Decizia nr. 474 din 28.06.2011

28.06.2011


envoyer l'article par mail title=

privind revocarea acordului de cedare a licenţei audiovizuale nr. TV 110.5/16.01.1996, cu modificările ulterioare

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 iunie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat situaţia juridică a licenţei audiovizuale TV nr. 110.8/16.01.1996 deţinută de S.C. DANIVAS S.R.L., ca urmare a solicitării acesteia de cedare a acestei licenţe.

S.C. DANIVAS S.R.L. a preluat licenţa audiovizuală nr. TV 110.5/16.01.1996 de la S.C. ONE PRODUCTION S.R.L., ca urmare a acordului Consiliului Naţional al Audiovizualului din 17.09.2009, având la bază documentele de cedare/preluare a licenţei, în conformitate cu prevederile Deciziei C.N.A. nr. 260/2003.

Astfel, prin documentaţia depusă la C.N.A. cu nr. 12824/07.07.2009, societatea ONE PRODUCTION S.R.L. a solicitat acordul Consiliului Naţional al Audiovizualului cu privire la cedarea licenţei audiovizuale nr. TV 110.5/16.01.1996, eliberată la data de 29.05.2008, pentru serviciul de programe cu denumirea ONE TV din Alba Iulia către societatea DANIVAS S.R.L., cu sediul în Alba Iulia, care, prin documentaţia înregistrată la CNA cu nr. 12825/07.09.2009, a solicitat Consiliului preluarea acestei licenţe audiovizuale.

În temeiul dispoziţiilor art. 56 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în şedinţa publică din data de 17.09.2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a fost de acord cu cedarea licenţei audiovizuale menţionate, cu condiţia respectării tuturor obligaţiilor ce reveneau din licenţa respectivă, precum şi a celorlalte prevederi specifice domeniului audiovizualului.

Acordul cu privire la cedarea/preluarea licenţei audiovizuale nr. TV 110.5/16.01.1996 a fost transmis către cele două societăţi, cedenta şi cesionara, prin adresa CNA nr. 13378/17.09.2009, menţionându-se că, în conformitate cu prevederile art. 4 din Decizia C.N.A. nr. 260/2003, în vederea efectuării modificărilor impuse de cedarea licenţei, este obligatorie depunerea la C.N.A. a contractului de înstrăinare a acesteia. Contractul cu privire la cedarea acestei licenţe audiovizuale, încheiat între S.C. ONE PRODUCTION S.R.L. şi S.C. DANIVAS S.R.L., a fost depus la CNA cu nr. de înregistrare 13910 din 30.09.2009, dată la care licenţa nr. TV 110.5/16.01.1996 a fost transmisă noului titular, respectiv S.C. DANIVAS S.R.L.

După parcurgerea procedurii de cedare/preluare a licenţei audiovizuale în discuţie, dl. Morogan Silviu, în calitatea sa de asociat al S.C. ONE PRODUCTION S.R.L., a formulat la data de 16.12.2009 o cerere de chemare în judecată a societăţii cedente, solicitând anularea hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor nr. 170/31.08.2009 ce a stat la baza cedării licenţei audiovizuale în cauză de la S.C. ONE PRODUCTION S.R.L. către S.C. DANIVAS S.R.L.

Prin sentinţa comercială nr. 33/COM/CC/2010 pronunţată de Tribunalul Alba - Secţia Comercială şi Contencios Administrativ la data de 04.05.2010, în dosarul nr. 6529/107/2009, s-a dispus anularea hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor nr. 170/31.08.2009 ce a stat la baza cedării licenţei audiovizuale nr. TV 110.5/16.01.1996 de către S.C. ONE PRODUCTION S.R.L. către S.C. DANIVAS S.R.L.

După rămânerea definitivă şi irevocabilă a sentinţei judecătoreşti menţionate mai sus, dl. Morogan Silviu a promovat în justiţie şi o acţiune privind constatarea nulităţii contractului de cesiune a licenţei audiovizuale nr. TV 110.5/16.01.1996, demers juridic ce s-a soluţionat la data de 16.05.2011, prin renunţarea d-lui Morogan Silviu la judecată.

Având în vedere că pe rolul instanţelor de judecată nu mai există niciun proces în derulare care să vizeze licenţa în discuţie şi luând act de dispoziţiile sentinţei comerciale nr. 33/COM/CC/2010 pronunţată de Tribunalul Alba, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ în dosarul nr. 6529/107/2009, sentinţă rămasă definitivă şi irevocabilă, Consiliul a hotărât, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului, revocarea acordului privind cedarea licenţei audiovizuale nr. TV 110.5/16.01.1996, cu modificările ulterioare, decizie în urma căreia părţile urmează a fi repuse în situaţia anterioară cedării.