Decizia nr. 429 din 09.06.2011

09.06.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. REALITATEA MEDIA S.A.
BUCUREŞTI, Splaiul Unirii nr. 6, bl. B3A, et. 2, camera 4, sector 4 C.U.I. 14080700

pentru postul REALITATEA TV
Piaţa Presei Libere, nr. 1, corp A, sector 1 Bucureşti

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 9 iunie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la modul în care a fost respectată, de către postul de televiziune REALITATEA TV, durata orară de difuzare a publicităţii în cadrul serviciilor de programe, în luna aprilie 2011.

Postul de televiziune REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 263.3/03.05.2004, decizia de autorizare nr. 704.0-3/20.07.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute.

Astfel cum rezultă din rapoartele de monitorizare, măsurarea acestor durate s-a făcut fără a se lua în calcul duratele mesajelor de avertizare şi ale copertelor de separare, duratele anunţurilor de sponsorizare, duratele secvenţelor de autopublicitate promoţională şi duratele anunţurilor care nu constituie comunicare comercială.

În fapt, în urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul REALITATEA TV în luna aprilie 2011, în intervalul orar 18.00-23.00, s-a constatat că durata publicităţii difuzate în cadrul unei ore a fost după cum urmează :

PDF - 110 ko
Tabel

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că timpul de publicitate difuzat peste durata maximă legală, în luna aprilie 2011, a variat între minimum cinci secunde şi maximum 40 de secunde.

De asemenea, durata totală a depăşirilor în aceeaşi perioadă a fost de 3 minute, numărul depăşirilor a fost de 12, iar depăşirea medie a fost de 15 secunde.

În aceeaşi şedinţă publică, Consiliul a analizat şi raportul de monitorizare cu privire la programele sponsorizate, difuzate de postul REALITATEA TV în luna aprilie 2011, în intervalul orar 18.00-23.00.

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării unor înregistrări ale emisiunilor „Sănătate pentru România”, „Ghidul de sănătate”, „Soluţii pentru afaceri”, „Poveşti cu priză”, difuzate de postul REALITATEA TV în luna aprilie, membrii Consiliului au constatat că acestea au fost difuzate cu încălcarea dispoziţiilor art. 34 alin. (1) lit. c) din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 97 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

- art. 34 alin. (1) lit. c) din Legea audiovizualului :
"Programele sponsorizate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :
c) să nu încurajeze în mod direct achiziţionarea sau închirierea produselor ori a serviciilor sponsorului sau ale unui terţ, în particular prin referiri promoţionale speciale la aceste produse ori servicii."
- art. 97 alin. (2) din Codul audiovizualului :
« Anunţurile de sponsorizare, prin care se menţionează existenţa acordului de sponsorizare a unui program audiovizual, trebuie să fie în mod clar separate de publicitate, să prezinte numai numele, marca, imaginea, activitatea sau produsele sponsorului şi să nu încurajeze în mod direct cumpărarea sau închirierea de produse ori servicii, mai ales prin menţiuni exprese cu caracter promoţional la produsele sau serviciile sponsorului sau ale unui terţ. »

Astfel, în emisiunea „Sănătate pentru România”, difuzată în zilele de 18, 20 şi 21 aprilie 2011, al cărei sponsor a fost anunţat ca fiind Spitalul SANADOR, a fost promovat acest spital atât prin anunţul de sponsorizare, cât şi prin conţinutul programului.

Redăm din raportul de monitorizare :

- anunţ de sponsorizare : „Sanador, primul spital privat cu servicii complete v-a prezentat sănătatea, ca stil de viaţă” ;
- în conţinutul programului au fost prezentate, de către medici din Spitalul « Sanador », diferite servicii medicale şi imagini filmate în secţiile spitalului.

De exemplu, în ediţia din 18.04.2011, subiectul a fost „Anestezie şi terapie intensivă”, iar în ediţia din 20.04.2011, subiectul a fost „Cardiologia intervenţională” - proceduri aplicate bolnavilor cardiaci.

În modalităţi similare au fost prezentaţi sponsorii în emisiunile „Ghidul de sănătate” (sponsor : « West Eye Hospital », Spital de oftalmologie), « Soluţii pentru afaceri » (sponsor : Banca Comercială « Carpatica »), « Poveşti cu priză » (sponsor : « Flanco »).

Spre exemplu, în perioada 11-24 aprilie 2011, s-a difuzat un program sponsorizat de firma Flanco, compus din două părţi. Între aceste două părţi a fost difuzat un grupaj de publicitate care a conţinut şi spotul publicitar FLANCO.

Redăm din raportul de monitorizare :

« Prima parte : Voce şi scris (un exemplu din 23.04.2011, ora 21.22 ; în alte ediţii au fost alte întrebări) : » FLANCO îţi prezintă „Poveşti cu priză”. Care este distanţa optimă pentru a privi la televizorul tău LCD ? Îţi spunem după publicitate."

A urmat un calup de publicitate care a cuprins şi spotul FLANCO (o ofertă valabilă până în 24.04.2011). În alte ediţii, spotul FLANCO a fost diferit.

În a doua parte a programului, s-a răspuns la întrebarea formulată în prima parte, apoi a urmat anunţul (scris şi voce) : « Poveşti cu priză », un program oferit de « FLANCO ». Pe carton a fost menţionat « FLANCO » : Bucuria de a cumpăra."

Având în vedere modul în care radiodifuzorul a difuzat programele menţionate, membrii Consiliului au constatat că acestea nu au respectat regulile instituite de legiuitor în privinţa sponsorizării programelor audiovizuale. Astfel, pe de o parte, anunţurile de sponsorizare nu au fost separate în mod clar de publicitate, tinzând să se confunde cu aceasta, iar, pe de altă parte, prin conţinutul lor, au fost de natură să încurajeze cumpărarea serviciilor sponsorizate.

O astfel de abordare contravine prevederilor art. 97 alin. (2) din Codul audiovizualului.

Faţă de toate aceste aspecte, în temeiul prevederilor art. 144 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, ale art. 91 alin. (1, 2) şi ale art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. pentru postul de televiziune REALITATEA TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune REALITATEA TV cu somaţie publică pentru încălcarea art. 35 din Legea audiovizualului, întrucât în luna aprilie 2011 durata publicităţii difuzate în intervalul orar 18.00-23.00 a depăşit cele 12 minute permise de lege în cadrul unei ore.’

De asemenea, postul REALITATEA TV nu a respectat nici regulile de difuzare a sponsorizării reglementate de art. 34 din Legea audiovizualului, care prevăd că sponsorizarea nu trebuie să încurajeze în mod direct achiziţionarea serviciilor sponsorului prin referiri promoţionale speciale la aceste servicii."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.