Decizia nr. 424 din 09.06.2011

09.06.2011


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 15.000 lei a S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A.,
Bucureşti, B-dul Timişoara nr. 26Z, Clădirea Anchor Plaza, birou 6A01, corp A, etaj 6, sector 6, C.U.I. 18684823

pentru postul de televiziune KANAL D

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 09 iunie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea duratei orare de difuzare a publicităţii în cadrul serviciilor de programe, transmise în luna aprilie 2011, în intervalul orar 18.00-23.00, de postul KANAL D.

Postul de televiziune KANAL D aparţine radiodifuzorului S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 150.2/30.05.2006, decizia de autorizare audiovizuală nr. 1239.0/30.01.2007 şi reautorizare nr. 1239.1/18.08.2009).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor invocate, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute.

Astfel cum rezultă din raportul de monitorizare, măsurarea acestor durate s-a făcut fără a se lua în calcul durata mesajelor de avertizare şi ale copertelor de separare, durata anunţurilor de sponsorizare, durata secvenţelor de autopublicitate promoţională, precum şi durata anunţurilor care nu constituie comunicare comercială în sensul prevederilor instituite de art. 1, pct. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În fapt, în urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul KANAL D în luna aprilie 2011, în intervalul orar 18.00-23.00, s-a constatat că durata publicităţii difuzate în cadrul unei ore a fost, după cum urmează :

PDF - 108.1 ko
Tabel

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că timpul de publicitate difuzat de postul KANAL D peste durata maximă legală, în luna aprilie 2011, a variat între minimum o secundă şi maximum 25 secunde.

De asemenea, durata totală a depăşirilor în aceeaşi perioadă a fost de 10 minute şi 30 de secunde, numărul depăşirilor a fost de 76, depăşirea medie a fost de 8,2 secunde, iar depăşirea cea mai mare a fost de 25 de secunde.

Analizând raportul de monitorizare, Consiliul a constatat că au fost încălcate dispoziţiile legale referitoare la regimul difuzării publicităţii care prevăd la art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului că proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping difuzate într-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute (720 de secunde).

Faţă de aceste aspecte, având în vedere depăşirea timpului legal destinat publicităţii (respectiv 12 minute într-un interval de o oră), precum şi faptul că, anterior, radiodifuzorul a mai fost sancţionat pentru încălcarea normelor referitoare la publicitate, membrii Consiliului au propus amendarea acestuia cu suma de 15.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. pentru încălcarea dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din aceeaşi lege.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 150.1/30.05.2006, al deciziei de autorizare audiovizuale nr. 1239.0/30.01.2007 şi reautorizare nr. 1239.1/18.08.2009 pentru postul de televiziune KANAL D, se sancţionează cu amendă în cuantum de 15.000 lei pentru încălcarea prevederilor 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A.
B-dul Timişoara nr. 26Z, Clădirea Anchor Plaza,
birou 6A01, corp A, etaj 6, sector 6
BUCUREŞTI C.U.I. 18684823

pentru postul de televiziune KANAL D

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 424/09.06.2011 privind amendarea cu suma de 15.000 lei a radiodifuzorului S.C. DOGAN MEDIA INTERNAŢIONAL S.A. pentru postul KANAL D şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune KANAL D cu amendă de 15.000 lei pentru încălcarea art. 35 din Legea audiovizualului, întrucât în luna aprilie 2011 durata publicităţii difuzate în intervalul orar 18.00-23.00 a depăşit cele 12 minute permise de lege în cadrul unei ore."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.