Decizia nr. 431 din 09.06.2011

09.06.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE
Calea Dorobanţi nr. 191, sector 1, BUCUREŞTI

pentru postul de televiziune TVR 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 09 iunie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea regimului difuzării publicităţii de către postul TVR 1. Postul public de televiziune TVR 1 aparţine SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE (licenţa audiovizuală nr. TV 340/03.11.2005 şi decizia de autorizare nr. 1268.0/15.03.2007).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE a încălcat prevederile art. 28 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În fapt, prin adresa nr. 6970/06.05.2011, Consiliul a decis atenţionarea SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE cu privire la respectarea prevederilor legale din domeniu referitoare la regimul difuzării publicităţii pe ecran partaj şi ale art. 28 alin. (2) din Legea audiovizualului.

Astfel, în şedinţa publică din data de 05.05.2011, în urma analizării raportului de monitorizare prezentat de direcţia de specialitate, membrii Consiliului au constatat că, în luna aprilie 2011 şi până la acea dată, postul TVR 1 a difuzat inserţii publicitare pe ecran partajat pentru „Onduline« , fără nicio menţiune, în cadrul ediţiilor „Meteo » de la ora 20.50.

Membrii Consiliului au constatat că difuzarea în aceste condiţii a inserţiilor publicitare menţionate contravine, în egală măsură, atât dispoziţiilor art. 28 alin. (2) din Legea audiovizualului, care reglementează cadrul legal de difuzare a publicităţii în cazul Societăţii Române de Televiziune, în calitate de serviciu public de televiziune, cât şi prevederilor din Codul audiovizualului referitoare la difuzarea publicităţii pe ecran partajat.

În şedinţa publică din data de 09.06.2011, membrii Consiliului au analizat raportul de monitorizare, constatând că, deşi Societatea Română de Televiziune a fost atenţionată să intre în legalitate în privinţa respectării art. 28 alin. (2) din Legea audiovizualului şi a condiţiilor de difuzare a publicităţii pe ecran partajat, aceasta a continuat să difuzeze publicitate pe ecran partajat cu încălcarea normelor din domeniu.

Or, postul TVR 1, deşi atenţionat de Consiliu sub aspectul respectării acestor dispoziţii, a continuat să difuzeze, începând cu data de 11.05.2011, în cadrul rubricii (emisiunii) „Meteo« , publicitate pe ecran partajat pentru „Onduline », cu afişarea majusculei „P”, încadrată într-un cerc cu suprafaţa transparentă.

Acest fapt contravine prevederilor art. 28 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune, în calitate de servicii publice, pot insera spoturi publicitare, inclusiv autopromoţionale, numai între programe.

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că, prin inserarea de publicitate pe ecran partajat, SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE a eludat prevederile legale care stabilesc fără echivoc că serviciile publice de radio şi de televiziune pot insera publicitate numai între programe. Pe de altă parte, admiţând că ar fi existat posibilitate legală de a difuza publicitate pe ecran partajat, postul TVR 1 nu a respectat nici prevederile referitoare la condiţiile de difuzare a publicităţii pe ecran partajat, aşa cum sunt prevăzute la art. 107 din Codul audiovizualului.

Potrivit alin. (1) lit. b) al acestui articol, publicitatea pe ecran partajat trebuie să fie uşor de identificat prin afişarea menţiunii „Publicitate", pe toată durata difuzării acesteia.

Or, inserturile publicitare „Onduline« difuzate în cadrul rubricii „Meteo », din luna aprilie, nu au avut nicio menţiune cu privire la calificarea acestora, iar cele difuzate după data de 11 mai 2011, au avut litera „P« , nicidecum menţiunea obligatorie „Publicitate », aşa cum prevede Codul audiovizualului.

Având în vedere aceste considerente, membrii Consiliul au propus şi au votat sancţionarea cu somaţie publică a radiodifuzorului.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (3) şi cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE pentru postul de televiziune TVR 1 şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune TVR 1 cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 28 din Legea audiovizualului, întrucât în cadrul rubricii „Meteo" de la ora 20.50 a difuzat publicitate pe ecran partajat.

Potrivit dispoziţiilor invocate, Societatea Română de Televiziune, în calitate de serviciu public poate difuza publicitate numai între programe.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.