Decizia nr. 657 din 15.11.2011

17.11.2011


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 30.000 lei a S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A.

S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A

C.U.I. 18684823 BUCUREŞTI, B-dul Timişoara nr. 26Z, Clădirea Anchor Plaza, birou 6A01, corp A, etaj 6, sector 6,

pentru postul de televiziune KANAL D

Bucureşti, Bd. Timişoara nr. 26A, Anchor Plaza, et. 6, sector 6

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 noiembrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiilor înregistrate sub nr. 13395/29.09.2011, 13770/10.10.2011, 13887/12.10.2011 privind emisiunea „Ştirile Kanal D” din data de 27 septembrie 2011, de la ora 19.00, şi a reclamaţiei nr. 14618/26.10.2011, cu privire la emisiunea „Cancan TV” difuzată de postul KANAL D în data de 28 septembrie 2011.
 Postul de televiziune KANAL D aparţine radiodifuzorului S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 150.2/30.05.2006, decizia de autorizare audiovizuală nr. 1239.0/30.01.2007 şi reautorizare nr. 1239.1-1/18.08.2009 eliberată la data 19.05.2011).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrărilor emisiunilor respective, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. a încălcat dispoziţiile art. 2, art. 3 alin. (3), art. 30, art. 32 alin. (1) şi (2), art. 33 alin. (1) şi (3), art. 34 alin. (1) şi 40 alin. (1) din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate :
 art. 2 Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte principiul interesului superior al minorului.
 art. 3 (3) Dreptul minorului la respectarea vieţii private şi la propria imagine prevalează în faţa necesităţii de informare, cu atât mai mult în cazul minorului aflat în situaţii dificile.
 art. 30 Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine.
 art. 32 alin. (1) Niciun drept conferit prin lege nu poate fi exercitat într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe, în scopul de a vătăma sau de a păgubi pe altul ori profitând de ignoranţa sau de buna-credinţă a persoanelor.
 alin. (2) Nu orice interes al publicului trebuie satisfăcut, iar simpla invocare a dreptului la informare nu poate justifica încălcarea dreptului la viaţă privată.
 art. 33 alin. (1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, a domiciliului şi a corespondenţei.
 alin. (3) Este interzisă difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje audiovizuale care constituie imixtiuni în viaţa privată şi de familie a persoanei, fără acordul acesteia.
 art. 34 alin. (1) Orice persoană are dreptul la propria imagine.
 art. 40 alin. (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt.

În fapt, în data de 27.09.2011, în cadrul emisiunii „Ştirile Kanal D” de la ora 19.00, postul KANAL D a difuzat o ştire referitoare la problemele unei mame care nu reuşeşte să-şi vadă fiica.

Materialul a avut următorul conţinut : Cristian Sabbagh : Ce-o fi în mintea unui tată, care-şi împiedică fetiţa să-şi întâlnească mama ? Ba mai mult, îi spune că el a adus-o pe lume dintr-o cocoaşă. Se întâmplă la Râmnicu-Vâlcea.
 În partea centrală a ecranului, s-a afişat titlul : Vrea să-şi vadă copilul ; O mamă îndurerată, iar în partea de jos a ecranului, cu litere albe, pe fond roşu, s-a titrat : Fetiţă născută dintr-o cocoaşă ?. În partea din dreapta ecranului, în plan vertical şi pe un fond galben, s-a afişat : Incredibil Voce din off : De mai bine de trei ani de zile, Ana Ristea bate drumul Tribunalului, în speranţa că, într-o bună zi, se va face dreptate. Vrea doar atât : să-şi vadă fata. Fostul soţ a câştigat custodia copilului în instanţă, iar mama are drept de vizitare, pe hârtie însă, căci, de fapt, femeia nu poate nici măcar să se apropie de copil. Ana Ristea : Aşa se întâmplă ! Asta fac, dar nu răspunde. Sun ! În partea centrală a ecranului, s-a afişat titlul : Născută dintr-o cocoaşă ; Tatăl e mamă ?, iar în partea de jos a ecranului, cu litere albe pe fond roşu, s-a afişat : Tatăl fetiţei spune că el a născut-o ! (...) În centrul ecranului, s-a afişat : Tatăl agresiv ? Voce din off : Mama spune că, ori de câte ori a încercat să-şi vadă copilul, tatăl a găsit tot felul de tertipuri, pentru a o îndepărta. Cazul este bine-cunoscut şi la grădiniţa, unde a fost fetiţa. Cadru didactic : Eram în cancelarie, când tatăl a făcut scandal, pentru că venise mama să-şi vadă copilul sau cam aşa ceva, a făcut un scandal, care a culminat cu darea noastră în judecată. Fetiţa spunea că ea este născută, că ea nu are mamă şi ea e născută din cocoaşa tatălui. În centrul ecranului, s-a afişat : Luptă până la capăt Voce din off : Ana Ristea a ajuns din nou în instanţă, nu se dă bătută. Va face plângeri peste plângeri, până când cineva, poate o va asculta. Până la urmă, deşi toată lumea din Râmnicu-Vâlcea cunoaşte reputaţia de om violent a bărbatului, magistraţii au decis să-i încredinţeze copilul. Ana Ristea : Ce pot să mai spun, mai mult de atât ? Ce să spun că justiţia este coruptă sau este oarbă ? Pot să spun. O spun şi alţii. Voce din off : Cei de la protecţia copilului din Vâlcea cunosc bine cazul, chiar şi ei au fost agresaţi de tată. Angajat, Protecţia copilului : Ne-a spus că nu este lăsată să vadă copilul, mă rog, a venit, a plâns tot timpul, sigur că i-am dat dreptate, pentru că şi eu sînt mamă. Tatăl refuză să vină cu copilul la o evaluare psihologică, ulterior la o consiliere, dacă este cazul, o consiliere psihologică. Voce din off : Cel mai probabil, tatăl a fugit cu copilul în străinătate. Bărbat : Fetiţa a plecat. Reporter : Unde a plecat ? Bărbat : Mi se pare că a luat-o băiatul în Germania.

În urma vizionării materialului audiovizual, membrii Consiliului au apreciat că difuzarea acestuia s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor legale privind respectarea drepturilor minorului în programele audiovizuale, în speţă a dispoziţiilor art. 2 şi 3 alin. (3) din Codul Audiovizualului. Potrivit dispoziţiilor invocate, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte principiul interesului superior al minorului, dreptul acestuia la respectarea vieţii private şi la propria imagine prevalând în faţa necesităţii de informare, mai ales în cazul minorului aflat în situaţii dificile.

Consiliul a constatat că, deşi în cadrul materialului prezentat de postul de televiziune Kanal D, copilul nu a fost identificat în mod clar, detaliile prezentate, ca de exemplu, oraşul, imaginea grădiniţei şi a cadrelor didactice intervievate au fost de natură să conducă spre o identificare la nivelul comunităţii locale, fapt de natură să prejudicieze viaţa privată şi imaginea minorului.
 O astfel de prezentare a problemelor familiale ale minorului, aflat într-o situaţie dificilă, a fost de natură să contravină interesului superior al acestuia.

Având în vedere dispoziţiile referitoare la respectarea vieţii private şi a interesului superior al minorului, membrii Consiliului au mai apreciat că radiodifuzorul trebuia să ţină cont şi de dispoziţiile legale potrivit cărora nu orice interes al publicului trebuie satisfăcut, iar simpla invocare a dreptului la informare nu poate justifica încălcarea dreptului la viaţă privată.
 De asemenea, raportat la conţinutul materialului audiovizual şi la titlurile afişate pe ecran, Consiliul a apreciat că, în virtutea dreptului la imagine al persoanei, radiodifuzorul trebuia să solicite şi să prezinte şi punctul de vedere al tatălui copilului cu privire la acuzaţiile formulate la adresa sa, aşa cum impun normele audiovizuale, în speţă, dispoziţiile art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului. Or, Consiliul a constatat că nici în raportul de monitorizare şi nici în materialul vizionat în şedinţa publică nu s-a precizat şi nu a reieşit faptul că acestuia i-a fost solicitat un punct de vedere cu privire la materialul ce urma să fie difuzat, la acuzaţiile aduse în cadrul acestuia, iar persoana ar fi refuzat să exprime un punct de vedere.

Astfel, Consiliul a apreciat că afirmaţii ca de exemplu : „toată lumea din Râmnicu-Vâlcea cunoaşte reputaţia de om violent a bărbatului” sau „Cei de la protecţia copilului din Vâlcea cunosc bine cazul, chiar şi ei au fost agresaţi de tată” făceau necesară solicitarea şi prezentarea unui punct de vedere al persoanei în cauză. Faţă de aceste aspecte, Consiliul a constatat că difuzarea materialului s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor legale privind respectarea dreptului la imagine şi viaţă privată a persoanei şi a principiului interesului superior al minorului.

În aceeaşi şedinţă publică, membrii Consiliului au analizat şi raportul de monitorizare al emisiunii „Cancan TV”, prezentată de Adrian Artene, difuzată de postul de televiziune Kanal D în data de 28 septembrie 2011. În emisiune, în prezenţa invitaţilor Andreea Spătaru, Stelian Ogică, Rita Mureşan şi Silvia Pop, s-au dezbătut mai multe subiecte, printre acestea numărându-se unul referitor la doamna Daniela Nane, prezentat, în deschiderea emisiunii, după cum urmează : „Voce din off : (...) Daniela Nane are motive, mai puţin ortodoxe să meargă la mănăstiri. Paparazzi Ciao au suprins-o în curtea unui lăcaş sfânt, în timp ce se îmbrăţişa, de mama focului, cu un bărbat misterios. Reacţia incredibilă a actriţei la vederea fotografilor, imediat la Cancan TV (...)”.

Prezntarea pe larg a subiectului a fost, în linii mari, următoarea : Adrian Artene : Cum aş spune şi aţi spune şi voi, să ştiţi că sînteţi duse la biserică şi că aveţi frică de Dumnezeu. Da să vedeţi ce fac alţii, cu frică de Dumnezeu. Şi-au dat întâlnire în curtea mănăstirii, însă, planurile le-au fost date peste cap, când se aşteptau mai puţin. Paparazzi Ciao au fotografiat-o pe actriţa, Daniela Nane, în braţele unui bărbat misterios. La vederea camerelor de filmat, au avut o reacţie mai puţin obişnuită. Daniela, că despre ea vorbim acum, a atacat fotografii, iar bărbatul, că şi despre el vorbim, a sărit gardul mănăstirii.

Pe ecran au fost prezentate, cu menţiunea „sursa Ciao”, imagini foto şi video cu Daniela Nane, care era împreună cu un bărbat, în timp ce se îmbrăţişau, bagajele aflate în portbagajul unei maşini şi comentariile din revistă : Actriţa avea bagajele făcute şi voia să le mute în portbagajul lui S.B., probabil ca să plece în weekend. Au fost difuzate, de asemenea, imagini în care Daniela Nane s-a îndreptat spre paparazzi, a intrat într-o maşină şi a cerut socoteală, a întrebat un fotoreporter de ce e filmată, a încercat să-i smulgă acestuia camera de filmat. Au mai fost difuzate imagini video, cu Daniela Nane aflată lângă maşină şi momentul în care bărbatul cu care era a plecat cu maşina. S-a prezentat un momentul video cu Daniela Nane, în timp ce era chestionată de paparazzi, cu privire la bărbat.

Redăm, spre exemplificare din raportul de monitorizare :
 Titlul : Şi-a pitit iubitul la măicuţe ! Voce din off : Daniela Nane şi-a dat întâlnire în curtea unui lăcaş sfânt, cu un domn înalt, îmbrăcat la patru ace. Fiecare a venit cu maşina personală, poate, ca să nu dea nimic de bănuit. Însă, în momentul în care s-au văzut, cu greu şi-au putut stăpâni bucuria. Daniela şi bărbatul care este director al unei companii multinaţionale s-au îmbrăţişat cu drag, s-au sărutat şi apoi s-au îmbrăţişat din nou. În acest fel, i-au surprins paparazzi Ciao, care n-au mai prins decât finalul tandreţurilor dintre cei doi. Au deschis portbagajul, probabil ca Daniela să-şi mute lucrurile în maşina lui, adică o valiză şi câteva sacoşe, semn că cei doi se pregăteau, probabil, pentru o scurtă escapadă în doi. Însă, au descoperit că sunt fotografiaţi, iar reacţia lor a fost, cel puţin neobişnuită, pentru două persoane, care nu au nimic de ascuns. Daniela a venit glonţ către maşina paparazzilor, în timp ce bărbatul s-a ascuns repede în maşina lui. Furioasă la culme, actriţa a agresat un fotoreporter şi a încercat să intre în maşină şi să-i smulgă camera din mână. Titlul : Şi-a pitit iubitul la măicuţe ?! Daniela Nane : Pot să ştiu de ce mă filmezi ? Paparazzo : Pentru că v-aţi pupat cu un băiat. Daniela Nane : Aşa, şi ? Paparazzo : Cu un domn. Ne spuneţi şi nouă cine e domnul ? Voce din off : Nervoasă, s-a întors în curtea mănăstirii. A urmat o conversaţie lungă, între Daniela şi bărbatul misterios. Actriţa a rămas în picioare, lângă portbagajul maşinii, în timp ce bărbatul a stat ascuns în maşina lui. Aproape 5 minute, a durat discuţia lor. Probabil, pentru că au avut destul de multe de clarificat. Însă, dintr-o dată, bărbatul demarează grăbit, cu portbagajul încă deschis, fuge ca să se ascundă în curtea mănăstirii. În schimb, actriţa s-a postat în faţa maşinii, în care se aflau fotografii, într-o încercare disperată de a-l scoate basma curată pe cel care recent o îmbrăţişase. Paparazzo : Ne spuneţi şi nouă cine era domnul, că eraţi în tandreţuri. Avem nişte poze, când vă luaţi în braţe, când vă pupaţi. E căsătorit domnul ? Ne spuneţi şi nouă cine era domnul ? Daniela Nane : Nu e treaba voastră ! Paparazzo : Poate ne spuneţi dumneavoastră cine este ! Daniela Nane : Nu e treaba voastră. Paparazzo : Sau cine e soţia domnului ? Daniela Nane : Eu. Paparazzo : De ce nu-l chemaţi încoace, dacă tot aţi zis că e soţul dumneavoastră ? Daniela Nane : N-am spus nimic, n-am vorbit cu tine. (...)
 După prezentarea acestor materiale, au urmat comentariile din studio, făcute de Adrian Artene, împreună cu două invitate, Silvia Pop şi Rita Mureşan.

În urma vizionării materialului, membrii Consiliului au constatat că modul în care a fost abordat şi prezentat acest subiect a încălcat dispoziţiile legale referitoare la dreptul la viaţă privată şi imaginea persoanei.
 Membrii Consiliului reiterează radiodifuzorului faptul că afişarea pe ecran a „sursei” imaginilor nu îl exonerează de obligaţia respectării dispoziţiilor legale referitoare la obţinerea acordului persoanei pentru difuzarea unor subiecte şi imagini referitoare la viaţa privată a persoanei.
 Potrivit prevederilor art. 33 alin. (3) din Codul audiovizualului, este interzisă difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau reportaje care constituie imixtiuni în viaţa privată a persoanei, fără acordul acesteia. Totodată, Consiliul a mai constatat că materialele audiovizuale de natură a prejudicia drepturile persoanei, care au fost prezentate de radiodifuzor, nu prezentau un interes public justificat şi nu răspundeau cerinţelor legale prevăzute de art. 34 alin. (4) din Codul audiovizualului, astfel încât difuzarea lor să fie posibilă fără acordul persoanei. -Având în vedere modul efectiv în care a fost realizat materialul prezentat în cadrul emisiunii, conţinutul acestuia, membrii Consiliului au apreciat că opoziţia persoanei cu privire la prezentarea unor aspecte ce ţineau strict de viaţa sa privată era evidentă şi fără echivoc. De asemenea, Consiliul a apreciat că subiectul abordat ţinea de viaţa intimă, privată a persoanei şi nu justifica niciun interes public, situaţie în care difuzarea acestuia s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor legale. Un astfel de aspect a fost remarcat, de altfel, chiar de către invitatele emisiunii, în cadrul comentariilor făcute ulterior difuzării materialului înregistrat. Redăm, spre exemplificare, din raportul de monitorizare : (...) Silvia Pop : Şi ce era să-i răspundă ? Să zică : nu e însurat, sau ştiu eu ? Nu, ca să-i dea peste nas, s-a enervat, nu este plăcut cineva, să intre aşa, în viaţa ta privată şi mai ales, nu vrei să se ştie anumite lucruri sau, pur şi simplu, nu vrei să ştie nimic, nu e plăcut să te trezeşti cu unul, care te fotografiază. Adrian Artene : Am văzut prima parte a reacţiei Danielei Nane, atunci când a fost surprinsă. Eu vreau să vă arăt o altă reacţie. Contactată de un reporter Cancan, Daniela a evitat să dea prea multe detalii despre cel, alături de care a fost fotografiată şi a negat, de această dată, că ar avea o relaţie amoroasă cu acesta.

De asemenea, membrii Consiliului au apreciat că difuzarea înregistrării unei convorbiri telefonice nu dovedeşte faptul că pesoana în cauză şi-a dat acordul pentru prezentarea imaginilor şi dezbaterea subiectului în cadrul emisiunii difuzate de către postul Kanal D.
 În acord cu normele constituţionale şi europene, legislaţia audiovizuală protejează dreptul oricărei persoane la imagine şi viaţă privată, sens în care radiodifuzorilor le revine obligaţia legală de a respecta aceste drepturi în cadrul programelor difuzate.
 Potrivit reglementărilor în domeniu, orice persoană are dreptul la imagine şi la respectarea vieţii private, iar difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje care constituie imixtiuni în viaţa privată şi de familie a persoanei, fără acordul acesteia, este interzisă.

Faţă de toate aceste aspecte şi având în vedere că radiodifuzorul a mai fost sancţionat anterior pentru încălcarea aceloraşi dispoziţii legale, Consiliul a propus amendarea acestuia cu suma de 30.000 lei. Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 În temeiul art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 144 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. (având licenţa audiovizuală nr. S-TV 150.2/30.05.2006, decizia de autorizare audiovizuală nr. 1239.1-1/18.08.2009 eliberată la data 19.05.2011, pentru postul Kanal D) se sancţionează cu amendă în cuantum de 30.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 2, art. 3 alin. (3), art. 30, art. 32 alin. (1) şi (2), art. 33 alin. (1) şi (3), art. 34 alin. (1) şi art. 40 alin. (1) din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare.

Către,

S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A.,

BUCUREŞTI, B-dul Timişoara nr. 26Z, Clădirea Anchor Plaza, birou 6A01, corp A, etaj 6, sector 6, C.U.I. 18684823

pentru postul de televiziune KANAL D

Bucureşti, Bd. Timişoara nr. 26A, Anchor Plaza, et. 6, sector 6

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 657/15.11.2011 privind amendarea cu 30.000 lei a radiodifuzorului S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul KANAL D cu amendă de 30.000 lei, întrucât difuzarea, în cadrul Ştirilor Kanal D din 27 septembrie 2011, a unui material referitor la neînţelegerile din cadrul unei familii, s-a făcut cu încălcarea principiului interesului superior al copilului şi dreptului acestuia la viaţă privată şi la imagine, reglementate de Codul audiovizualului.
 Sancţiunea a mai fost aplicată şi pentru prezentarea, în cadrul emisiunii „Cancan TV” din data de 28 septembrie, a unui material ce privea viaţa privată a unei persoane, fără acordul acesteia, fapt ce contravine prevederilor legale. Potrivit dispoziţiilor din domeniul audiovizualului, orice persoană are dreptul la respectarea vieţii private, iar difuzarea de emisiuni care constituie imixtiuni în viaţa privată şi de familie a persoanei, fără acordul acesteia, este interzisă.

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.