Decizia nr. 353 din 12.05.2011

12.05.2011


envoyer l'article par mail title=

Către

S.C. REALITATEA MEDIA S.A.
Splaiul Unirii nr. 6, bl. B3A, etaj 2, camera 4, sector 4
BUCUREŞTI, C.U.I. 14080700

pentru posturile de televiziune REALITATEA TV şi THE MONEY CHANNEL

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12 mai 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat sesizarea nr. 5673/02.05.2011 formulată de Directorul General al societăţii Oltchim S.A., precum şi raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la spoturile publicitare „PCC Oltchim”, difuzate în cadrul grupajelor de publicitate, pe posturile de televiziune Realitatea TV şi The Money Channel.

Deşi reclamaţia priveşte spoturi difuzate în perioada 20 ianuarie - 2 mai 2011, membrii Consiliului au analizat varianta ce se difuzează ulterior emiterii Deciziei CNA nr. 223 din 01 martie 2011 prin care s-a dispus intrarea în legalitate a unor spoturi PCC OLTCHIM. 

În urma monitorizării s-a constatat că, pe posturile de televiziune Realitatea şi The Money Channnel, în data de 6 mai 2011, a fost difuzat un spot cu următorul conţinut :

Voce din off : Grupul german PCC susţine că revitalizarea Oltchim depinde de restructurarea companiei, dar şi de schimbarea formei de proprietate şi a managementului, pe principiile economiei de piaţă. Acţionarul minoritar al combinatului chimic este de părere că privatizarea societăţii este cea mai bună soluţie pentru Oltchim, singura care-i poate asigura redresarea şi dezvoltarea. PCC şi-a exprimat intenţia de a participa la privatizarea societăţii încă din 2007, cu intenţia de a contribui activ la revitalizarea combinatului chimic. Grupul german vine cu un plan de restructurare care să permită Oltchim să se repoziţioneze pe piaţă şi să obţină profit în următorii 30 de ani. Aceasta este o garanţie a faptului că PCC nu intenţionează să închidă combinatul în cazul în care-l va prelua în urma unui proces transparent de privatizare. În cazul în care Oltchim va fi preluat de un alt investitor, grupul german intenţionează să rămână acţionar şi să coopereze cu noul proprietar privat pentru a dezvolta compania pe baza noilor tehnologii cu beneficii pentru angajaţi şi economia vâlceană.

Titrat pe ecran : „PCC SUSŢINE REVITALIZAREA OLTCHIM ; PRIVATIZAREA CEA MAI BUNĂ SOLUŢIE ; PCC ASIGURĂ REDRESAREA ŞI DEZVOLTAREA ; PCC ARE UN PLAN DE RESTRUCTURARE ; PROFIT ; PCC GARANTEAZĂ CONTINUITATEA ; PCC SPRIJINĂ DEZVOLTAREA PRIN NOI TEHNOLOGII”.

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării spotului, Consiliul a apreciat că acesta încalcă dispoziţiile legale din domeniul audiovizualului, respectiv prevederile art. 93 şi 104 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Potrivit normelor invocate :

art. 93 : Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale.

art. 104 : Sunt interzise publicitatea şi teleshoppingul în care se utilizează practici comerciale înşelătoare sau practici comerciale agresive. Membrii Consiliului au apreciat că varianta de spot publicitar analizată nu asigură o informare corectă a publicului şi o concurenţă loială, întrucât este echivocă şi induce în eroare tocmai cu privire la caracterul publicitar, de promovare.

Având în vedere că Legea audiovizualului defineşte comunicările comerciale ca mesaje destinate promovării directe ori indirecte a bunurilor, serviciilor sau imaginii unei persoane care desfăşoară o activitate economică, membrii Consiliului au apreciat că spotul analizat nu arată efectiv în ce constă această promovare, comunicarea analizată fiind, în fapt, o informare a publicului cu privire la opiniile ori intenţiile unei persoane, de natură să pună într-o lumină nefavorabilă, denigratoare societatea Oltchim.

Potrivit dispoziţiilor legale, comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale.

Analizând spotul, membrii Consiliului au apreciat că, raportat la conţinutul acestuia, nu rezultă în mod clar şi fără echivoc imaginea ori produsele sau serviciile cărei persoane sunt promovate şi care este finalitatea unui astfel de demers publicitar, întrucât, prin asocierea imaginii şi numelui unei unei societăţi într-un context negativ, nefavorabil acesteia, în continuare nu rezultă în mod evident dacă se doreşte promovarea unui acţionar minoritar sau afectarea imaginii societăţii la care acesta deţine acţiuni.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că difuzarea spotului analizat contravine dispoziţiilor legale.

Având în vedere aceste aspecte, Consiliul Naţional al Audiovizualului dispune, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, intrarea de îndată în legalitate în privinţa spotului „PCC Oltchim”, în sensul respectării regulilor de difuzare a publicităţii în audiovizual.