Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 28.04.2020

28.04.2020


envoyer l'article par mail title=


Întrunit în ședința publică din data de 28.04.2020, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate și a decis să aplice următoarele sancțiuni :
- amendă de 5.000 de lei postului B1TV, deoarece în cadrul emisiunii „Lumea lui Banciu”, ediţiile din 31.03 şi 01.04.2020, nu au fost respectate dispoziţiile art. 64 alin. (1) lit. a) și b) şi nici cele ale art. 67 din Codul de reglementare a conținutului audiovizual [art. 64 (1) – „În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ; b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă” ; art. 67 – „În exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau puncte de vedere în legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii trebuie să asigure o separare clară a opiniilor de fapte şi nu trebuie să profite de apariţia lor constantă în programe într-un mod care să contravină exigenţelor de asigurare a imparţialităţii”] ;
- somaţie publică postului Antena 1 pentru ediţiile din 09 şi 11.03.2020 ale emisiunii „Acces direct”, în cadrul cărora radiodifuzorul a prezentat „serialul Vulpița” cu încălcarea prevederilor art. 32. alin. (1) şi ale art. 18 lit. c) din Codul audiovizualului, potrivit cărora : art. 18 (1) - „Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00-23,00 producţii care prezintă : (...) c) persoane în ipostaze degradante, chiar dacă acestea şi-au dat acordul” ; art. 32 (1) - „Niciun drept conferit prin lege nu poate fi exercitat într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe, în scopul de a vătăma sau de a păgubi pe altul ori profitând de ignoranţa sau de buna-credinţă a persoanelor”.

Biroul Informare și Relații Publice