Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 13.12.2016

13.12.2016


envoyer l'article par mail title=


- România TV – amendă 30.000 de lei, somație publică
- Antena 3, B1 TV – amendă 5.000 de lei, somație publică
- Realitatea TV – somație publică

Întrunit în şedinţă publică, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat, ca urmare a reclamațiilor primite și a autosesizării, o serie de rapoarte de monitorizare întocmite de direcția de specialitate pentru emisiuni difuzate în campanie electorală - de posturile centrale de televiziune și de radio - în perioada 18.11 – 01.12.2016, precum și în data de 11.12.2016, ziua votului. Totodată, Direcția Monitorizare a prezentat și date statistice privind monitorizarea reflectării campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului la posturile centrale de televiziune și de radio pentru perioada 11.11-01.12.2016. Constatând încălcări ale legislației în vigoare, membrii Consiliului au decis să sancționeze următorii radiodifuzori :

- România TVamendă în cuantum de 30.000 de lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu privire la obligația de a asigura informarea obiectivă a publicului, precum și a dispozițiilor art. 47 alin. (1) și art. 64 alin. (1) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual. La aplicarea sancțiunii s-au avut în vedere, în special, emisiuni informative și emisiunea „Cheia zilei”, transmise în data de 09.12.2016, când s-a difuzat o înregistrare audio-video prezentată ca a fi din partea grupării de hackeri Anonymous, în cadrul căreia o voce (modificată digital) pretinde că incendiul de la clubul Colectiv a fost premeditat de miliardarul american George Soros în beneficiul lui Dacian Cioloș. Difuzarea înregistrării a fost urmată de discuții în studio, printre titlurile afișate pe ecran regăsindu-se : „ACUZAȚII-ȘOC : SOROS A PUS LA CALE TRAGEDIA DE LA COLECTIV ; SOROS, TRANZACȚII DUBIOASE PENTRU FINANȚAREA OPERAȚIUNII COLECTIV ; MINCIUNILE LUI CIOLOȘ, DEMASCATE ÎNAINTE DE ALEGERI ; INCENDIAR : SOROS ACUZAT CĂ A REGIZAT CĂDEREA GUVERNULUI ÎN ROMÂNIA ; LOVITURĂ DE STAT MASCATĂ SUB TRAGEDIA DIN COLECTIV, ADEVĂRURI ASCUNSE”. De asemenea, sancțiunea a cuprins și emisiunile „Ultima oră” din 29.11.2016 și „Alege pentru România” din 11.12.2016 ;

- România TVsomație publică pentru încălcarea prevederilor art. 14 lit. c) și art. 5 lit. c) din Decizia CNA nr. 592 din 18 octombrie 2016 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale din anul 2016 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului. A fost reținută și încălcarea art. 71 lit. b) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente ;

- Antena 3amendă în cuantum de 5.000 de lei pentru încălcarea dispozițiilor art. 46 alin. (1) și (2) din Codul audiovizualului la difuzarea emisiunii „Sinteza zilei” din 15.11.2016, în care unul dintre subiectele abordate a fost despre un magistrat cu dosar de internare la psihiatrie, prezentându-se documente, fără păstrarea confidențialității ;

- Antena 3 - somație publică pentru încălcarea prevederilor art. 14 lit. c) și art. 5 lit. c) din Decizia CNA nr. 592 din 18 octombrie 2016 ;

- B1 TVamendă în cuantum de 5.000 de lei pentru încălcarea dispozițiilor art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului la difuzarea emisiunii „Dosar de politician” din 01.12.2016. Moderatorul a prezentat o fotografie cu caracter denigrator susținându-se că îl înfățișează pe un candidat USR numindu-l „candidat soroșist”, fără a respecta principiul audiatur et altera pars ;

- B1 TV - somație publică pentru încălcarea prevederilor art. 14 lit. c) și art. 5 lit. c) din Decizia CNA nr. 592 din 18 octombrie 2016 ;

- Realitatea TVsomație publică pentru încălcarea prevederilor art. 5 lit. c) și art. 10 alin. (2) din Decizia CNA nr. 592 din 18 octombrie 2016.

De asemenea, după analizarea solicitării de prelungire a valabilității licenței audiovizuale, constatând nerespectarea art. 20 alin. (2) din Decizia nr. 277 din 6 iunie 2013, Consiliul a decis sancționarea cu somație publică a societății FIX ZECE MEDIA SRL Tecuci.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare

Art. 3 (2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

Legea Nr. 208/2015 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

Art. 71 (2) În cadrul emisiunilor electorale, candidaţii au următoarele obligaţii : (…) b) să nu facă afirmaţii care pot aduce atingere demnităţii umane sau moralei publice ;

Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual

Art. 40 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a- şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt.

Art. 46 (1) Difuzarea informaţiilor şi/sau imaginilor persoanelor aflate sub tratament în unităţile de asistenţă medicală, precum şi a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate este permisă numai cu acordul persoanei sau, în cazul în care persoana este fără discernământ ori decedată, cu acordul familiei sau al aparţinătorilor.
(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a respecta demnitatea şi anonimatul persoanelor cu tulburări psihice.

Art. 47 (1) Este interzisă difuzarea în programele audiovizuale a oricăror forme de manifestări antisemite sau xenofobe.

Art. 64 (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ; b) informarea cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

Decizia CNA nr. 592 din 18 octombrie 2016 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale din anul 2016 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului

Art. 5 - (1) Pentru reflectarea campaniei electorale, radiodifuzorii pot realiza şi difuza numai următoarele tipuri de emisiuni cu caracter electoral : (…) c) de dezbatere electorală, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 208/2015, în care radiodifuzorii pun în discuţie programele electorale şi temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea a cel puţin doi candidaţi sau reprezentanţii lor ; în cazul neparticipării unui candidat sau a unui reprezentant al acestuia, acest fapt este menţionat ; emisiunile vor fi identificate ca atare la începutul emisiunii, în cazul posturilor de radio, şi, respectiv, vor fi semnalate prin marcajul „emisiune de dezbatere electorală”, afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune ; emisiunile de dezbateri electorale pot fi difuzate în zilele de luni până duminică.

Art. 10 (2) Spoturile publicitare electorale se difuzează în calupuri separate şi marcate ca atare. În cadrul emisiunii electorale, în spaţiul alocat unui competitor electoral nu pot fi inserate spoturi electorale ale altor competitori electorali.

Art. 14 În ziua votării sunt interzise : (...) c) comentarii referitoare la competitorii electorali, înainte de încheierea votării.

Decizia Nr. 277 din 6 iunie 2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori

Art. 20 (2) Cererea de prelungire, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, se va depune la CNA cu cel mult 60 de zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a licenţei, dar nu mai târziu de 30 de zile înainte de expirarea acesteia, şi va fi însoţită de următoarele documente :
a) licenţa audiovizuală, în original ;
b) decizia de autorizare, în original ;
c) documentele prevăzute la art. 4 alin. (2) - (4), după caz, în funcţie de statutul juridic al solicitantului, precum şi documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), e) şi k).