Decizia nr. 419 din 07.06.2011

07.06.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. RCS & RDS S.A.
Bucureşti, Str. Dr. Staicovici nr. 75
Clădirea Forum 2000, Building, faza I, et. 2, sector 5
C.U.I 5888716

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 07 iunie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat situaţia cu privire la modul în care distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A. respectă structura ofertei de servicii de programe în reţelele de comunicaţii electronice pe care le deţine.

Faţă de situaţia prezentată de Serviciul Inspecţie cu privire la această structură în unele reţele de comunicaţii electronice ce aparţin distribuitorului de servicii S.C. RCS & RDS S.A., membrii Consiliului au constatat că acesta a încălcat dispoziţiile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare (dispoziţii care reglementează principiul „must carry”).

Conform prevederilor invocate, „orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice, cu excepţia celor care utilizează exclusiv spectrul radio, are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi alte servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, în limita a 25 % din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte. Criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privaţi este ordinea descrescătoare a indicelui anual de audienţă”.

Din analiza raportului de monitorizare, au rezultat următoarele :
- în sistem analog
Conform grilei de programe aprobate la data de 15.03.2011, societatea ar fi trebuit să retransmită, în conformitate cu prevederile legale invocate, un număr de 16 programe, în ordinea indicelui anual de audienţă, respectiv 25% din numărul total de servicii de programe.

La data controlului, 01.05.2011, se retransmiteau 15 programe, iar un program, respectiv Mynele TV, nu era retransmis.

- în sistem digital
Potrivit grilei de programe aprobate la data de 15.03.2011, societatea ar fi trebuit să retransmită, conform prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe, un număr de 25 programe, în ordinea indicelui anual de audienţă.

La data controlului, 01.05.2011, se retransmiteau 19 programe, iar şapte programe, respectiv Mynele TV, DDTV, Alfa Omega TV, Party TV, Speranţa TV, Alpha TV nu erau retransmise.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A. nu a respectat prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Dispoziţiile invocate nu disting după cum modalitatea tehnică de retransmisie a serviciilor de programe este analogică sau digitală ; cu excepţia distribuitorilor care utilizează exclusiv spectrul radio, restul au obligaţia de a include în orice ofertă programele ce fac obiectul principiului „must carry” şi de a le retransmite efectiv, astfel încât publicul, indiferent că beneficiază de o retransmitere în sistem digital sau analogic, să aibă posibilitatea de a le viziona.

Faţă de cele constatate, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice distribuitorului de servicii S.C. RCS & RDS S.A. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.