Decizia nr. 36 din 20.01.2009

20.01.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. RADIO XXI SRL
Str. Horia Măcelariu, nr. 36-38, sector 1, BUCUREŞTI
CUI : 4034103

pentru postul RADIO 21
Str. Horia Măcelariu, nr. 36-38, sector 1, BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 20 ianuarie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea normelor privind protecţia minorilor, în emisiunea „Fabrica Dementă”, difuzată de postul RADIO 21 în data de 15 ianuarie 2009.

Postul RADIO 21 aparţine radiodifuzorului S.C. RADIO XXI SRL (licenţa audiovizuală nr. R 064.1/07.07.1993 şi decizia de autorizare nr. 023.3/22.07.2008).

În urma analizării raportului de monitorizare şi audierii înregistrării emisiunii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RADIO XXI SRL a încălcat prevederile art. 3 alin. (1) şi ale art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu dispoziţiile art. 16 alin. (3) literele f), g), k) şi l) din Decizia 187/2006 privind codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 89 din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului, prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului.

Potrivit dispoziţiilor art. 39 alin. (2) din acelaşi act normativ, difuzarea în cadrul serviciilor de programe de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare ori datorită mijloacelor tehnice necesare recepţiei, minorii nu au acces audio sau video la programele respective.

Codul audiovizualului, art. 16 alin. (3) prevede : criteriile generale de care titularii de licenţă audiovizuală vor ţine cont în clasificarea producţiilor audiovizuale sunt următoarele :

f) psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor ;

g) tipologia eroilor, scopul acţiunii acestora, gradul de recurgere la violenţă ; k) calitatea şi tipologia limbajului ;

l) genul sau temele producţiilor audiovizuale.

Conform preverderilor art. 89 din Codul audiovizualului, programele oferite publicului de posturile de radio şi de televiziune trebuie să răspundă standardelor editoriale elaborate în cadrul mecanismelor de autoreglementare, cu respectarea normelor europene şi a legislaţiei naţionale în materie, să reflecte diversitatea culturală, în respectul identităţii naţionale şi europene.

În fapt, în data de 15 ianuarie 2009, în cadrul emisiunii matinale „Fabrica Dementă”, rubrica „Ştirea Zilei”, prezentată de Blaj şi Bubanu, postul Radio 21 a difuzat o variantă parodiată a poemului „Luceafărul” de Mihai Eminescu.

Parodierea a conţinut un limbaj vulgar, neadecvat orei de difuzare, oră accesibilă tuturor categoriilor de public.

Redăm din raportul de monitorizare :

Bubanu : „Dumitru Nicolae primarul oraşului Galaţi vrea să transforme clubul de noapte din Parcul Mihai Eminescu într-un muzeu dedicat marelui poet.
Blaj : De ce şi-o fi adus aminte abia acum primarul de Eminescu ?
Bubanu : Din cauză de criză desigur. Dacă nu mai lasă oamenii la secretariat bancnote cu poetul nepereche, de-aia.
Blaj : Uite, cum cred eu că ar suna Luceafărul în varianta primarului gălăţean.
Bubanu : Ia să vedem ?
Blaj : Cobori în jos, luceafăr blând,
Alunecând pe-o bară,
Dă cu chiloţii de pământ
Şi bagă-ne în boală.

Bubanu : Din umbra falnicelor bălţi
Ea cracii şi-i îndreaptă
Lângă fereastră, unde-n colţ
Un peşte rrom aşteaptă.

Blaj : Ca în camera ta să vin,
Să te privesc de-aproape
Hai, bagă mâna-n buzunar
Şi lasă-te de harfe !

Bubanu : Aici intră el, băiatul de bani gata :
Din clubul meu venii cu greu,
Ca să ţi-o trag acuma
Un procuror e tatăl meu,
Parlamentară muma.

Blaj : Iar ea vorbind cu el în somn,
Oftând din greu suspină :
O, cocalar al nopţii clovn,
Să mor de am vreo vină !

Bubanu : Ea îl privea cu un surâs,
El tremura-n maşină
Căci cu o frână brusc a pus
Sfârşit la o vitrină.

Blaj : Cobori în jos, primare blând,
Alunecând pe-o rază,
Pătrunde-n inimi şi în gând
Şi culturalizează !”

În urma audierii înregistrării în şedinţă publică, membrii Consiliului au constatat că varianta parodiată a poemului „Luceafărul” de Mihai Eminescu, ce a abundat de expresii vulgare, a depăşit limitele decenţei şi ale umorului subtil, fiind lipsite de valoare educativă sau informaţională.

Consiliul apreciază că, pe de o parte, prezentarea în acest mod a operei literare a poetului naţional Mihai Eminescu a fost total lipsită de respectul cuvenit identităţii şi valorilor culturale naţionale, iar pe de altă parte, nu s-a realizat educarea tinerei generaţii şi nici diversitatea culturală aşa cum prevăd art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului şi art. 89 din Codul audiovizualului.

Membrii Consiliului au considerat că, atât parodierea poeziei marelui poet, cât şi modalitatea în care aceasta a fost făcută, poate transmite un mesaj negativ copiilor, având în vedere discernământul redus al acestora.

Consiliul a constatat că respectarea principiului interesului superior al copilului trebuie să primeze în orice program audiovizual, întrucât nevoia de protecţie a acestora cu privire la programele ce le pot afecta dezvoltarea psihică şi morală, protecţie generată de lipsa de maturitate psihică şi intelectuală a acestora, se referă în egală măsură şi la creşterea şi educarea copiilor.

Normele legale din domeniu prevăd că radiodifuzorii au obligaţia de a ţine cont, la difuzarea producţiilor audiovizuale, de criterii precum psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor, de calitatea şi tipologia limbajului, protecţia minorilor realizându-se în principal, fie prin interdicţia de a difuza programe care pot afecta grav dezvoltarea fizică, mentală şi morală a copiilor, fie prin programarea unor astfel de emisiuni în intervale orare la care aceştia nu au acces la programele respective.

Faţă de toate aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului S.C. RADIO XXI S.R.L. cu suma de 5.000 lei. Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, modificată.

În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. RADIO XXI S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R 064.1/07.07.1993 şi decizia de autorizare nr.023.3/22.07.2008) - pentru postul RADIO 21 se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) şi ale art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările superioare, coroborat cu dispoziţiile art. 16 alin. (3) literele f), g), k) şi l) din Decizia 187/2006 privind codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 89 din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către

S.C. RADIO XXI S.R.L.
Str. Horia Măcelariu, nr. 36-38, sector 1, BUCUREŞTI
CUI : 4034103

pentru postul RADIO 21
Str. Horia Măcelariu, nr. 36-38, sector 1, BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 36/20.01.2009 privind amendarea cu 5.000 lei a radiodifuzorului S.C. RADIO XXI S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul RADIO 21 cu amendă în cuantum de 5.000 lei, întrucât, în emisiunea matinală „Fabrica Dementă", difuzată în ziua de 15 ianuarie 2009, zi de comemorare a poetului Mihai Eminescu, realizatorii au prezentat o formă parodiată a poemului „Luceafărul”, cu un conţinut vulgar, fapt ce contravine legislaţiei audiovizuale care impune în sarcina radiodifuzorilor obligaţia de a difuza programele cu respectarea principiului interesului superior al copilului.

De asemenea, prezentarea variantei licenţioase a „Luceafărului” eminescian nu numai că nu a fost o formă de reflectare a diversităţii culturale, în respectul identităţii naţionale, dar a constituit, în fapt, o depreciere a valorilor culturale.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.