Decizia nr. 360 din 12.05.2011

12.05.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. SPHERA MEDIA PRODUCTION S.R.L.,
pentru postul CINEMAR TV

S.C. SPHERA MEDIA PRODUCTION S.R.L.
B-dul Bucureşti nr. 25
BAIA MARE Jud. Maramureş

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12 mai 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, cu privire la modul de reflectare, de către posturile TV din Baia Mare, a campaniei electorale pentru alegerile locale parţiale, în perioada 23.04.2011, ora 0,00 – 07.05.2011, ora 07.00.

Postul de televiziune CINEMAR TV aparţine S.C. SPHERA MEDIA PRODUCTION S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 430.2/28.10.2008 şi decizia de autorizare nr. 1594.1/31.03.2011 pentru localitatea Baia Mare).

Analizând raportul de monitorizare membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. SPHERA MEDIA PRODUCTION S.R.L. a încălcat prevederile art. 261 alin. (1) din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

ART. 26^1
(1) Pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial.

În fapt, prin Hotărârea de Guvern nr. 253/2011, s-a stabilit programul calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru primarul municipiului Baia Mare, judeţul Maramureş, din data de 8 mai 2011.

Campania electorală pentru alegerile locale parţiale, s-a desfăşurat în perioada 23.04.2011, ora 0,00 – 07.05.2011, ora 07.00.

Analizând raportul de monitorizare referitor la reflectarea campaniei electorale, membrii Consiliului au constatat, cu privire la emisiunile de promovare electorală, că la postul Cinemar TV s-a înregistrat dezechilibru mare în favoarea candidatului USL – Cătălin Cherecheş.

Astfel, potrivit raportului de monitorizare, timpul alocat promovării fiecărui candidat a fost după cum urmează : Cătălin Cherecheş/USL - a beneficiat de 427 de minute, respectiv un procent de 64 % din timpul alocat promovării de către post, Mihai Pătraşcu/PD-L a beneficiat de 105 minute, respectiv un procent de 15,7%, Ciprian Cherecheş/PRM nu a beneficiat de promovare, Petru Tomoiagă/PV a beneficiat de 30 de minute, respectiv, un procent de 4,6%, Doru Dăncuş/PNŢCD a beneficiat de 25 de minute, respectiv, de un procent de 3,7 %, Mircea Dolha/Independent – nu a beneficiat de promovare, iar Vasile Vlaşin/Independent – a beneficiat de 80 de minute, respectiv un procent de 12 % din timpul alocat promovării de către postul de televizuine Cinemar Tv.

Consiliul apreciază că o astfel de abordare a emisiunilor de promovare electorală a fost de natură a afecta reflectarea campaniei electorale a candidaţilor care au participat la competiţia pentru alegerea Primarului municipiului Baia Mare.

Art. 26^1 din Legea audiovizualului instituie în sarcina radiodifuzorilor obligaţia de a reflecta campania electorală în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, pentru a încuraja şi facilita exprimarea pluralistă a curentelor de opinie, astfel încât toţi candidaţii aflaţi în competiţia electorală să fie trataţi în mod echitabil şi echilibrat şi fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului, beneficiind de un tratament egal.

Consiliul apreciază că o astfel de abordare, lipsită de echilibru şi echitate, a fost de natură a prejudicia dreptul publicului de a-şi exercita dreptul la vot în deplină cunoştinţă de cauză.

Având în vedere aceste considerente, membrii Consiliul au propus şi au votat sancţionarea cu somaţie publică a radiodifuzorului.

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. SPHERA MEDIA PRODUCTION S.R.L. pentru postul de televiziune CINEMAR TV din Baia Mare şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune CINEMAR TV cu somaţie publică, întrucât nu a reflectat în mod echitabil, echilibrat şi imparţial desfăşurarea campaniei electorale pentru alegerea Primarului municipiului Baia Mare.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.