Decizia nr. 696 din 29.11.2011

06.12.2011


envoyer l'article par mail title=

- pentru postul BUCOVINA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 29 noiembrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA cu nr. 13647/05.10.2011, cu privire la emisiunea „Bucovina Activ", difuzată de postul BUCOVINA TV în data de 04 octombrie 2011. Postul de televiziune BUCOVINA TV aparţine S.C. B.G. MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 336.4/25.07.2005, decizia de autorizare nr. 1232.0/23.01.2007 şi de reautorizare nr. 1232.1/07.06.2011 eliberată la data de11.06.2007).

Analizând raportul de monitorizare, Consiliul a constatat că radiodifuzorul S.C. B.G. MEDIA S.R.L. a încălcat prevederile art. 34 alin. (1) şi art. 40 alin. (3) din Decizia C.N.A. nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

  • art. 34 alin. (1) –„Orice persoană are dreptul la propria imagine”.
  • art. 40 alin. (3) – „Moderatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă”.

În fapt, postul BUCOVINA TV a difuzat în ziua de 04.10.2011, începând cu ora 08.40, emisiunea „Bucovina Activ”, realizată de dl. Dorel Guliciuc şi avându-l ca invitat telefonic pe dl. Ioan Manole. În cadrul emisiunii, la solicitarea d-lui Dorel Guliciuc, invitatul acestuia şi-a exprimat părerea cu privire la opiniile politice ale dl. Ovidiu Milici, vicepresedinte PSD Suceava, folosind un limbaj jignitor, batjocoritor, de natură să prejudicieze dreptul la imagine şi demnitatea persoanei menţionate.

Redăm, spre exemplificare, din raportul de monitorizare : „Ioan Manole : Eu ştiam că se ocupă de profesorat, o expertiză ieftină a lui Ovidiu Milici sună a pamflet, a autoflagelare şi mă face să râd şi spun acelaşi lucru ca la prietenul său sau la şeful său ierhic, o comedie ieftină de mahala. Spui că doctorul Milici vrea să testeze glicemia liderilor PDL, ar fi mai bine şi util dacă nu ar face lucrul acesta .... Ar fi bine şi mai util pentru el să-şi testeze alcoolemia Ovidiu Milici singur şi mai ales să-şi testeze iluziile sale cu alcooltestul, dacă n-are să împrumute de la poliţişti sau de unde are el un alcooltest, ca atunci când intră în acest sevraj mediatic, ruşinos, comic, de mahala, de cabotin ieftin, să înţeleagă că lumea nu e plină chiar de idioţi şi că electoratul este jignit de asemenea atitudine, repetabilă, trasă la xerox, sau copiată cu nonşalanţa cu care copie un baiat din acela, analfabet, care a terminat liceul.”

Analizând emisiunea, membrii Consiliului au considerat că un astfel de limbaj, folosit de invitatul emisiunii la adresa unei persoane, este contrar dispoziţiilor legale din domeniul audiovizual.

Consiliul consideră că şi în situaţia în care opiniile exprimate de invitat nu sunt unele pozitive, apreciative, moderatorul sau prezentatorul unui program de televiziune are obligaţia să respecte dreptul la imagine a persoanei şi să nu permită folosirea de către invitaţi a unui limbaj injurios. Or, limbajul folosit de invitatul emisiunii „Bucovina Activ” din 04 octombrie 2011 a fost de natură să afecteze dreptul la imagine al persoanei, fapta fiind cu atât mai gravă cu cât, moderatorul nu a intervenit pentru a stopa folosirea unui astfel de limbaj, ci, dimpotrivă, a avut o atitudine aprobatoare prin diferite gesturi (râs, mimica feţei), faptă ce contravine dispoziţiilor art. 40 alin. (3) din Codul audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor art. 34 alin. (1) din Codul audiovizualului, orice persoană are dreptul la propria imagine. Aceste norme sunt valabile şi se aplică oricărui conţinut audiovizual, fără excepţii şi fără distincţii, indiferent de genul emisiunii.

În conformitate cu dispoziţiile art. 144 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. B.G. MEDIA S.R.L. pentru postul de radio BUCOVINA TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul BUCOVINA TV cu somaţie publică întrucât, limbajul jignitor folosit de invitatul emisiunii „Bucovina Activ”, din 04 octombrie 2011, la adresa unei persoane, a fost de natură să afecteze dreptul la imagine a acesteia. Potrivit dispoziţiilor art. 40 din Codul audiovizualului, moderatorii programelor au obligaţia să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.