Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 22.10.2020

22.10.2020


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședința publică din data de 22.10.2020, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a reclamațiilor primite și a decis să aplice următoarele sancțiuni :
- amendă de 10.000 de lei postului Nașul TV pentru ediții ale emisiunii „Nașul special” în cadrul cărora nu s-a ținut cont de prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului 504/2002 și nici de cele ale art. 40 alin. (5), art. 64 alin. (1) lit. a), b) și art. 66 din Codul de reglementare a conținutului audiovizual. Au fost monitorizate edițiile din zilele de 3, 7, 8, 10, 19 și 23.09.2020 ;
- somație publică postului Etno TV pentru nerespectarea prevederilor art. 91 alin. (1) lit. c) din Codul audiovizualului la difuzarea emisiunii „Câștigați acum !” (raportul de monitorizare cuprinde edițiile din 5 și 6 septembrie 2020) ;
- somație publică postului Național TV, pentru că nu a respectat dispozițiile art. 18 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului, la difuzarea emisiunii „Fosta mea iubire”, edițiile din 06 și 08.09.2020 ;
- somație publică postului Pro TV, deoarece serialul „Lecții de viată” a fost transmis în zilele de 3 și 22.09.2020 cu încălcarea dispozițiilor art. 23 raportate la cele ale art. 19 alin. (2) lit. f), j), k), l).

De asemenea, CNA a hotărât să emită o decizie de intrare în legalitate pentru spotul TV aferent campaniei de promovare pentru produsul Simpliq, difuzat cu încălcarea prevederilor art. 94 lit. a) din Codul audiovizualului (perioada monitorizată : 27.07 - 02.08.2020).

În aceeași ședință, în urma analizării rapoartelor întocmite de Direcția Control pentru posturile din teritoriu, Consiliul a aplicat o somație publică postului A7 TV (București), constatând încălcarea dispozițiilor art. 40 alin. (5) și ale art. 43 alin. (1) din Codul audiovizualului, la difuzarea emisiunii „Alături de tine” din data de 08.09.2020.

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului nr. 504 din 11 iulie 2002
Art. 3 - (…) (2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare
Art. 18 - (1) Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă : (…) b) scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau obscen ;
Art. 19 - (2) Responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor şi furnizorilor de servicii media la cerere, în conformitate cu următoarele criterii : (…) f) psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor ; (…) j) numărul şi intensitatea scenelor de violenţă casnică ; k) calitatea şi tipologia limbajului ; l) genul sau tema programului.
Art. 23 - (1) Programele 12 se difuzează numai după ora 20,00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 12 de culoare albă. (2) Dimensiunea semnului de avertizare va fi de minimum 30 de puncte în format SD, definiţie standard, respectiv 60 în format HD, înaltă definiţie.
Art. 40 - (5) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.
Art. 43 - (1) Radiodifuzorii trebuie să evite să aducă atingere dreptului la un proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile unor cauze aflate pe rol în justiţie sau în curs de cercetare, prin comentariile şi luările de poziţie proprii sau ale invitaţilor, inclusiv ale avocaţilor părţilor.
Art. 64 (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ; b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.
Art. 66 În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.
Art. 91 - (1) Concursurile interactive pot fi difuzate în cadrul programelor audiovizuale numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii : (…) c) nu presupun taxă de participare directă sau disimulată, cum ar fi suprataxa percepută de serviciile de telefonie cu valoare adăugată ;
Art. 94 - În scopul unei informări corecte, orice informaţie sau avertizare conţinută într-o comunicare comercială audiovizuală se difuzează astfel încât aceasta să fie clar percepută de public, în special prin asigurarea următoarelor măsuri : a) să fie prezentată static, lizibil şi pe o durată suficientă, în cazul informaţiei difuzate sub formă de videotext ; dimensiunea caracterelor trebuie să fie de minimum 17 puncte în format SD, definiţie standard, respectiv 32 în format HD, înaltă definiţie.