Decizia nr. 588 din 11.10.2011

13.10.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE

pentru postul de televiziune TVR 1

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE

BUCUREŞTI, Calea Dorobanţi nr. 191, sector 1,

pentru postul de televiziune TVR 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 octombrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. C 524/16.09.2011, cu privire la emisiunile de ştiri şi de dezbatere difuzate de postul TVR 1, în perioada 01 aprilie – 15 septembrie 2011.

Postul public de televiziune TVR 1 aparţine SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE (licenţa audiovizuală nr. TV 340/03.11.2005 şi decizia de autorizare nr. 1268.0/15.03.2007).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE a încălcat prevederile art. 69 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate : alin. (2) - În emisiunile de dezbatere numărul reprezentanţilor puterii şi ai opoziţiei trebuie să fie egal."

Membrii Consiliului au constatat că în emisiunile de dezbatere, difuzate în perioada 01.04-31.08.2011, postul TVR 1 nu a asigurat o prezentare echilibrată a reprezentanţilor puterii şi ai opoziţiei, sub aspectul că numărul acestora trebuia să fie egal, ceea ce nu s-a întâmplat. Astfel, conform datelor consemnate în raportul de monitorizare, situaţia participărilor reprezentanţilor puterii şi celor ai opoziţiei la emisiunile de dezbatere, a fost următoarea :
 aprilie : putere - 31, opoziţie - 16, independenţi - 2, minorităţi - 1 ;
 mai : putere - 41, opoziţie -29, independenţi -3, minorităţi - 2 ;
 iunie : putere - 38, opoziţie -24, independenţi -3, minorităţi - 1 ;
 iulie : putere - 32, opoziţie - 15, independenţi - 1, minorităţi - 0 ;
 august : putere - 4, opoziţie - 1, independenţi -0, minorităţi - 0 ;

 O asemenea abordare a emisiunilor de dezbatere, în care nu a fost asigurată o participare egală a reprezentanţilor puterii şi ai opoziţiei, contravine art. 69 alin. (2) din actul normativ invocat anterior, potrivit căruia în emisiunile de dezbatere numărul reprezentanţilor puterii şi ai opoziţiei trebuie să fie egal.

Având în vedere toate aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că postul TVR 1 nu şi-a îndeplinit obligaţia legală instituită prin art. 69 din Codul audiovizualului, în sensul că în emisiunile de dezbatere postul nu a asigurat o reprezentare egală a reprezentanţilor puterii şi opoziţiei, astfel încât publicul, beneficiind de punctele de vedere ale celor două forţe politice importante, să-şi poată formă propria opinie cu privire la subiectele de interes public prezentate.

Esenţa reglementării prevăzute la art. 69 din Codul audiovizualului constă în asigurarea unei informări obiective şi imparţiale a publicului, astfel încât acesta să nu fie privat de posibilitatea de a afla, în mod echilibrat şi egal, atât opiniile reprezentanţilor puterii, cât şi pe cele ale opoziţiei cu privire la problemele de interes general, de natură economică, socială, politică şi culturală.

Membrii Consiliului consideră că postul TVR 1, în calitate de serviciu public, are îndatorirea de a se conforma şi respecta întocmai dispoziţiile menţionate mai sus, astfel încât publicul să-şi poată forma propria opinie şi prin prisma punctelor de vedere exprimate de forţele politice, atât a celor de la putere, cât şi a celor din opoziţie. Pentru toate aceste considerente, membrii Consiliul au propus şi au votat sancţionarea cu somaţie publică a televiziunii publice pentru postul TVR 1.

În temeiul dispoziţiilor art. 144 alin. (2) şi (3) din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare, şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE pentru postul de televiziune TVR 1 şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune TVR 1 cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 69 din Codul audiovizualului, întrucât în emisiunile de dezbatere difuzate în perioada 1 aprilie - 31 august 2011 nu a asigurat o participare egală a reprezentanţilor puterii şi ai opoziţiei, în sensul că prezenţa acestora la astfel de emisiuni a fost 146 din partea puterii şi 85 din partea opoziţiei."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.