Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 04.02.2020

04.02.2020


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședința publică din data de 04.02.2020, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite și a decis să aplice următoarele sancțiuni :

- amendă de 10.000 de lei postului Antena 1, pentru că, la difuzarea ediției din 06.01.2020 a emisiunii „Acces direct”, radiodifuzorul a încălcat dispozițiile art. 18 alin. (1) lit. c) și ale art. 32 alin. (2) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, precum și prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 raportate la cele ale art. 19 alin. (2) lit. k) din Cod ;
- amendă de 5.000 de lei postului Realitatea Plus, deoarece în ediția din 24.01.2020 a emisiunii „Realitatea românească” nu a ținut cont de prevederile art. 40 alin. (4) și nici de cele ale art. 64 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului.

De asemenea, membrii Consiliului au hotărât să emită o decizie de intrare în legalitate în privința spotului de televiziune aferent campaniei de promovare a produsului „Korill” difuzat fără a se ține cont de dispozițiile art. 93 alin. (1) din Codul audiovizualului (perioada monitorizată 06-12.01.2020).

În aceeași ședință, ca urmare a analizării rapoartelor întocmite de Direcția Control, Consiliul a decis să sancționeze cu somație publică societatea GREEN GOLD MEDIA TV SRL/ KAPITAL TV/ Petroşani/ HUNEDOARA, pentru nerespectarea dispozițiilor art. 89 alin. (3) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, potrivit cărora : „Cu excepţia spoturilor publicitare referitoare la pariuri care pot fi difuzate şi în timpul transmisiunilor sportive în direct, programele audiovizuale care conţin jocuri de noroc, precum şi spoturile publicitare care promovează astfel de jocuri se supun condiţiilor de protecţie a minorilor prevăzute în cap. II « Clasificarea programelor în vederea protecţiei minorilor » din titlul II « Protecţia minorilor »” (raportul a fost întocmit pentru data de 20.01.2020).

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului Nr. 504 din 11 iulie 2002, cu modificările și completările ulterioare

Art. 39 (2) Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare

Art. 18 (1) Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00-23,00 producţii care prezintă : (...) c) persoane în ipostaze degradante, chiar dacă acestea şi-au dat acordul ;
Art. 19 (2) Responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor şi furnizorilor de servicii media la cerere, în conformitate cu următoarele criterii : (…) k) calitatea și tipologia limbajului ;
Art. 32 (2) Nu orice interes al publicului trebuie satisfăcut, iar simpla invocare a dreptului la informare nu poate justifica încălcarea dreptului la demnitate, la propria imagine şi la respectarea vieţii private, aşa cum acestea sunt recunoscute şi ocrotite de Codul civil ; simpla invocare a acordului prealabil al persoanei nu poate justifica încălcarea drepturilor şi libertăţilor altor persoane, ordinea publică sau bunele moravuri şi nici nu poate înlătura răspunderea furnizorului de servicii media audiovizuale pentru conţinutul programului, prevăzută la art. 3 al Legii audiovizualului.
Art. 40 (4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea.
Art. 64 (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii:a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii.
art. 93 (1) Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale şi să nu utilizeze practici comerciale incorecte, înşelătoare sau agresive, aşa cum ele sunt definite de Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare.