Decizia nr. 403 din 02.06.2011

02.06.2011


envoyer l'article par mail title=

privind obligaţia radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. de a acorda dreptul la replică S.C. TITAN ECHIPAMENTE NUCLEARE SA

Către,

S.C. ANTENA 3 S.A.,
Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1, C.U.I. R15971591

pentru postul ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 02 iunie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare, precum şi sesizările înregistrate sub nr. 5087, 5088 şi 5090 din 15.04.2011, formulate de S.C. TITAN ECHIPAMENTE NUCLEARE SA, prin care această societate a solicitat acordarea dreptului la replică pentru prezentarea de fapte neadevărate de către postul de televiziune ANTENA 3 în cadrul emisiunilor « În premieră » şi « Sinteza zilei » din 20.03.2011 şi « Se întâmplă în România » din 23.03.2011.

Postul de televiziune ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.2/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0-1/24.06.2005). Consiliul a analizat sesizările depuse de S.C. TITAN ECHIPAMENTE NUCLEARE SA, societate care a cîştigat o licitaţie pentru furnizarea de amortizori Centralei de la Cernavodă şi care a făcut cunoscut Consiliului că, în opinia sa, postul de televiziune ANTENA 3 a făcut o serie de afirmaţii neadevărate la adresa ei, legate de modalitatea în care a câştigat această licitaţie, fără a i se da posibilitatea de a-şi prezenta punctul de vedere. Acest fapt a fost de natură să conducă la decredibilizarea societăţii.

Din conţinutul raportului de monitorizare, precum şi din vizionarea înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că sesizările sunt întemeiate numai în privinţa emisiunilor « Sinteza zilei » şi « Se întâmplă în România », în sensul că :

- în emisiunea « Sinteza zilei » din 20.03.2011, s-a discutat, printre altele, despre atribuirea contractului pentru achiziţionarea amortizorilor de şoc pentru Centrala Nucleară de la Cernavodă unei firme româneşti (respectiv S.C. TITAN ECHIPAMENTE NUCLEARE SA), în detrimentul unei firme germane, lider mondial în acest domeniu.

Pe tot parcursul discuţiei, pe ecranul din studio au rulat imagini din emisiunea În premieră (difuzată de post în aceeaşi zi, la ora 21.00, în care a fost tratat acelaşi subiect), iar titlurile afişate au fost : « Corupţie criminală la centrala de la Cernavodă » şi « Centrala Cernavodă, o afacere ».

În discuţia sa cu una dintre reporterele care a realizat materialul prezentat în emisiunea « În premieră », Romana Puiuleţ, moderatorul a reluat unele dintre afirmaţiile făcute în acea emisiune. Cităm din raportul de monitorizare :

- « această firmă se califică pentru a ne schimba furnizorul de suspensori pentru Centrala Nucleară de la Cernavodă printr-un simplu fapt : a fost sponsor al campaniei prezidenţiale, sponsor oficial cu acte în regulă, al campaniei prezidenţiale din România, l-au susţinut pe domnul Preşedinte Traian Băsescu. Nu pare a fi neglijenţă, pare a fi o chestiune criminală, pentru că această firmă nu a livrat niciodată aşa ceva, sunt acte contrafăcute, veţi vedea din caietul de sarcini, pentru ca oamenii aceştia să poată intra în această competiţie şi în această licitaţie ; »

- « caietul de sarcini e clar cu dedicaţie pentru această firmă din România, care firmă încă o dată, atunci avea pierderi foarte mari şi nu avea ca obiect de activitate aşa ceva ; mai furnizase pentru centrală şuruburi, recipienţi ; caietul de sarcini e modificat de multe ori ca să nu mai poată să participe firma germană, în sensul ăsta a fost modificat caietul de sarcini, a fost eliminat tipul de amortizori livrat de firma germană » ;

- în emisiunea « Se întâmplă în România » din 23.03.2011, unul dintre subiectele abordate a fost acela al scandalului privind atribuirea unui contract pentru furnizare de amortizori de şoc pentru Centrala Nucleară de la Cernavodă unei firme româneşti (respectiv S.C. TITAN ECHIPAMENTE NUCLEARE SA), în detrimentul liderului mondial în domeniu, o firmă germană.

La începutul discuţiei, a fost prezentat un fragment din conferinţa de presă a conducerii Centralei de la Cernavodă, după care dl. Ionel Blănculescu, invitat în emisiune, a prezentat pe larg, pe puncte, ceea ce domnia-sa a numit probe ale neregulilor întâmplate în cadrul licitaţiei - în esenţă, aceleaşi acuzaţii prezentate în emisiunile precedente difuzate de postul ANTENA 3, în care a fost tratat acest subiect. Având în vedere modul în care s-au derulat aceste două emisiuni, Consiliul a constatat că în niciuna dintre ele nu a fost prezentat şi un punct de vedere al S.C. TITAN ECHIPAMENTE NUCLEARE SA în legătură cu subiectul dezbătut, deşi acest lucru ar fi fost absolut necesar pentru ca dreptul publicului la o informare obiectivă şi completă să nu fie prejudiciat. Respectarea obligaţiei de informare corectă a telespectatorilor revine deopotrivă tuturor titularilor de licenţă audiovizuală.

Totodată, membrii Consiliului au avut în vedere că petenta s-a adresat postului ANTENA 3, solicitându-i un drept la replică (prin adresele nr. 194/01.04.2011 - pentru emisiunea « Sinteza zilei » şi 219/14.04.2011 - pentru emisiunea « Se întâmplă în România »), dar că, potrivit afirmaţiilor acesteia, postul a refuzat difuzarea lui.

În aceste condiţii, S.C. TITAN ECHIPAMENTE NUCLEARE SA s-a adresat Consiliului.

Analizând întreaga documentaţie, membrii Consiliului au constatat că informaţiile considerate de petentă ca fiind neadevărate au fost prezentate de post fără a fi însoţite de un punct de vedere al societăţii, deşi, aşa cum rezultă din sesizări, aceasta a pus la dispoziţia postului informaţii care, în opoziţie cu cele prezentate de acesta, ar fi putut oferi publicului posibilitatea să-şi formeze propria opinie asupra subiectului dezbătut.

În aceste condiţii, Consiliul a apreciat că postul ANTENA 3 a încălcat prevederile din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual referitoare la termenele şi condiţiile de acordare a dreptului la replică.

Faţă de aceste aspecte, apreciind că sesizările nr. 5090/20.03.2011 şi nr. 5087/23.03.2011 sunt întemeiate, membrii Consiliului au decis, în temeiul prevederilor art. 62 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu respectarea art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ca radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. să acorde dreptul la replică S.C. TITAN ECHIPAMENTE NUCLEARE SA, în termenul şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.