Comunicat de presă. Ședința din data de 25.02.2016

25.02.2016


envoyer l'article par mail title=

Somații publice – Antena 1, Antena 3, Realitatea TV

Întrunit în şedinţă publică, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat un amplu raport de monitorizare întocmit de Direcția Monitorizare și de Serviciul Inspecție cu privire la modul în care au fost respectate de către posturile de televiziune dispozițiile art. 42^1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare referitoare la accesul persoanelor cu deficienţe de auz la serviciile media audiovizuale. Raportul a cuprins 12 posturi de televiziune centrale și 242 de posturi din teritoriu.

Constatând încălcarea prevederilor legale anterior invocate, Consiliul a hotărât să sancționeze cu somații publice posturile centrale Antena 1, Antena 3 și Realitatea TV, precum și posturile din teritoriu West TV (Arad), MDI TV și Tradiții TV (Târgoviște). De asemenea, 82 de posturi difuzate prin cablu vor primi scrisori de atenționare.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare

ART. 42^1
(1) Persoanele cu handicap de auz au dreptul de acces la serviciile media audiovizuale, în funcţie de posibilităţile tehnologice.
(2) În vederea asigurării dreptului de acces la serviciile media audiovizuale al persoanelor cu deficienţe auditive, serviciile de programe de televiziune cu acoperire naţională :
a) vor interpreta în limbajul mimico-gestual şi prin titrare sincron în timpul unei durate programate de cel puţin 30 de minute din programele de ştiri, de analize şi dezbatere pe teme politice şi/sau economice de actualitate din timpul zilnic de emisie ;
b) vor interpreta în limbajul mimico-gestual şi prin titrare sincron programele de importanţă majoră în întregime ori rezumatele acestora ;
c) vor avertiza verbal « Atenţie ! Emisiune dedicată şi persoanelor cu deficienţe de auz », însoţită de o menţiune ce va fi şi afişată static şi lizibil ;
d) programele prevăzute la lit. b) se difuzează însoţite de un semn de avertizare conform anexei care face parte integrantă din prezenta lege.
(3) În vederea asigurării dreptului de acces la serviciile media audiovizuale al persoanelor cu deficienţe auditive, serviciile de programe de televiziune cu acoperire locală :
a) vor interpreta în limbajul mimico-gestual şi/sau prin titrare sincron în timpul unei durate programate de cel puţin 30 de minute din programele de ştiri, de analize şi dezbatere pe teme politice şi/sau economice de actualitate din timpul zilnic de emisie ;
b) vor interpreta în limbajul mimico-gestual şi/sau prin titrare sincron programele de importanţă majoră în întregime ori rezumatele acestora ;
c) vor avertiza verbal « Atenţie ! Emisiune dedicată şi persoanelor cu deficienţe de auz », însoţită de o menţiune ce va fi şi afişată static şi lizibil ;
d) programele prevăzute la lit. b) se difuzează însoţite de un semn de avertizare conform anexei.