Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 11.02.2020

11.02.2020


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședința publică din data de 11.02.2020, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite și a decis să aplice următoarele sancțiuni :
- amendă de 10.000 de lei postului Realitatea Plus, pentru că, la difuzarea ediției din 17.01.2020 a emisiunii „Realitatea Românească”, a încălcat prevederile 64 alin. (1) lit. a) și b) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual ;
- somație publică postului Prima TV, deoarece filmul artistic „Legiunea pierdută” a fost transmis, în data de 10.01.2020, fără a se ține cont de dispozițiile art. 20 și de cele ale art. 24, raportat la art. 19 lit. e) din Cod ;
- somație publică postului Bollywood TV, pentru nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (1) și ale art. 12 alin. (2) din Codul audiovizualului, la difuzarea filmului artistic „Partea întunecată a legii” din data de 12.01.2020 ;

În aceeași ședință, ca urmare a analizării rapoartelor întocmite de Direcția Control, Consiliul a decis să sancționeze cu amendă de 5.000 de lei postul TV SUD (Tg. Jiu) pentru încălcarea prevederilor art. 40 alin. (1) și (5) și ale art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Codul audiovizualului, în cadrul emisiunii „Săptămâna într-o oră” din data de 10.01.2020.

De asemenea, Consiliul a aplicat câte o somație publică următoarelor posturi :
- MIX TV (Brașov) pentru edițiile din 31.01 și 07.02.2020 ale emisiunii „Brașovul Tău”, difuzate fără a se ține cont de dispozițiile art. 64 alin. (1) lit. b) ;
- IMPULS (Cluj-Napoca) pentru ediția din data de 20.01.2020 a emisiunii matinale „Scularea”, în cadrul căreia postul de radio nu respectat prevederile art. 18 alin. (1) lit. b).

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare
Art. 12 - (2) În lipsa unui sistem de acces condiţionat, difuzarea programelor prevăzute la alin. (1) se poate face numai în intervalul orar permis, potrivit clasificării programului în funcţie de conţinutul acestuia ;
Art. 18 - (1) Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă : (…) b) scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau obscen ;
Art. 19 - (1) Criteriile în funcţie de care se clasifică programele difuzate au drept scop asigurarea protecţiei minorului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora ; (…) e) numărul şi natura scenelor de nuditate, reprezentarea actului sexual ;
Art. 20 - În clasificarea producţiilor audiovizuale de ficţiune furnizorii de servicii media audiovizuale se vor ghida şi după clasificarea stabilită de producător sau, după caz, după cea în care producţia de ficţiune a fost difuzată în alte ţări, evitând încadrarea cel mai puţin restrictivă, în situaţia în care aceasta este singulară ;
Art. 23 - (1) Programele 12 se difuzează numai după ora 20,00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 12 de culoare albă ;
Art. 24 - (1) Programele 15 se difuzează numai în intervalul orar 23,00 - 6,00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 15 de culoare albă ; fac excepţie de la intervalul orar filmele artistice, serialele şi cele documentare clasificate 15, în cazul cărora intervalul permis de difuzare este 22,00 - 6,00 ;
Art. 40 - (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt ; (…) (5) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă ;
Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ; b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.