Decizia nr. 421 din 7.06.2011

07.06.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. AGECOM S.A., pentru postul RADIO IMPACT din Baia Mare

S.C. AGECOM S.A.
Str. Universităţii nr. 41
Loc. Baia Mare Jud. Maramureş

pentru postul RADIO IMPACT - Baia Mare
Aleea Expoziţiei nr. 1, jud. Maramureş

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 7 iunie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 6653/20.05.2011, cu privire la emisiunile difuzate de postul Radio Impact în data de 8 mai 2011.

Postul RADIO IMPACT aparţine S.C. AGECOM S.A. (licenţă audiovizuală nr. R547.1/18.10.2004, decizia de autorizare 1084.0/11.04.2006 pentru localitatea Baia Mare, judeţul Maramureş).

În urma analizării raportului prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. AGECOM S.A. a încălcat prevederile art. 1 şi 2 lit. b) din Decizia CNA nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

“ART. 1
(1) Radiodifuzorii au obligaţia de a asigura înregistrarea programelor/emisiunilor de radio sau de televiziune pe care le difuzează, în timp real, integral şi simultan cu transmisia lor.
(2) Înregistrările programelor/emisiunilor vor fi păstrate timp de 30 de zile după data difuzării.
(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) înregistrările conţinând programe/emisiuni după a căror difuzare posturile de radiodifuziune sonoră sau de televiziune au primit solicitări privind acordarea dreptului la replică sau a rectificării, situaţie în care înregistrările vor fi păstrate timp de 45 de zile după data difuzării.

ART. 2
Radiodifuzorii sunt obligaţi să pună la dispoziţia Consiliului Naţional al Audiovizualului, la cerere, înregistrările în următoarele formate :
b) pentru programele de radio, înregistrare analogică pe casete audio standard sau înregistrare digitală pe suport CD.

Prin adresa înregistrată la CNA sub nr. 6653/20.05.2011, petentul a solicitat Consiliului analizarea emisiunilor difuzate de postul Radio Impact în data de 8 mai 2011, dată la care în municipiul Baia Mare s-au desfăşurat alegerile pentru funcţia de primar, apreciind că în cadrul acestora au fost afectate echilibrul şi imparţialitatea informaţiei şi i-a fost prejudiciat dreptul la propria imagine.

Potrivit raportului întocmit de Serviciul Inspecţie, întrucât monitorizarea în direct nu a acoperit tot programul difuzat de postul Radio Impact, au fost solicitate postului înregistrările martor pentru data de 8 mai 2011.

Răspunsul primit de la radiodifuzor la această solicitare a fost că, din motive „tehnice”, nu poate furniza înregistrările solicitate, respectiv „din cauza supraîncălzirii, hard-diskul calculatorului de stocare a cedat, materialele nefiind recuperabile în urma deteriorării acestuia (... ) defecţiunea a fost remediată şi începând cu data de 31 mai 2011, înregistrările martor sunt conform dispoziţiilor CNA”.

Faţă de această împrejurare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. AGECOM S.A. nu şi-a îndeplinit obligaţiile legale referitoare la asigurarea înregistrării programelor şi la păstrarea lor timp de 30 de zile după data difuzării emisiunii, fapte ce contravin prevederilor Deciziei nr. 412/2007.

Pe cale de consecinţă, radiodifuzorul nu a fost în măsură să respecte nici obligaţia prevăzută la art. 2 al Deciziei nr. 412/2007, respectiv aceea de a pune aceste înregistrări la dispoziţia Consiliului, în formatele precizate şi reglementate de normele incidente în speţă.

Pentru aceste considerente, în temeiul prevederilor art. 3 din Decizia nr. 412/2007 şi a art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. AGECOM S.A. pentru postul Radio Impact Baia Mare şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul Radio Impact cu somaţie publică, întrucât, în urma solicitării Consiliului, nu a pus la dispoziţia acestuia înregistrările unor emisiuni, înregistrări pe care este obligat să le realizeze şi să le păstreze timp de 30 de zile după data difuzării emisiunii, încălcând astfel prevederile Deciziei nr. 412/2007.”