Decizia nr. 532 din 15.09.2011

19.09.2011


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. HIGHER STANDARD CONSTRUCT S.R.L.

S.C. HIGHER STANDARD CONSTRUCT S.R.L.

C.U.I R 23153836 Aleea Platanului nr. 9, bl. A43, sc. 1, et. 3, ap. 12, sector 5 BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 septembrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 7538/02.06.2011 cu privire la retransmisia programelor în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea GHERGHIŢEŞTI, judeţul Dâmboviţa, reţea aparţinând S.C. HIGHER STANDARD CONSTRUCT S.R.L. Distribuitorul de servicii S.C. HIGHER STANDARD CONSTRUCT S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 7298/16.11.2010 şi Anexa nr. 2/15.02.2012, pentru localitatea GHERGHIŢEŞTI , judeţul Dâmboviţa. Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. HIGHER STANDARD CONSTRUCT S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a obţine în prealabil acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

Oferta de servicii de programe pentru care distribuitorul S.C. HIGHER STANDARD CONSTRUCT S.R.L. a obţinut aprobarea Consiliului la data de 15.02.2011 cuprinde 16 programe. În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în data de 09.06.2011, în localitatea GHERGHIŢEŞTI, judeţul Dâmboviţa, s-a constatat că în această reţea de comunicaţii electronice aparţinând S.C. HIGHER STANDARD CONSTRUCT S.R.L. se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu, următoarele programe : ACASĂ TV, SPORT.RO, PRO CINEMA, ETNO TV, EUROSPORT, EUFORIA LIFESTYLE TV, ANTENA 2, ANIMAL PLANET, DISCOVERY CHANNEL, NATIONAL GEOGRAPHIC, PRO TV INTERNAŢIONAL, DIVA, GSP TV, ROMANTICA, DISNEY, MGM, MINIMAX, DIGISPORT, AXN şi 10 TV. Programele TVR INFO, TVR INTERNAŢIONAL, TV 5 şi DDTV, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise în această reţea.

Membrii Consiliului au constatat că S.C. HIGHER STANDARD CONSTRUCT S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii potrivit cărora distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a include în oferta lor şi de a retransmite serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum este programul TVR Info), precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte (aşa cum este programul TV 5).

Astfel, deşi distribuitorul de servicii are înscrise în aviz programele TVR Info şi TV 5, la data controlului acestea nu erau retransmise. Faţă de aceste aspecte, ţinând cont că anterior distribuitorul de servicii S.C. HIGHER STANDARD CONSTRUCT S.R.L. a mai fost sancţionat, Consiliul a propus amendarea acestuia cu suma de 10.000 lei.Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. HIGHER STANDARD CONSTRUCT S.R.L., având avizul de retransmisie nr. A 7298/16.11.2010, Anexa nr. 2/15.02.2011, pentru localitatea GHERGHIŢEŞTI, judeţul Dâmboviţa se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) şi ale art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Către,

S.C. HIGHER STANDARD CONSTRUCT S.R.L.

C.U.I R 23153836 Aleea Platanului nr. 9, bl. A43, sc. 1, et. 3, ap. 12, sector 5 BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 532/15.09.2011 privind amendarea cu 10.000 lei a distribuitorului de servicii S.C. HIGHER STANDARD CONSTRUCT S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea GHERGHIŢEŞTI, judeţul Dâmboviţa, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. HIGHER STANDARD CONSTRUCT S.R.L. cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât a modificat structura ofertei de programe aprobată pentru localitatea GHERGHIŢEŞTI, judeţul Dâmboviţa, fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului. De asemenea, distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât nu retransmite programele TVR INFO şi TV 5, a căror retransmitere este obligatorie.”