Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 21.10.2020

21.10.2020


envoyer l'article par mail title=


Somaţii publice : Antena 1, Antena Stars, B1 TV

Întrunit în ședința publică din data de 21.10.2020, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate, ca urmare a autosesizării și a reclamațiilor primite şi a decis să aplice câte o somaţie publică următoarelor posturi :

- Antena 1 pentru încălcarea prevederilor art. 15 alin. (1) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual la difuzarea emisiunii „Mireasa”. Potrivit art. 15 (1) „Este interzisă difuzarea în intervalul orar 6,00-20,00 de programe audiovizuale de studio sau realizate în direct în care se fumează, se consumă băuturi alcoolice ori se prezintă acte de comportament vulgar, trivial, obscene”. Au fost monitorizate mai multe ediţii ale emisiunii difuzate în perioada 07-25.09 şi 02.10.2020 ;

- Antena Stars pentru ediţia din 10.09.2020 a emisiunii „Brigitte & Pastramă” , în cadrul căreia nu s-a ţinut cont de respectarea prevederilor art. 14 alin. (1^1) din Codul audiovizualului, conform cărora : „Orice emisiune de tip reality show, al cărei scenariu se bazează pe fapte sau situaţii reale din viaţa unor persoane, conţinând însă şi elemente de ficţiune, se semnalează pe toată perioada desfăşurării emisiunii, cu textul « Acest program este o ficţiune », afişat lizibil, cu o dimensiune de minimum 30 de puncte în format SD, definiţie standard, respectiv 60 în format HD, înaltă definiţie” ;

- B1 TV deoarece la difuzarea emisiunii „Dosar de politician” (ediţiile din 17 şi 24.09.2020) nu au fost respectate prevederile art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului [„În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt”].

În aceeași ședință, membrii Consiliului au sancționat cu câte o somaţie publică societăţile Denotti S.R.L. (Cristal FM din Dorohoi) și A.G. Radio Holding S.R.L. Magic FM din Ploieşti şi Kiss FM din Suceava pentru nerespectarea dispozițiilor art. 20 alin. (5) din Decizia CNA nr. 277/2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori [„În cazul serviciilor de programe cu difuzare terestră, decizia de autorizare audiovizuală va fi eliberată în termen de 30 de zile de la data depunerii la CNA a documentelor de autorizare modificate corespunzător de către ANCOM. Radiodifuzorul are obligaţia de a depune la CNA documentele modificate de ANCOM, în maximum 30 de zile de la data eliberării acestora”].


Biroul Informare și Relații Publice