Decizia nr. 420 din 07.06.2011

07.06.2011


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. PRO TV S.A.,
cu sediul în BUCUREŞTI, B-dul Pache Protopopescu nr. 109, etaj 1, sector 2
CUI : 2835636

pentru postul de televiziune PRO TV Galaţi
Str. Brăilei nr. 134, Casa de Cultură, et. 1, Aripa de Nord

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 7 iunie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 5469/26.04.2011, cu privire la durata publicităţii difuzate în data de 25.04.2011, în timpul emisiunii „Românii au talent”, de postul PRO TV Galaţi.

Postul de televiziune PRO TV Galaţi aparţine radiodifuzorului S.C. PRO TV S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV148.2/28.10.1997 şi decizia de autorizare nr. 330.0-1/16.12.1999).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. PRO TV S.A. a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute ; în cazul televiziunii publice durata acestora nu poate depăşi 8 minute din timpul oricărei ore date.

În fapt, în data de 25.04.2011, postul de televiziune PRO TV, staţia Galaţi, a retransmis în timp real emisiunea Românii au talent, difuzată în direct de postul PRO TV, staţia Bucureşti, cu începere de la ora 20:30, având o durată totală de : 04:00:57 (hh:mm:ss).

În urma monitorizării s-a constatat că postul de televiziune PRO TV, staţia Galaţi, a difuzat publicitate însumând 00:51:15 (hh:mm:ss) respectiv 23,5% din totalul emisiunii Românii au talent, publicitate difuzată astfel :

- în prima oră de emisiune : 00:09:22 (hh:mm:ss) publicitate ;
- în a doua oră de emisiune : 00:13:08 (hh:mm:ss) publicitate, depăşire 01:08 minute publicitate ;
- în a treia oră de emisiune : 00:18:41 (hh:mm:ss) publicitate, depăşire 06:41 minute publicitate ;
- în a patra oră de emisiune : 00:10:04 (hh:mm:ss) publicitate.

Analizând raportul de monitorizare, Consiliul a constatat că au fost încălcate dispoziţiile legale referitoare la regimul difuzării publicităţii, care prevăd că proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping difuzate într-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute (720 de secunde).

Faţă de aceste aspecte, constatând depăşirea timpului legal destinat publicităţii (respectiv 12 minute într-o oră dată), membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului S.C. PRO TV S.A. cu suma de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. PRO TV S.A. - titular al licenţei audiovizuale nr. TV148.2/28.10.1997 şi al deciziei de autorizare nr. 330.0-1/16.12.1999 pentru postul PRO TV Galaţi - se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către

S.C. PRO TV S.A.,
cu sediul în BUCUREŞTI, B-dul Pache Protopopescu nr. 109, etaj 1, sector 2
CUI : 2835636

pentru postul de televiziune PRO TV Galaţi
Str. Brăilei nr. 134, Casa de Cultură, et. 1, Aripa de Nord

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 420/07.06.2011 privind amendarea cu 10.000 lei a radiodifuzorului S.C. PRO TV S.A. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul PRO TV Galaţi cu amendă de 10.000 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 35 din Legea audiovizualului, întrucât, durata publicităţii difuzate în cadrul unei ore, pe parcursul emisiunii „Românii au talent” din 25 aprilie 2011, a depăşit cele 12 minute de publicitate permise de lege.

Potrivit prevederilor invocate, publicitatea dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 12 minute.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.