Decizia nr. 383 din 19.05.2011

19.05.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. BLUE H TV S.R.L.
cu sediul în FOCŞANI, Al. Echităţii nr. 9, bl. M5, sc. 1, ap. 13, jud. Vrancea

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 mai 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 4975/08.04.2011, privind reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea TALEA, jud. Prahova, aparţinând S.C. BLUE H TV S.R.L.

Analizând raportul întocmit de inspectorul teritorial al CNA, membrii Consiliului au constatat că S.C. BLUE H TV S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a deţine aviz de retransmisie eliberat de C.N.A. pentru localitatea TALEA, jud. Prahova.

Potrivit dispoziţiilor invocate, retransmisia serviciilor de programe de către distribuitorii de servicii se va face numai pe baza avizului eliberat de Consiliu.

Conform art. 1 pct. 14 din Legea audiovizualului, distribuitor de servicii este orice persoană care constituie şi pune la dispoziţia publicului o ofertă de servicii de programe prin retransmisie, pe bază de relaţii contractuale cu radiodifuzorii ori cu alţi distribuitori.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA, la data de 19 aprilie 2011, în localitatea TALEA, jud. Prahova, s-a constatat că, în baza unui contract de distribuţie servicii încheiat între S.C. BLUE O TV S.R.L., deţinătoarea avizului de retransmisie nr. A7277/28.10.2010, şi S.C. BLUE H TV S.R.L., în această localitate se retransmiteau mai multe programe, fără ca S.C. BLUE H TV S.R.L. să deţină aviz de retransmisie, document în virtutea căruia Consiliul Naţional al Audiovizualului acordă unui distribuitor de servicii dreptul la retransmisia printr-o reţea de comunicaţii electronice a unor servicii de programe.

Astfel, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea TALEA, jud. Prahova, S.C. BLUE H TV S.R.L. retransmitea, la data de 19 aprilie 2011, următoarele programe : PRO TV, ANTENA 1, ANTENA 3, FAVORIT TV, KANAL D, EUFORIA LIFE STYLE, N24 PLUS, NAŢIONAL TV, OTV, PRIMA TV, REALITATEA TV, TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR INTERNAŢIONAL, ETNO TV, TARAF TV, MINIMAX, SPORT KLUB, ANTENA 2 şi TRINITAS TV.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice S.C. BLUE H TV S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate, în sensul încetării retransmiterii serviciului de programe fără aviz de retransmisie.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu va respecta dispoziţiile legale, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.