Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 26.11.2020

26.11.2020


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședința publică din data de 26.11.2020, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a reclamațiilor primite și, constatând încălcări ale Codului de reglementare a conținutului audiovizual, a decis să aplice următoarele sancțiuni :

- amendă de 5.000 de lei postului România TV pentru nerespectarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b) la difuzarea emisiunii „România te vede” din data de 07.11.2020 ora 21.00 ;
- somație publică postului Pro TV, pentru că nu a ținut cont de dispozițiile art. 40 alin. (1) la difuzarea ediției din 21.10.2020 a emisiunii „Visuri la cheie”.

De asemenea, ca urmare a analizării modului în care postul România TV a reflectat prima săptămână din campania electorală pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020, respectiv perioada 06 – 12.11.2020, Consiliul a decis să aplice radiodifuzorului o somație publică pentru încălcarea dispozițiilor art. 8 alin. (4) și ale art. 5 alin. (1) din Decizia CNA nr. 603 din 21.10.2020.

În aceeași ședință, Consiliul a analizat rapoartele întocmite de Direcția Control pentru modul în care posturile locale și regionale (95 de posturi TV și 83 de posturi radio) au reflectat prima săptămână din campania electorală. Pentru nerespectarea prevederilor Deciziei nr. 603 din 21.10.2020 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020, CNA a aplicat câte o somație publică următoarelor posturi :

- Accent TV (Tg. Jiu, Gorj), Radio Accent (Novaci, Gorj) și Informația TV (Satu Mare) pentru că au încălcat art. 5 alin. (1) lit. c) ;
- TV Sighet (Sighetu Marmației/ Maramureș) pentru că nu a ținut cont de prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) ;
- Nova TV (Brașov) pentru nerespectarea dispozițiilor art. 8 alin. (4) ;
- City Radio (Satu Mare) pentru încălcarea prevederilor art. 11 alin. (1).

Totodată, posturile Accent TV și Radio Accent au fost sancționate cu câte o somație publică și pentru încălcarea dispozițiilor art. 40 alin. (4) și (5) din Codul audiovizualului, la difuzarea emisiunii „La Obiect” din data de 06.10.2020.

Posturile Nest TV Channel și TV Plus Regional au fost sancționate cu câte o somație publică pentru nerespectarea art. 139 din Cod, conform căruia „publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală”.

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare
Art. 40 - (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. (4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea. (5) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.

Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : (..) b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă

Decizia CNA nr. 603 din 21 octombrie 2020 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020.

Art. 5 (1) Pentru reflectarea campaniei electorale, radiodifuzorii pot realiza şi difuza numai următoarele tipuri de emisiuni cu caracter electoral :

a) emisiuni informative, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, în care pot fi difuzate informaţii privind sistemul electoral, tehnica votării şi activităţile de campanie ale candidaţilor ; în acest scop, durata programată a emisiunii informative poate fi mărită cu cel mult 15 minute ; emisiunile informative electorale pot fi difuzate în zilele de luni până duminică ;

b) emisiuni electorale, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, în care competitorii electorali îşi pot prezenta programele politice şi activităţile de campanie electorală ; în situaţia transmiterii în direct a unor activităţi de campanie, durata acestor transmisii se va încadra în timpul de antenă acordat fiecărui competitor electoral potrivit prevederilor art. 68 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare ; emisiunile vor fi identificate ca atare la începutul emisiunii, în cazul posturilor de radio, şi, respectiv, vor fi semnalate prin marcajul „emisiune electorală”, afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune ; emisiunile electorale pot fi difuzate în zilele de luni până vineri ;

c) de dezbatere electorală, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, în care radiodifuzorii pun în discuţie programele electorale şi temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea a cel puţin doi candidaţi sau a reprezentanţilor lor ; în cazul neparticipării unui candidat sau a unui reprezentant al acestuia, acest fapt este menţionat ; emisiunile vor fi identificate ca atare la începutul emisiunii, în cazul posturilor de radio, şi, respectiv, vor fi semnalate prin marcajul „emisiune de dezbatere electorală”, afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune ; emisiunile de dezbateri electorale pot fi difuzate în zilele de luni până duminică ;

Art. 8 (4) Radiodifuzorii sunt obligaţi să precizeze calitatea în care se exprimă persoanele invitate în emisiuni, cum ar fi cea de candidat sau de reprezentant al acestuia ; în cazul posturilor de televiziune, numele şi calitatea persoanelor invitate vor fi vizibile pe ecran la momentul intervenţiei acestora.

Art. 11 (1) Radiodifuzorii privaţi pot difuza spoturi publicitare electorale numai în cadrul emisiunilor electorale şi de dezbateri electorale, cu respectarea dispoziţiilor art. 67 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum şi a cerinţelor referitoare la publicitate prevăzute în Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011, cu modificările şi completările ulterioare.