Decizia nr. 377 din 19.05.2011

19.05.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. PRO TV S.A.,
cu sediul în Bucureşti, Bd. Pache Protopopescu nr. 109, etaj 1, sector 2

pentru postul de televiziune PRO CINEMA

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 mai 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 5147/15.04.2011, cu privire la filmul serial „Huff”, difuzat în ziua de 14.04.2011, de postul PRO CINEMA.

Postul de televiziune PRO CINEMA aparţine radiodifuzorului S.C. PRO TV S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 72/27.11.2003 şi decizia de autorizare nr. 626.0/15.04.2004 şi reautorizare nr. 626.0-1/15.04.2004 eliberată la data de 18.01.2011).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării secvenţelor relevante, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. PRO TV S.A. a încălcat dispoziţiile art. 20, 21 lit. d) şi 24 alin. (1) raportate la cele ale art. 19 alin. (2) lit. a), f), g), h), k) şi l) din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

“- art. 19 alin. (2) Responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor şi furnizorilor de servicii media la cerere, în conformitate cu următoarele criterii :
a) numărul şi natura scenelor violente, precum şi caracterul gratuit sau indispensabil al acestora, raportat la genul şi subiectul programului ;
f) psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor ;
g) tipologia eroilor, scopul acţiunii acestora, gradul de recurgere la violenţă ;
h) prezenţa şi rolul minorilor în scene de violenţă ;
k) calitatea şi tipologia limbajului ;
l) genul sau tema programului.
- art. 20 : În clasificarea producţiilor audiovizuale de ficţiune furnizorii de servicii media audiovizuale se vor ghida şi după clasificarea stabilită de producător sau, după caz, după cea în care producţia de ficţiune a fost difuzată în alte ţări, evitând încadrarea cel mai puţin restrictivă, în situaţia în care aceasta este singulară.
- art. 21 : Categoriile în care se clasifică programele, în funcţie de criteriile precizate la art. 19 alin. (2), sunt următoarele :
d) programe interzise minorilor sub 15 ani, denumite în continuare programe 15 ;
- art. 24 alin. (1) : Programele 15 se difuzează numai în intervalul orar 22,00 - 6,00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 15 de culoare albă”.

În fapt, în data de 14 aprilie 2011, în intervalul orar 14:31– 15:38, postul de televiziune PRO CINEMA a difuzat un episod din filmul serial „Huff”, cu semnul de avertizare „AP”, producţie audiovizuală ce a conţinut expresii vulgare şi licenţioase.

Exemplificăm din raportul de monitorizare :

- un tânăr gay îi povesteşte psihiatrului cum le-a măsturisit părinţilor care este orientarea lui sexuală ; I-am spus că n-a ajutat faptul că mă ciupea de penis la cinci ani şi-mi spunea să nu mai las pe nimeni altcineva să mă atingă ; l-am întrebat dacă ştia că-şi băga limba pe gâtul meu când aveam 10 ani şi-mi spunea că aşa sărută franţuzii ; Creierul lui e mai inactiv decât penisul tău (...) ;

- Alte expresii : Când mititica aia fără gât va depune mărturie, toţi juraţii vor muri să i-o tragă ; E în regulă să mă masturbez ocazional, în biroul meu, în pauza de prânz ? ; M-a părăsit pentru că n-am vrut să-i fecundez ouăle ; ţie ţi-ar trage-o în parcare.”

De asemenea, filmul a conţinut scene de violenţă şi cu conotaţii sexuale, precum :

„- scenă în care adolescentul gay scoate din rucsac un pistol, apoi introduce ţeava pistolului în gură şi apasă pe trăgaci. Tânărul se prăbuşeşte la podea, sângele este împroşcat pe pereţi şi pe faţa psihiatrului, apoi sângele care curge din capul tânărului formează o baltă. Secretara întră în cabinet şi ţipă la vederea acelei privelişti, iar următorul pacient fuge îngrozit. (aproximativ 38 secunde) ;
- scenă în care psihiatrul visează că un dirijor se sinucide, împuşcându-se cu un pistol în cap ;
- scenă în care psihistrul îşi aminteşte că mama lui l-a surprins când, copil fiind, împreună cu un alt băiat, se masturbau ;
- scenă în care personajul principal rămâne cu ochii aţintiţi pe bustul unei tinere care se apropia din sens opus. Când s-a apropiat de Huff, tânăra a făcut un gest obscen cu degetul.”.

Membrii Consiliului au constatat că producţia audiovizuală menţionată a fost încadrată greşit şi difuzată în intervale orare necorespunzătoare în raport de conţinutul acesteia (violenţă, vulgaritate, obscenitate etc.).

Astfel, postul de televiziune PRO CINEMA a încadrat episodul din filmul serial „Huff”, difuzat în ziua de 14 aprilie 2011, în intervalul orar 14:31–15:38, ca fiind producţie audiovizuală care poate fi vizionată de minorii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul părinţilor sau împreună cu familia (semnul de avertizare „AP”). Or, dat fiind că episodul monitorizat a conţinut limbaj obscen, scene de violenţă şi cu conotaţii sexuale, şi ţinând cont de clasificările stabilite în alte ţări, precum Marea Britanie „15”, Germania „16”, acest film ar fi trebuit difuzat în intervalul orar 22.00 - 06.00 şi încadrat cu semnul de avertizare „15”.

Faţă de aspectele constatate, în temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) şi cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. PRO TV S.A. pentru postul de televiziune PRO CINEMA şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, următorul text :

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul PRO CINEMA cu somaţie publică, întrucât filmul serial „Huff”, transmis în ziua de 14 aprilie 2011, în intervalul orar 14:31–15:38, care a conţinut scene de violenţă şi limbaj obscen, a fost încadrat greşit şi difuzat în intervale orare necorespunzătoare în raport de conţinutul său.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.