Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 01.07.2020

01.07.2020


envoyer l'article par mail title=

Amenzi : 10.000 de lei – Nașul TV ; 5.000 de lei – Realitatea Plus

Somație publică : Prima TV

Întrunit în ședința publică din data de 01.07.2020, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite și a decis să aplice următoarele sancțiuni :

- amendă de 10.000 de lei postului Nașul TV pentru ediția din 16.05.2020 a emisiunii „Nașul Special”, în cadrul căreia nu s-a ținut cont de dispozițiile art. (3) alin. (2) din Legea audiovizualului și nici de cele ale art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual ;

- amendă de 5.000 de lei postului Realitatea Plus pentru ediția din 25.05.2020 a emisiunii „100% Tu decizi”, difuzată fără a fi respectate prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) și ale art. 40 alin. (3) din Codul audiovizual ;

- somație publică postului Prima TV, pentru că filmul artistic „Lanțul crimelor” a fost difuzat în data de 25.05.2020 cu încălcarea dispozițiilor art. 24, raportate la cele ale art. 19 alin. (2) lit. a), b) și c) din Codul audiovizualului.

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului Nr. 504 din 11 iulie 2002 cu modificările și completările ulterioare :

Art. 3 - (2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare

Art. 19 - (1) Criteriile în funcţie de care se clasifică programele difuzate au drept scop asigurarea protecţiei minorului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora. (2) Responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor şi furnizorilor de servicii media la cerere, în conformitate cu următoarele criterii : a) numărul şi natura scenelor violente, precum şi caracterul gratuit sau indispensabil al acestora, raportat la genul şi subiectul programului ; b) utilizarea violenţei şi rolul acesteia în rezolvarea problemelor ; c) modalitatea de tratare prin imagini a scenelor de violenţă, tipul de plan utilizat, realismul reprezentării, rolul coloanei sonore în a genera frică ori angoasă ;

Art. 24 - (1) Programele 15 se difuzează numai în intervalul orar 23,00 - 6,00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 15 de culoare albă ; fac excepţie de la intervalul orar filmele artistice, serialele şi cele documentare clasificate 15, în cazul cărora intervalul permis de difuzare este 22,00 - 6,00 ;

Art. 40 - (3) Orice material înregistrat în care se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale trebuie să conţină şi opinia acesteia. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt ;

Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ; b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.