Decizia nr. 378 din 19.05.2011

19.05.2011


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 mai 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la modul în care au fost prezentate avertizările sonore şi vizuale în unele spoturi publicitare difuzate de posturile de televiziune în lunile aprilie – mai 2011 pentru medicamente sau suplimente alimentare precum : Artrostop, GinkoPrim, Minimarţieni, Prostenal, Neolin, Urinal Akut, GE 132.

În urma vizionării şi analizării spoturilor publicitare menţionate mai sus, Consiliul a constatat că cel pentru suplimentul alimentar Urinal Akut încalcă prevederile art. 94 şi art. 131 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, iar cele pentru medicamentul Neolin încalcă dispoziţiile art. 124 din acelaşi act normativ.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

ART. 94
În scopul unei informări corecte, orice informaţie sau avertizare conţinută într-o comunicare comercială audiovizuală se difuzează astfel încât aceasta să fie clar percepută de public, în special prin asigurarea următoarelor măsuri :
a) să fie prezentată static, lizibil şi pe o durată suficientă, în cazul informaţiei difuzate sub formă de videotext ; dimensiunea caracterelor trebuie să fie de minimum 17 puncte în format SD, definiţie standard, respectiv 32 în format HD, înaltă definiţie ;
b) să fie redată la viteză normală de citire.

ART. 124
(1) Promovarea medicamentelor în serviciile media audiovizuale va include în mod obligatoriu următoarele :
a) denumirea produsului ;
b) denumirea comună, dacă produsul conţine un singur ingredient activ ;
c) indicaţia terapeutică (afecţiunile pentru care se foloseşte produsul medicamentos) ;
d) avertizarea sonoră « Acesta este un medicament. Citiţi cu atenţie prospectul. » ;
e) avertizarea scrisă prevăzută la art. 800 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), publicitatea în formă prescurtată (reminder) va include cel puţin avertizarea prevăzută la alin. (1) lit. d), sub formă scrisă.
(3) Avertizarea menţionată la alin. (1) lit. d) se va difuza în condiţii care să asigure o percepţie clară a mesajului, printr-o pronunţare normală, neaccelerată.
(4) Avertizările menţionate la alin. (1) lit. e) şi la alin. (2) se vor difuza în condiţiile prevăzute la art. 94.

ART. 131
(3) În cazul reminderului, textul precizat la alin. (1) va fi prezentat pe parcursul difuzării spotului publicitar, în condiţii care să asigure o percepţie clară a mesajului, conform dispoziţiilor art. 94.

În ceea ce priveşte spotul pentru produsul Urinal Akut, Consiliul a constatat că varianta ce se difuzează pe posturile de televiziune, vizionată în şedinţă, conţine informaţii în formă scrisă, afişate pe ecran, însă dimensiunea caracterelor acestor texte nu asigură publicului o percepţie clară a conţinutului informaţiilor.

Membrii Consiliului au mai apreciat că acest aspect, ce conduce la imposibilitatea publicului de a percepe informaţiile, are, în egală măsură, efecte şi asupra vitezei normale de citire, situaţie în care s-a constatat că textul este afişat pe ecran pe o durată insuficientă pentru a fi perceput în totalitate.

Redăm din raportul de monitorizare :

Spot Urinal Akut Puternic şi Rapid, CSW - 33 secunde, a fost difuzat pe următoarele posturi : Naţional TV, Kanal D, Prima TV

Descriere spot : Patru femei se află la a o masă, discută şi consumă lichide. La finalul spotului apare o cutie de Urinal Akut, iar lângă aceasta un pahar cu apă.

Conţinut spot :

Voce din off : 50% dintre femei au cel puţin o infecţie urinară în timpul vieţii lor. Consumul suplimentar de lichide poate ajuta, însă această măsură nu este suficientă. În 80% din cazuri infecţia urinară este cauzată de bacteria E.Coli. Urinal Akut, în formă concentrată, ajută la eliminarea bacteriei E.Coli încă din prima zi de administrare şi contribuie la reglarea microflorei tractulul urinar. Urinal Akut, efect puternic si rapid, asigurat de forma concentrată. Produs garantat Walmark. Acesta este un supliment alimentar. Citiţi cu atenţie prospectul. Intră pe csw.ro pentru sfaturi gratuite ale expertului Walmark.
În partea de jos a ecranului, a apărut scris :
50%* dintre femei, iar dedesubt cu caractere mici, unele cuvinte ilizibile :
*(indescifrabil, n.n.), Epidemiologia infecţiilor tractului urinar, incidenţă, morbiditate, costuri ; febr.2008 ; 49 (2):53-70 (acest text a fost menţinut - 4 secunde) ;
80%* din cazuri, iar dedesubt cu caractere mici, unele cuvinte ilizibile :
*(indescifrabil, n.n.), Epidemiologia şi (indescifrabil, n.n.) infecţiilor tractului urinar în comunitate. Sensibilitatea antimicrobiană a principalilor agenţi patogeni şi semnificaţia de rezistenţă clinică ; dec.2005, supliment (indescifrabil, n.n.) (acest text a fost menţinut - 4 secunde).

Pe ecran a apărut o cutie de Urinal Akut. În partea de sus a ecranului s-a titrat : Efect puternic şi rapid, iar în partea de jos a ecranului : Produs garantat WALMARK, iar cu caractere foarte mici : Acesta este un supliment alimentar. Citiţi cu atenţie prospectul. www.csw.ro, Sfatul expertului Walmark

„Spotul Urinal Akut Puternic şi Rapid - 10 secunde, a fost difuzat pe următoarele posturi : Antena 1, Kanal D, Naţional TV, Prima TV, Pro TV

Conţinut spot :

Voce din off : Urinal Akut ajută la eliminarea bacteriei E.Coli, încă din prima zi de administrare şi contribuie la reglarea microflorei tractului urinar. Urinal Akut, efect puternic şi rapid, asigurat de forma concentrată.

În partea de jos a ecranului, a apărut scris, cu caractere foarte mici : Acesta este un supliment alimentar. Citiţi cu atenţie prospectul (acest text a fost menţinut pe toată durata difuzării spotului - 10 secunde).

Pe ecran a apărut o cutie de Urinal Akut. În partea de sus a ecranului s-a titrat : Efect puternic şi rapid, iar în partea de jos a ecranului : Produs garantat WALMARK.

Referitor la acest spot, membrii Consiliului au constatat că avertizarea obligatorie « Acesta este un supliment alimentar. Citiţi cu atenţie prospectul » este scrisă cu caractere foarte mici, care o fac aproape ilizibilă, neasigurând o percepţie clară a mesajului, fapt ce contravine dispoziţiilor art. 131 alin. (3) din Codul audiovizualului.

În ceea ce priveşte spoturile pentru promovarea medicamentului Neolin, Consiliul a constatat că avertizarea sonoră obligatorie a publicului „Acest medicament se poate elibera fără prescripţie medicală...(...).. adresaţi-vă medicului sau farmacistului." este spusă într-un ritm accelerat, care nu asigură o percepţie, o înţelegere clară a acestui mesaj.

Redăm din raportul de monitorizare :

Spot Neolin, Cheie, scris – 20 secunde, a fost difuzat pe următoarele posturi : Antena 1 şi Antena 3

Descriere spot : Pe ecran apar imagini cu o cheie care strânge un şurub, un reşou foarte încins, o cutie de Neolin şi o pastilă.

Conţinut spot :

Voce din off : Dacă te-ai săturat de durere, sau de febră, încearcă Neolin, o combinaţie de substanţe active ce triplează lupta împotriva durerii şi febrei. Neolin învinge durerea şi febra.
Acest medicament se poate elibera fără prescripţie medicală. Se recomandă citirea cu atenţie a prospectului. Dacă apar manifestări neplăcute adresaţi-vă medicului sau farmacistului (acest mesaj a fost citit rapid, în 5 secunde).

Pe ecran s-a titrat : Învinge durerea şi febra. 1 comprimat la nevoie, maxim 4 comprimate/zi
Acest medicament se poate elibera fără prescripţie medicală. Se recomandă citirea cu atenţie a prospectului şi a informaţiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute adresaţi-vă medicului sau farmacistului.

Spot Neolin, Pat cu Ţepi, scris – 20 secunde, a fost difuzat pe următoarele posturi : Antena 1 şi Antena 3

Descriere spot : Pe ecran se succed următoarele imagini : un pat cu ţepi, un ochi de aragaz foarte încins, o cutie de Neolin şi o pastilă.

Conţinut spot :

Voce din off : Dacă te-ai săturat de durere, sau de febră, încearcă Neolin, o combinaţie de substanţe active ce triplează lupta împotriva durerii şi febrei. Neolin învinge durerea şi febra.
Acest medicament se poate elibera fără prescripţie medicală. Se recomandă citirea cu atenţie a prospectului. Dacă apar manifestări neplăcute adresaţi-vă medicului sau farmacistului (acest mesaj a fost citit rapid, în 5 secunde).

Pe ecran s-a titrat : Învinge durerea şi febra. 1 comprimat la nevoie, maxim 4 comprimate/zi.
Acest medicament se poate elibera fără prescripţie medicală. Se recomandă citirea cu atenţie a prospectului şi a informţiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute adresaţi-vă medicului sau farmacistului.

În urma vizionării spoturilor, membrii Consiliului au apreciat că, deşi mesajul de avertizare sonoră prezentat este într-o formă completă, mai lungă decât cea prevăzută de Codul audiovizualului la art.124 litera d), în situaţia utilizării lui în această formă, el se supune totuşi condiţiilor prevăzute de reglementările în viogoare cu privire la avertizarea şi informarea publicului, iar în spoturile analizate, citirea rapidă a mesajului nu asigură condiţia ca acesta să fie inteligibil şi clar perceput de către telespectatori.

Potrivit dispoziţiilor legale, avertizarea sonoră se va difuza în condiţii care să asigure o percepţie clară a mesajului, printr-o pronunţare normală, neaccelerată.

Consiliul apreciază că numai respectarea prevederilor legale invocate poate asigura, pe de o parte, o informare corectă şi completă a publicului telespectator, iar, pe de altă parte, o competiţie loială între producătorii de medicamente şi suplimente alimentare care îşi promovează produsele pe posturile de televiziune.

Membrii Consiliului au constatat că în cadrul spoturilor despre medicamentul Neolin se afirmă despre acesta că “triplează lupta” împotriva durerii şi febrei.

În calitatea sa de garant al interesului public în care este obligat să asigure, printre altele, protejarea culturii şi a limbii române, Consiliul atrage atenţia asupra erorii logice a afirmaţiei prezentate mai sus, întrucât sensul verbului “a tripla” este “de trei ori mai mare sau mai mult” or, în această alăturare rezultă că, de fapt, devine de trei ori mai greu să “lupţi” cu durerea şi febra, trebuie să depui de trei ori mai mult efort.

În temeiul şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, Consiliul Naţional al Audiovizualului dispune intrarea de îndată în legalitate în privinţa spoturilor publicitare pentru produsele Neolin şi Urinal Akut, difuzate de posturile de televiziune, în sensul ca acestea să respecte condiţiile specifice publicităţii la produse medicale şi suplimente alimentare prevăzute de legislaţia audiovizuală.