Decizia nr. 354 din 12.05.2011

12.05.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. CARGO SPED S.R.L.,
SIBIU, Str. Nicolae Teclu nr. 15, jud. Sibiu

pentru postul RADIO SIBIU

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12 mai 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie privind spotul publicitar pentru Clubul El Torro difuzat în perioada 28 martie – 3 aprilie 2011, de postul RADIO SIBIU.

Postul RADIO SIBIU aparţine radiodifuzorului S.C. CARGO SPED S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R 032.5/15.03.1993, decizia de autorizare iniţială nr. 060.0/27.09.1994 şi reautorizare nr. 060.4-1/31.05.2005 eliberată la data de 08.07.2009).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. CARGO SPED S.R.L. a încălcat prevederile art. 113 alin. (1) din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Potrivit dispoziţiilor legale invocate, în intervalul orar 6,00 - 22,00 este interzisă orice formă de publicitate la băuturi spirtoase.

În fapt, în perioada 28 martie – 03 aprilie 2011, postul Radio Sibiu a difuzat un spot publicitar pentru Clubul El Torro, spotul fiind transmis de marţi până duminică la orele 10:45, 13:45, 16:45, 18:45, 20:45 şi 21:45 iar luni la orele 10:45, 13:45, 20:45 şi 21:45.

În cadrul spotului publicitar, a fost prezentată şi oferta clubului de cocktailuri cu băuturi alcoolice.

Exemplificăm din raportul de monitorizare : „Atenţiune ! Noutate la Club El Torro ! În zilele de luni, miercuri, joi şi vineri începând cu orele 22, primiţi următoarele oferte : Cuba Libre, Gin Tonic, Whisky Energy, Vodca Juice, Campari Orange doar la preţul de 5 lei.
Distracţie la maxim alături de formaţia Mordăşan şi cei mai îndrăgiţi solişti ai momentului : Bogdan Scumpu şi Fara de la Mediaş.
Multe surprize muzicale de la Bucureşti şi din ţară vă aşteaptă în fiecare săptămână. Pentru rezervări sunaţi la numerele de telefon 0752847390 sau 0757815417. Vă aşteptăm cu drag”

Audiind înregistrarea spotului publicitar menţionat, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile legale cu privire la promovarea băuturilor spirtoase în cadrul serviciilor de programe de radiodifuziune.

Legiuitorul a instituit norme imperative prin care se interzice difuzarea, în intervalul orar 06.00-22.00, a oricărei forme de publicitate pentru băuturi spirtoase.

Or, radiodifuzorul a făcut publicitate la băuturi spirtoase, într-un interval orar, respectiv 10.00-22.00, în care promovarea acestor produse este interzisă.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 144 alin (2) şi (3) din Decizia 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, coroborate cu ale ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. CARGO SPED S.R.L. pentru postul RADIO SIBIU şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radioddifuzorul S.C. CARGO SPED S.R.L., pentru postul RADIO SIBIU, are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul RADIO SIBIU cu somaţie publică, întrucât, în cadrul unui spot publicitar difuzat în perioada 28 martie - 3 aprilie 2011, în intervalul orar 10:00 - 22:00, a promovat băuturi spirtoase, fapt interzis de prevederile art. 113 din Codul audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor legale invocate, în intervalul orar 6,00 - 22,00 este interzisă orice formă de publicitate la băuturi spirtoase.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.