Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 28.01.2020

28.01.2020


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședința publică din data de 28.01.2020, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite și a decis să aplice următoarele sancțiuni :
- amendă de 5.000 de lei postului Nașul TV, deoarece emisiunea „Nașul TV Special” din data de 23.12.2019 a fost difuzată fără a se respecta prevederile art. 40 alin. (1) și (5) din Codul audiovizualului.

De asemenea, membrii Consiliului au hotărât să emită o decizie de intrare în legalitate în privința unor spoturi publicitare aferente campaniei de promovare pentru compania „Telekom”, spoturi care încălcau dispozițiile art. 94 lit. a) și pe cele ale art. 93 alin. 1) din Codul audiovizualului. Potrivit raportului de monitorizare, acestea au fost difuzate pe posturile de televiziune în următoarele perioade :
- 23.10 - 16.11.2019 (TELEKOM, SMART WIFI, ACASA, TEXT - 30 SEC ; TELEKOM, SMART WIFI, PARTY 30 SEC ; TELEKOM, SMART WIFI, PARTY, RANDURI - 30 SEC ; TELEKOM, SMART WIFI - 15 SEC) ;
- 15.11 - 31.12.2019 (TELEKOM, SMART WIFI, FAMILIE - cu variante de 10, 30 și 35 SEC) ;
- 01.01.2020 - 19.01.2020 (TELEKOM, SMART WIFI - 20 SEC).

În aceeași ședință, în urma analizării rapoartelor Direcției Control, Consiliul a decis sancționarea cu somații publice a următorilor radiodifuzori / societăți, după caz :
- TELE EUROPA NOVA TV (NOVA MEDIA S.R.L) pentru încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b) și ale art. 65 lit. a) din Cod în emisiunea „Observator” din data de 10.01.2020 ;
- RTT BRAȘOV (RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA SRL) pentru nerespectarea art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului 504/2002, la difuzarea emisiunii „Azi în Brașov ” (monitorizare : 19, 20, 27, 30 și 31 dec. 2019) ;
- MARKETING POLITIC SI SONDAJE SRL (REGHIN FM) pentru că nu a ținut cont de prevederile art. 2 și 2^1 din Decizia CNA nr.412 din 10 mai 2007 ;
- AGORA MEDIA SRL (TV Accent - Tulcea), BALADA MEDIA SRL (Radio Balada - Bistrița), RADIO GUERRILLA SRL (Radio Guerrilla - Iași), SIGHET MEDIA TRUST SRL (Autentic FM – Sighetu Marmației), ASOCIAȚIA RADIO SICULUS (Radio Siculus – Tg. Secuiesc), VOICE MEDIA CENTER S.R.L. (City Radio - Borsec), GREEEN GOLD MEDIA TV SRL (Kapital TV - Petroșani), REALITATEA MEDIA SA (Realitatea TV Brăila/Galați) – pentru încălcarea dispozițiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului.

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului Nr. 504 din 11 iulie 2002

Art. 29 - (1) Comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele condiţii : a) să poată fi uşor identificate ca atare, comunicările audiovizuale cu conţinut comercial mascat fiind interzise ;
Art. 54 - (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare
Art. 40 - (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. (…) (5) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.

Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : (…) b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

Art. 65 - În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele reguli : a) rigoare şi acurateţe în redactarea şi prezentarea ştirilor.

Art. 93 - (1) Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale şi să nu utilizeze practici comerciale incorecte, înşelătoare sau agresive, aşa cum ele sunt definite de Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 94 - În scopul unei informări corecte, orice informaţie sau avertizare conţinută într-o comunicare comercială audiovizuală se difuzează astfel încât aceasta să fie clar percepută de public, în special prin asigurarea următoarelor măsuri : a) să fie prezentată static, lizibil şi pe o durată suficientă, în cazul informaţiei difuzate sub formă de videotext ; dimensiunea caracterelor trebuie să fie de minimum 17 puncte în format SD, definiţie standard, respectiv 32 în format HD, înaltă definiţie.

Decizia CNA nr. 412 din 10 mai 2007 privind obligatiile ce revin radiodifuzorilor la inregistrarea programelor de radio si de televiziune

Art. 2 Radiodifuzorii sunt obligaţi să pună la dispoziţia Consiliului Naţional al Audiovizualului, la cerere, înregistrările programelor de televiziune şi/sau de radio solicitate, într-un format digital uzual, cum ar fi : video -.avi, .wmv, .mp4, .asf/rezoluţie minimă 360p şi audio -.wma, .mp3/calitate minimă 64 kbps, după caz, astfel:a) pe suport CD/DVD/HDD extern, memory stick USB ;b) prin transfer pe Internet, cu accesarea unui server FTP pus la dispoziţie de radiodifuzor.
Art. 2^1(1) Termenul de transmitere a înregistrărilor programelor de televiziune şi/sau de radio este de maximum 5 zile calendaristice de la data primirii de către radiodifuzor a solicitării de la Consiliul Naţional al Audiovizualului.