Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 15.11.2016

15.11.2016


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică, Consiliul Național al Audiovizualului a hotărât să aplice o amendă în cuantum de 10.000 de lei postului de televiziune România TV pentru încălcarea dispozițiilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor art. 40 alin. (1, 2), art. 65 lit. c), art. 38 și art. 39 din Codul de reglementare a conținutului audiovizual. Rapoartele de monitorizare, întocmite de direcția de specialitate și discutate în ședințe publice anterioare, au cuprins emisiunile „Ediția de seară” din 10.05.2016, „Cheia zilei” din 15.06.2016, precum și o serie de emisiuni de știri și dezbatere difuzate în perioada 18 – 30.09.2016.

În urma analizării rapoartelor întocmite de Serviciul Inspecție, Consiliul a decis să aplice următoarele sancțiuni :

- amendă în cuantum de 5.000 de lei postului Media TV din Medgidia pentru nerespectarea dispozițiilor art. 40 alin. (3) și art. 78 alin. (4) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual la difuzarea emisiunilor „Bilanțul săptămânal”, ediția din 10.07.2016, respectiv „Jurnal de știri”, ediția din 08.08.2016 ;

- amendă în cuantum de 5.000 de lei postului Tele M din Iași pentru că, în data de 14.06.2016, în cadrul emisiunii „Vocea Ieșeanului”, radiodifuzorul nu a ținut cont de prevederile art. 40 alin. (1) și (2) din Codul audiovizualului ;

- somație publică postului Tele M Neamț din Piatra Neamț pentru nerespectarea art. 52 alin. (2) din Codul audiovizualului, potrivit căruia „Radiodifuzorul are obligaţia de a asigura accesul la revizionarea ori la reaudierea programului în termen de 24 de ore de la data primirii unei solicitări scrise, fie direct, la sediul radiodifuzorului, fie indirect, prin înmânarea unei copii video sau audio, după caz” ;

- somații publice posturilor eMaramureș FM din Baia Mare și Halley TV din Borșa pentru încălcarea dispozițiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, conform cărora „Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e)” ;

- somație publică postului RTT din Brașov pentru nerespectarea dispozițiilor art. 78 alin. (3) din Codul audiovizualului la difuzarea, în reluare, a mai multor ediții ale emisiunilor „Azi în Brașov” și „Secretele Brașovului” ;

- somație publică postului Wyl FM din Ploiești pentru încălcarea dispozițiilor art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului. De asemenea, Consiliul a reținut și nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (7) din Decizia CNA nr. 277 /2013.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare

Art. 3 (2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

Art. 58 (1) Difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.

Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual

Art. 38 Difuzarea înregistrărilor convorbirilor telefonice sau a corespondenţei provenite din surse confidenţiale ori a căror credibilitate nu este suficient verificată este permisă numai dacă acestea prezintă un interes public justificat şi sunt însoţite de punctul de vedere al persoanei vizate.

Art. 39 În cazul situaţiilor prevăzute la art. 33 alin. (4), art. 34 alin. (4), art. 35, 38 şi ori de câte ori se invocă interesul public justificat pentru a difuza producţii audiovizuale care pot aduce atingere drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale unei persoane, difuzarea trebuie însoţită de punctul de vedere al persoanei în cauză ; în situaţia în care persoana refuză să prezinte un punct de vedere, radiodifuzorii sunt obligaţi să precizeze acest fapt.

Art. 40 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a- şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt.
(2) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acuzaţiile.
(3) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.

Art. 65 În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele reguli : (…) c) titlurile şi textele afişate pe ecran să reflecte cât mai fidel esenţa faptelor şi datelor prezentate.

Art. 78 (3) La difuzarea în reluare a programelor se va face menţiunea « Reluare » pe întreaga durată a difuzării acestora, cu excepţia operelor cinematografice.
(4) La difuzarea unor imagini şi/sau înregistrări sonore de arhivă se va face datarea acestora ori menţiunea « Arhivă ».

Decizie Nr. 277 din 6 iunie 2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori

Art. 21 (7) În cazul serviciilor de programe difuzate pe cale radioelectrică terestră, CNA va efectua modificările impuse în licenţa audiovizuală în maximum 30 de zile de la data înregistrării contractului de cesiune. Decizia de autorizare modificată va fi eliberată în termen de 30 de zile de la data depunerii la CNA a documentului de autorizare modificat corespunzător de către ANCOM, cesionarul având obligaţia de a-l depune la CNA în maximum 4 luni de la data eliberării licenţei audiovizuale modificate.