Decizia nr. 427 din 09.06.2011

09.06.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L.,
pentru postul de televiziune PRIMA TV

S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. C.U.I. 4747298
B-dul Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, clădirea 20, et. 8, sector 2, Bucureşti

pentru postul de televiziune PRIMA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 09 iunie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea duratei orare de difuzare a publicităţii în cadrul serviciilor de programe, transmise în perioada 01-30.04.2011, de postul PRIMA TV.

Postul de televiziune PRIMA TV aparţine radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 040.3/25.06.1993, decizia de autorizare nr. 101.0/24.03.1995 şi reautorizare nr. 101.1/10.02.2011).

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute.

Astfel cum rezultă din raportul de monitorizare, duratele orare ale publicităţii televizate nu conţin duratele mesajelor de avertizare şi ale copertelor de separare, duratele anunţurilor de sponsorizare, duratele secvenţelor de autopublicitate promoţională şi duratele anunţurilor care nu constituie comunicare comercială.

În fapt, în urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul PRIMA TV în luna aprilie 2011, s-a constatat că în intervalul orar 18.00-23.00, durata publicităţii difuzate în cadrul unei ore a fost, după cum urmează :

PDF - 110.1 ko
Tabel

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că timpul de publicitate difuzat de postul PRIMA TV peste durata maximă legală, în perioada 01-30 aprilie 2011, în cadrul grupajelor de publicitate, a variat între minimum o secundă şi maximum 238 secunde.

Astfel, durata totală a depăşirilor în aceeaşi perioadă a fost de 2 minute şi 44 secunde, depăşirea medie a fost de 4,5 secunde, depăşirea cea mai mare a însumat 38 secunde, iar numărul depăşirilor a fost de 36.

Analizând rapoartele de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că, pe parcursul lunii aprilie 2011, radiodifuzorul a difuzat publicitate cu încălcarea dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului.

Or, normele din domeniul audiovizualului, cu privire la regimul difuzării publicităţii, prevăd la art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului că proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20 %, respectiv 12 minute (720 de secunde).

Faţă de aceste aspecte, având în vedere depăşirea timpului legal destinat publicităţii (respectiv 12 minute într-o oră), membrii Consiliului au propus şi votat somarea radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. pentru postul de televiziune PRIMA TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune PRIMA TV cu somaţie publică pentru încălcarea art. 35 din Legea audiovizualului, întrucât în luna aprilie 2011 durata publicităţii difuzate în intervalul orar 18.00-23.00 a depăşit cele 12 minute permise de lege în cadrul unei ore."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.