţios.

Redăm din raportul de monitorizare :

D. Buzdugan (ora 08:41) : Violatorul din Zapodeni, ai auzit de el ?... A fost prins violatorul din Zapodeni, unul care a violat o babă, nu ştiu, a fost zilele astea, ieri, nu ştiu, când a fost prins. Vrea să intre în emisiune să...
M. Morar : Aşa, bine, hai să intre.
M. Morar : Deci cine sunteţi dumneavoastră, ce vreţi de la noi, care-i treaba ?
D. Buzdugan (în rolul violatorului) : Sunt violatorul din Zapodeni şi am venit aici ca să îmi fac mea pulpa, să povestesc cum s-a întâmplat.
M. Morar : Povestiţi-ne, dar repede că avem treabă.
D. Buzdugan (în rolul violatorului) : Eu sunt, mă încadrez într-o tradiţie. La noi aici în judeţul Vaslui, în Moldova, este tradiţia de a-ţi alege baba.
D. Buzdugan (în rolul violatorului) : Am pus ochii pe babă, am ales-o şi am violat-o conform tradiţiei. Că vorba aia, adică. Şi este tradiţia că dacă baba are orgasm, se anunţă un an îmbelşugat.
D. Buzdugan (în rolul violatorului) : Dacă baba nu simte nimic, înseamnă că recoltele vor fi mai proaste şi se va produce inundaţii. Şi de asta ...
D. Buzdugan (în rolul violatorului) : Deci aşa se prevestesc inundaţiile, ca să ...să ştie lumea din sat dacă agoniseala de o viaţă s-o ducă pe deal sau nu. Adică asta e toată treaba.
M. Morar : Dacă la dumneavoastră la Zapodeni tradiţia e ca fiecare violator să-şi aleagă baba, la noi în Bucureşti tradiţia e ca fiecare băiat (...) să-şi aleagă violatorul... Băieţii de la pază v-au ales pe dumneavoastră azi dimineaţă.
D. Buzdugan (în rolul violatorului) : Da. Anul ăsta vreau să vă spun, dar întrebaţi-mă cum a fost anul ăsta !
D. Buzdugan (în rolul violatorului) : Deci vreau să spun că anul ăsta, baba a mimat orgasmul, deci va fi un an secetos, va fi un an greu.
M. Morar : Da, se vede, cu cutremure, cu tzunami, e nasol.
M .Morar : Deci nici violatorilor nu le merge foarte bine.
D. Buzdugan (în rolul violatorului) : Da, a fost o babă drăguţă, că înainte de a suna la 112 să anunţe poliţia că am violat-o, mi-a oferit nuci, covrigi.
M. Morar : După tradiţie.
D. Buzdugan (în rolul violatorului) : Da, după tradiţie. Bine, sub ameninţarea pumnilor mei, dar a fost ... adică s-a..., s-a supus.
M. Morar : E 8 şi 45 de minute, avem (...).

Având în vedere materialul audio prezentat în cadrul acestei ediţii, exemplificat mai sus, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, întrucât a avut un conţinut de natură a afecta dezvoltarea morală sau mentală a copiilor, fapt ce contravine dispoziţiilor invocate.

Astfel, în privinţa temei acestei scenete, în care s-au făcut referiri repetate la ,,violul unei babe’’, admiţând chiar că s-a dorit a fi un moment amuzant, Consiliul consideră că modalitatea de ,,băşcălie’’ şi de persiflare a unei fapte grave, – violul, încadrată ca infracţiune în legea penală, a fost de natură a aduce atingere dezvoltării morale a copiilor, în condiţiile în care puterea ,,exemplului’’ domină această categorie de vârstă – minorii şi care trebuie să fie, potrivit reglementărilor din domeniu, beneficiarii unei protecţii reale în cadrul programelor audiovizuale.

De asemenea, un alt alt aspect de natură a prejudicia dezvoltarea minorilor a constat în adresarea peiorativă la adresa unei categorii de persoane în vârstă, respectiv a femeilor, etichetate cu apelativul ,,babă’’ şi prezentate în ipostaze jignitoare, cu conotaţii sexuale : ,,Am pus ochii pe babă, am ales-o şi am violat-o conform tradiţiei... Şi este tradiţia că dacă baba are orgasm, se anunţă un an îmbelşugat. (...) anul ăsta, baba a mimat orgasmul, deci v-a fi un an secetos...’’.

Or, a asocia imaginea unei femei în vârstă, care pentru un copil poate însemna bunica sau o altă persoană importantă pentru el în relaţiile interumane şi sociale, cu cea de ,,babă’’ - cu orgasme sau fără – este deosebit de nocivă pentru puterea de înţelegere a unui copil, care poate auzi astfel de programe.

Raportat la ora de difuzare, în scopul asigurării protecţiei copiilor în cadrul serviciilor de programe, legiuitorul a prevăzut că transmiterea unor astfel de programe care, prin conţinutul lor, pot afecta dezvoltarea mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, aceştia nu au acces la audierea programele respective.

Or, emisiunea ,,Radio ZU’’ este una matinală, care se adresează tuturor categoriilor de public, inclusiv copiilor, şi care este transmisă la ore la care aceştia au acces neîngrădit la audierea programelor, respectiv în intervalul oarar 07.00-10.00.

Conform normelor legale din domeniul audiovizualului, protecţia minorilor se realizează, în principal, fie prin interdicţia de a difuza programe care pot afecta grav dezvoltarea fizică, mentală şi morală a acestora, fie prin programarea emisiunilor care pot afecta copiii în intervale orare la care aceştia nu pot avea acces la programele respective.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului a constatat că difuzarea ediţiei menţionate a emisiunii ,,Morning ZU’’, s-a făcut cu încălcarea principiului asigurării protecţiei copiilor în cadrul programelor audiovizuale.

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont că radiodifuzorul a mai fost sancţionat anterior pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, Consiliul a propus amendarea acestuia cu suma de 15.000 lei. Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) S.R.L. a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului.

În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. g), alin. (2) şi (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) S.R.L. (titular al licenţei audiovizuale nr. R 427.3/26.04.2004, al deciziei de autorizare nr. 1002.0/22.12.2005 şi reautorizare nr. 1002.1/27.02.2009 pentru postul RADIO ZU) se sancţionează cu amendă în cuantum de 15.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către

S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) CUI R 15081313
B-dul Ficusului nr. 44A, corp B, et. 4, sector 1 BUCUREŞTI

pentru postul RADIO ZU
Str. Mr. Gheorghe Şonţu nr. 8, sector 1 BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 351/12.05.20011 privind amendarea cu 15.000 lei a radiodifuzorului S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) pentru postul RADIO ZU şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul RADIO ZU cu amendă de 15.000 lei, întrucât ediţia emisiunii ,,Morning ZU’’ din 13 aprilie 2011 a conţinut expresii licenţioase şi comentarii pe teme sexuale, nepotrivite în raport de ora de difuzare a emisiunii şi de natură a prejudicia dezvoltarea morală a copiilor, fapt ce contravine prevederilor art. 39 din Legea audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, se asigură faptul că aceştia nu pot avea acces la emisiunile respective."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.