Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 01.09.2020

01.09.2020


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședința publică din data de 01.09.2020, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite și a decis să aplice următoarele sancțiuni :

- amendă de 5.000 de lei postului Etno TV pentru edițiile din zilele de 12 și 18.07.2020 ale emisiunii „Câștigați acum !”, difuzate cu încălcarea prevederilor art. 91 alin. (1) lit. c) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual ;
- somație publică postului România TV pentru ediția din 19.07.2020 a emisiunii „Breaking News”, în cadrul căreia nu au fost respectate dispozițiile art. 64 alin (1) lit. b) din Codul audiovizualului.

De asemenea, în urma analizării solicitărilor de prelungiri / modificări licențe audiovizuale, membrii Consiliului au hotărât să aplice câte o somație publică societăților MEDIA VIDEO CENTER S.R.L. (Tg. Jiu) și JOB TV S.R.L. (Ploiești) pentru încălcarea dispozițiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, precum și QUATTRO CONSULT S.R.L. (Sfântu Gheorghe) pentru nerespectarea prevederilor art. 20 alin. (2) din Decizia CNA nr. 277/2013.

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului Nr. 504 din 11 iulie 2002
Art. 54 - (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare
Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : (…) b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

Art. 91 - (1) Concursurile interactive pot fi difuzate în cadrul programelor audiovizuale numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii : (…) c) nu presupun taxă de participare directă sau disimulată, cum ar fi suprataxa percepută de serviciile de telefonie cu valoare adăugată

Decizie Nr. 277 din 6 iunie 2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori
Art. 20 (…) (2) Cererea de prelungire, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, se va depune la CNA cu cel mult 60 de zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a licenţei, dar nu mai târziu de 30 de zile înainte de expirarea acesteia, şi va fi însoţită de următoarele documente : a) licenţa audiovizuală, în original ; b) decizia de autorizare, în original ; c) documentele prevăzute la art. 4 alin. (2) - (4), după caz, în funcţie de statutul juridic al solicitantului, precum şi documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), e) şi k).