Decizia nr. 385 din 19.05.2011

19.05.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. EUROSAT UNITED S.R.L.
cu sediul în Bucureşti, Bd. Liviu Rebreanu nr. 9, bl. 50, sc. 2, et. 10 ap. 85,
sector 3

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 mai 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat adresa înregistrată la CNA sub nr. 6091/10.05.2011 şi situaţia prezentată de Biroul Licenţe-Autorizări cu privire la funcţionarea posturilor NEW EUROPE CHANNEL TV, EURO KID TV şi DIRECT MARKET TV din localitatea Bucureşti, deţinute de S.C. EUROSAT UNITED S.R.L.

Radiodifuzorul S.C. EUROSAT UNITED S.R.L. deţine următoarele licenţe audiovizuale :

- nr. S-TV 160.1/25.07.2006 eliberată la data de 30 martie 2010 pentru postul NEW EUROPE CHANNEL TV.
- nr. S-TV 208.1/05.02.2008 eliberată la data de 30 martie 2010 pentru postul EURO KID TV.
- nr. S-TV 207.1/05.02.2008 eliberată la data de 30 martie 2010 pentru postul DIRECT MARKET TV.

Prin adresa menţionată mai sus, radiodifuzorul S.C. EUROSAT UNITED S.R.L. a solicitat Consiliului prelungirea perioadei iniţiale de 90 de zile privind începerea emisiei posturilor NEW EUROPE CHANNEL TV, EURO KID TV ŞI DIRECT MARKET TV, întrucât se află încă în stadiul unei reorganizări atât tehnice, cât şi de programe.

Analizând adresa transmisă de radiodifuzor, precum şi întreaga documentaţie prezentată de Biroul Licenţe-Autorizări cu privire la începerea emisiei posturilor NEW EUROPE CHANNEL TV, EURO KID TV ŞI DIRECT MARKET TV, Consiliul a constatat că S.C. EUROSAT UNITED S.R.L. nu a respectat prevederile art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, licenţa audiovizuală se retrage de către Consiliu dacă titularul încetează să difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licenţa audiovizuală mai mult de 90 de zile, pentru motive de natură tehnică, şi mai mult de 96 de ore, pentru orice alte motive.

În fapt, prin adresa înregistrată la C.N.A. sub nr. 1400/03.02.2011, S.C. EUROSAT UNITED S.R.L. a solicitat Consiliului Naţional al Audiovizualului aprobarea unei întreruperi de 90 de zile a emisiei posturilor NEW EUROPE CHANNEL TV, EURO KID TV ŞI DIRECT MARKET TV, întrerupere cauzată de unele defecţiuni tehnice.

Prin adresa de răspuns nr. 1590/04.02.2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a comunicat radiodifuzorului acordul său cu privire la întreruperea difuzării celor trei servicii de programe, până la data de 02.05.2011, cu obligaţia anunţării datei reluării emisiei.

Întrucât în prezent se află în stadiul unei reorganizări atât tehnice, cât şi de programe, prin adresa nr. 6091/10.05.2011, radiodifuzorul a solicitat o nouă prelungire cu 90 de zile a perioadei iniţial acordate în vederea începerii emisiei.

Analizând această situaţie, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. EUROSAT UNITED S.R.L. nu a respectat obligaţia legală prevăzută de dispoziţiile art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului, în sensul că a întrerupt difuzarea serviciului de programe din motive de natură tehnică, fără ca, la expirarea termenului pentru care a fost aprobată întreruperea emisiei, să reia difuzarea programelor, în condiţiile stabilite prin licenţa audiovizuală.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2), cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. EUROSAT UNITED S.R.L. pentru posturile NEW EUROPE CHANNEL TV, EURO KID TV şi DIRECT MARKET TV şi dispune intrarea în legalitate în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii, în sensul respectării obligaţiilor din domeniul audiovizualului.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se va conforma prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.