Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 06.08.2020

06.08.2020


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședința publică din data de 06.08.2020, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate și a decis să aplice următoarele sancțiuni :
- amendă de 10.000 de lei postului Antena 1 pentru încălcarea dispozițiilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului și ale art. 18 alin. (1) lit. b) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual în ediția din 08.07.2020 a emisiunii „Mireasa”, precum și pentru nerespectarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Lege și ale art. 32 alin. (2) și 33 alin. (3) din Cod, în emisiunea „Acces direct” edițiile din 13 și 14.07.2020 ;
- somație publică postului Realitatea Plus, deoarece în cadrul emisiunii „Realitatea sportivă” din 12.07.2020 nu au fost respectate prevederile art. 85 alin. (4) din Legea audiovizualului, conform cărora „indiferent de alcătuirea şi desfăşurarea evenimentului de interes general, durata extrasului nu va putea depăşi 90 de secunde” ;
- somație publică postului România TV pentru încălcarea art. 30 din Codul audiovizualului în cadrul ediției din data de 05.07.2020 a emisiunii „România te Vede”.

În aceeași ședință, ca urmare a analizării rapoartelor întocmite de Direcția Control pentru posturile din teritoriu, Consiliul a decis să aplice câte o somație publică următorilor radiodifuzori :
- BANAT TV (Reșița) deoarece în ediția informativă „Știrile Banat TV” din 12.06.2020 nu au fost respectate prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) din Cod ;
- TELEVIZIUNEA ARAD (Arad) pentru încălcarea dispozițiilor art. 139 din Cod în emisiunea „Ghilea Show” (raportul a cuprins edițiile din 23, 30.06 și 01.07.2020) ;
- LINKPRESSTV (București/Ilfov) deoarece la difuzarea filmului artistic „Rocker” din data de 19.06.2020 nu s-a ținut cont de prevederile art. 25 alin. (1) din Codul audiovizualului și nici de cele ale art. 1 alin. (1) și art. 2 din Decizia CNA nr. 412/2007 privind obligatiile ce revin radiodifuzorilor la inregistrarea programelor de radio si de televiziune ;
- RTT (Brașov) pentru nerespectarea dispozițiilor art. 69 alin. (1) din Cod (raportul conține mai multe ediții ale emisiunilor „Jurnal RTT” și „Azi în Brașov”, difuzate în perioada 29.06 – 28.07) ;
- MIX TV (Brașov) pentru nerespectarea dispozițiilor art. 40 alin. 1 din Codul audiovizualului la difuzarea mai multor ediții ale emisiunii „Brașovul tău” (raportul cuprinde edițiile din 15, 19, 22.06 și 05.07.2020).

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului Nr. 504 din 11 iulie 2002 cu modificările și completările ulterioare :

Art. 39 (2) Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare

Art. 18 (1) Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă : (…) b) scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau obscen ;
Art. 25 (1) Programele 18 se difuzează numai în intervalul orar 1,00-6,00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 18 de culoare albă ;
Art. 30 Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine ;
Art. 32 (2) Nu orice interes al publicului trebuie satisfăcut, iar simpla invocare a dreptului la informare nu poate justifica încălcarea dreptului la demnitate, la propria imagine şi la respectarea vieţii private, aşa cum acestea sunt recunoscute şi ocrotite de Codul civil ; simpla invocare a acordului prealabil al persoanei nu poate justifica încălcarea drepturilor şi libertăţilor altor persoane, ordinea publică sau bunele moravuri şi nici nu poate înlătura răspunderea furnizorului de servicii media audiovizuale pentru conţinutul programului, prevăzută la art. 3 al Legii audiovizualului ;
Art. 33 (3) Este interzisă difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje audiovizuale care constituie imixtiuni în viaţa privată şi de familie a persoanei, fără acordul acesteia ;
Art. 40 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt ;
Art. 64 (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : (…) b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă ;
Art. 69 (1) În programele de ştiri radiodifuzorii trebuie să asigure o prezentare echilibrată a reprezentanţilor puterii şi opoziţiei, ţinând cont de ponderea partidelor parlamentare, de importanţa temelor aflate în dezbatere şi, după caz, de reprezentarea partidelor la nivel local ;
Art. 139 Publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală.

Decizia nr. 412 din 10 mai 2007 privind obligatiile ce revin radiodifuzorilor la inregistrarea programelor de radio si de televiziune
Art. 1 Radiodifuzorii au obligatia de a asigura înregistrarea programelor/emisiunilor de radio sau de televiziune pe care le difuzeaza, în timp real, integral si simultan cu transmisia lor ;
Art. 2 Radiodifuzorii sunt obligati sa puna la dispozitie Consiliului National al Audiovizualului, la cerere, înregistrarile în urmatoarele formate : a) pentru programele de televiziune , înregistrare analogica pe casete VHS, cu viteza normala sau „longplay”, sau înregistrare digitala pe suport CD/DVD, într-un format uzual cum ar fi AVI, MPEG-2, MPEG-4 ; b) pentru programele de radio , înregistrare analogica pe casete audio standard sau înregistrare digitala pe suport CD.