Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 08.09.2020

08.09.2020


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședința publică din data de 08.09.2020, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite și a decis să aplice următoarele sancțiuni :
- amendă de 5.000 de lei postului Kanal D, pentru că la difuzarea mai multor ediții din perioada 06 - 19.08.2020 ale emisiunii „Puterea Dragostei” a încălcat dispozițiile art. 18 alin. (1) lit. a) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual, potrivit cărora : „Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă : a) violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat sau cu un grad mare de intensitate sau gravitate” ;
- somație publică postului DIGI 24, deoarece nu a respectat pevederile art. 40 alin. (5) din Codul audiovizualului la difuzarea intervenției telefonice a lui Cristian Tudor Popescu în cadrul grupajelor informative din 08.08.2020, interval ora 18.00-23.00, referitoare la declarațiile regizorului Cristi Puiu la TIFF [„Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă”] ;
- somație publică postului Cinemaraton pentru filmul „9 Povești de dragoste și ură în izolare”, transmis în data de 19.07.2020 fără a fi respectate dispozițiile art. 24 alin. (1) raportate la cele ale art. 19 alin. (1) și (2) lit. k) din Codul audiovizualului.

De asemenea, în urma analizării solicitărilor de prelungire a valabilității licențelor audiovizuale, membrii Consiliului au hotărât să aplice o somație publică societății NEXT START SRL (Hârlau) pentru încălcarea dispozițiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 și ale art. 20 alin. (2) din Decizia CNA nr. 277/2013.

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului Nr. 504 din 11 iulie 2002
Art. 54 - (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare
Art. 19 - (1) Criteriile în funcţie de care se clasifică programele difuzate au drept scop asigurarea protecţiei minorului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora. (2) Responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor şi furnizorilor de servicii media la cerere, în conformitate cu următoarele criterii : (…) k) calitatea şi tipologia limbajului ;

Art. 24 - (1) Programele 15 se difuzează numai în intervalul orar 23,00 - 6,00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 15 de culoare albă ; fac excepţie de la intervalul orar filmele artistice, serialele şi cele documentare clasificate 15, în cazul cărora intervalul permis de difuzare este 22,00 - 6,00.

Decizie Nr. 277 din 6 iunie 2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori
Art. 20 (…) (2) Cererea de prelungire, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, se va depune la CNA cu cel mult 60 de zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a licenţei, dar nu mai târziu de 30 de zile înainte de expirarea acesteia, şi va fi însoţită de următoarele documente : a) licenţa audiovizuală, în original ; b) decizia de autorizare, în original ; c) documentele prevăzute la art. 4 alin. (2) - (4), după caz, în funcţie de statutul juridic al solicitantului, precum şi documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), e) şi k).