Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 03.11.2016

03.11.2016


envoyer l'article par mail title=

Decizii privind intrarea în legalitate în privința spoturilor publicitare TV : „Aqua Carpatica, Aqua Scanner, Aplicație” și „Supramax Articulații”

Întrunit în şedinţă publică, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a reclamațiilor primite și, constatând încălcări ale legislației audiovizualului, a hotărât să emită decizii privind intrarea în legalitate în privința următoarelor spoturi publicitare TV :

- Spotul publicitar pentru Aqua Carpatica : Aqua Carpatica, Aqua Scanner, Aplicație. S-a reținut încălcarea dispozițiilor art. 93 și art. 101 din Codul de reglementare a conținului audiovizual (perioada monitorizată : 10 – 23.10.2016) ;

- Spotul publicitar Supramax Articulații , ce conține mesajul : „Supramax Articulații conține cea mai mare cantitate de colagen”. La difuzarea spotului nu s-a ținut cont de prevederile art. 93 și art. 120 alin. (1) din Codul audiovizualului (perioada monitorizată : martie – septembrie 2016).

În aceeași ședință, ca urmare a analizării solicitărilor privind acordarea/modificarea deciziilor de autorizare, constatând încălcarea prevederilor art. 20 alin. (5) din Decizia CNA nr. 277/2013, Consiliul a decis sancționarea cu somație publică a societății Radio Maria SRL.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual

Art. 93 Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale.

Art. 101 Este interzisă orice formă de promovare a unor produse sau a unor servicii care sugerează publicului ori îl instigă să renunţe la alte produse sau servicii similare ori asemănătoare identificabile.

Art. 120 (1) Sub rezerva derogărilor prevăzute de legislaţia comunitară şi naţională aplicabile apelor minerale naturale şi produselor alimentare destinate unei alimentaţii speciale, informaţiile referitoare la produsele alimentare nu trebuie să atribuie unui produs alimentar proprietăţi de prevenire, de tratament şi de vindecare a unei boli umane şi nu trebuie să evoce astfel de proprietăţi.

Decizia nr. 277 din 6 iunie 2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori

Art. 20 (5) În cazul serviciilor de programe cu difuzare terestră, decizia de autorizare audiovizuală va fi eliberată în termen de 30 de zile de la data depunerii la CNA a documentelor de autorizare modificate corespunzător de către ANCOM. Radiodifuzorul are obligaţia de a depune la CNA documentele modificate de ANCOM, în maximum 30 de zile de la data eliberării acestora.