Decizia nr. 623 din 03.11.2011

04.11.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea a S.C. ANTENA TV GROUP S.A.

Bucureşti, str. Gârlei nr. 1B, Clădirea Grivco Business Center, sector 1 CUI R 1599030

pentru postul de televiziune ANTENA 1

Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 25-27, sector 1 BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 03 noiembrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întrocmit de Direcţia Monitorizare privind modul în care postul de televiziune ANTENA 1 a prezentat, în perioada 16 - 21 octombrie 2011, în emisiunile informative şi de dezbatere, accidentul de circulaţie în care a fost implicat realizatorul TV Şerban Huidu.
 Postul ANTENA 1 aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV012.3/25.01.1993, decizia de autorizare nr. 025/14.06.1994 şi reautorizare nr. 025-1/14.06.1994).

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând emisiunile, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 30, art. 41 alin. (1) lit. a) şi b) şi art. 45 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Potrivit dispoziţiilor invocate :
 art. 30 Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine.
 art. 41 (1) Furnizorii de servicii media audiovizuale nu pot difuza : a) imagini ale persoanei aflate în situaţia de victimă, fără acordul acesteia ; b) imagini ale persoanei fără discernământ sau decedate, fără acordul familiei ;
 art. 45 (2) În cazul situaţiilor de suferinţă umană, al dezastrelor naturale, accidentelor sau al actelor de violenţă, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a respecta imaginea şi demnitatea persoanelor aflate în astfel de situaţii.
 În fapt, în perioada 16 - 18 octombrie 2011, postul de televiziune ANTENA 1 a difuzat, în cadrul ediţiilor informative « Observator », informaţii cu privire la accidentul de circulaţie în care a fost implicat, în ziua de 16.10.2011, realizatorul de televiziune Şerban Huidu.

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării emisiunilor, membrii Consiliului au constatat că modul în care radiodifuzorul a reflectat pe postul de televiziune ANTENA 1 evenimentele tragice în care a fost implicat dl. Şerban Huidu s-a făcut cu încălcarea unor drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, precum demnitatea, dreptul la imagine şi dreptul la viaţă privată, ocrotite de legislaţia audiovizuală.

Difuzarea în mod repetat a imaginilor de la locul accidentului, cu o insistenţă care nu a mai avut nicio legătură cu obligaţia radiodifuzorului de a informa publicul, a fost de natură a afecta familiile persoanelor implicate în accident.

În legătură cu acest aspect, membrii Consiliului au constatat încălcarea art. 41 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului care interzice difuzarea de imagini ale persoanelor decedate, fără acordul familiei. Or, imaginile de la locul accidentului (difuzate în mod repetat) au surprins şi imaginea victimelor întinse pe asfalt, imagini care, potrivit dispoziţiilor invocate, nu ar fi putut fi difuzate de postul ANTENA 1. Deşi radiodifuzorul a folosit tehnica blurării în difuzarea respectivelor imagini, acest fapt nu este de natură să îl exonereze de răspundere, în condiţiile în care norma legală interzice, în situaţia lipsei acordului familiei, difuzarea de imagini ale persoanelor decedate.

Scopul unei astfel de prevederi a fost respectarea memoriei victimelor, pe de o parte, iar, pe de altă parte, protejarea persoanelor greu încercate de pierderea unui membru al familiilor lor.

Potrivit raportului de monitorizare, imagini cu victimele accidentului au fost prezentate în ediţiile emisiunii « Observator », după cum urmează : în data de 16.10.2011, la orele 16.00 şi 19.00 ; în data de 17.10.2011, la orele 06.00, 07.00, 13.00, 16.00, 19.00 şi 23.00 ; în data de 18.10.2011, la orele 13.00, 16.00 şi 19.00. De asemenea, şi în emisiunea « Acces direct » din 17.10.2011 au fost difuzate imaginile menţionate.

O altă încălcare a legislaţiei audiovizuale constatată de Consiliu a fost cea care interzice difuzarea de imagini ale persoanei aflate în situaţie de victimă, fără acordul acesteia.

Aşa cum rezultă din raportul de monitorizare, radiodifuzorul a difuzat imagini ale d-nei Huidu, precum şi ale bonei familiei Huidu, care, suferind diferite traumatisme după impactul dintre cele două autoturisme, au fost preluate din maşina avariată a familiei Huidu de către ambulanţele sosite la locul accidentului şi transportate la spital. Or, potrivit prevederilor art. 41 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului, furnizorii de servicii media audiovizuale nu pot difuza imagini ale persoanei aflate în situaţia de victimă, fără acordul acesteia. În lipsa unui astfel de acord, postul ANTENA 1 nu putea difuza respectivele imagini, fiind vorba despre o interdicţie expresă în acest sens.

Conform raportului de monitorizare, imaginile menţionate au fost difuzate în ediţiile emisiunii informative « Observator », după cum urmează : în data de 17.10.2011, la orele 19.00 şi 23.00 ; în data de 18.10.2011, la orele 06.00, 07.00, 13.00 şi 16.00, precum şi în emisiunea « Acces direct » din 17.10.2011.

În legătură cu modul în care postul de televiziune ANTENA 1 a reflectat accidentul rutier din 16.10.2011 în care a fost implicat dl. Şerban Huidu, membrii Consiliului au constatat şi încălcarea prevederilor art. 45 alin. (2) din Codul audiovizualului, potrivit cărora în cazul situaţiilor de suferinţă umană, al dezastrelor naturale, accidentelor sau al actelor de violenţă, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a respecta imaginea şi demnitatea persoanelor aflate în astfel de situaţii.
 Norma legală invocată stabileşte în sarcina radiodifuzorilor obligaţia ca, în cazul unor situaţii deosebite (unele dintre ele tragice, aşa cum a fost şi accidentul rutier din 16.10.2011), modul de redare a informaţiilor să reflecte realitatea situaţiei, ţinându-se, cont, însă, şi de drepturile persoanelor implicate, drepturi precum imaginea şi demnitatea.
 Mediatizarea excesivă a accidentului (în raport de accidente similare, la fel de grave, ce au loc pe şoselele din România), formularea de ipoteze cu privire la gradul de vinovăţie a d-lui Şerban Huidu (care era la volanul autoturismului ce a provocat accidentul respectiv) şi la consecinţele de natură penală ale accidentului, invocarea antecedentelor medicale ale d-lui Huidu şi posibilele consecinţe ale acestora asupra stării sale de sănătate au constituit elemente de natură să afecteze imaginea realizatorului TV, faţă de care numai justiţia va fi în măsură să îi stabilească adevărata responsabilitate.
 De altfel, în privinţa ipotezelor emise pe parcursul unora dintre ediţiile informative referitoare la soluţiile ce pot fi pronunţate de instanţa judecătorească în procesul penal ce va stabili circumstanţele producerii accidentului rutier, membrii Consiliului au considerat că, de fapt, comentariile unor invitaţi (între care şi avocaţi), pot fi de natură să aducă atingere fazei de cercetare penală şi, ulterior, dreptului la un proces echitabil.

Membrii Consiliului consideră că televiziunea nu se poate transforma într-o sală de judecată în care invitaţii ori, după caz, moderatorii să se transforme în reprezentanţi ai puterii judecătoreşti, care să pronunţe verdicte de vinovăţie ori de nevinovăţie în astfel de situaţii.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP S.A. cu somaţie publică.
 În conformitate cu dispoziţiile art. 144 alin. (1, 2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual şi ale art. 91 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP S.A. - pentru postul de televiziune ANTENA 1 şi dispune intrarea de îndată în legalitate.
 Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

« Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul ANTENA 1 cu somaţie publică, întrucât emisiunile informative, precum şi unele ediţii ale emisiunii »Acces direct" din perioada 16 - 21 octombrie 2011, în care a fost mediatizat excesiv accidentul rutier în care a fost implicat d-nul Şerban Huidu, au fost difuzate cu încălcarea unor drepturi fundamentale ale omului, protejate de art. 41 şi art. 45 din Codul audiovizualului. Astfel, prin difuzarea de imagini ale persoanelor decedate fără acordul familiilor a fost prejudiciată imaginea şi demnitatea acestor familii, iar prin prezentarea de imagini ale altor victime ale accidentului, fără acordul acestora, fapte interzise de Codul audiovizualului."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.