Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 24.11.2016

24.11.2016


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a reclamațiilor primite și a hotărât să emită decizii privind intrarea în legalitate în privința spoturilor publicitare aferente campaniilor de promovare ale produselor Visislim (august 2016) și Prostafix (iulie-noiembrie 2016), deoarece, la difuzarea acestora, nu au fost respectate prevederi ale Codului de reglementare a conținutului audiovizual, fiind reținute art. 104 și art. 133 în cazul Visislim, respectiv art. 120 alin. (1) și art. 128 lit. d) în cazul Prostafix.

În aceeași ședință, Consiliul a analizat rapoartele întocmite de Direcția Control și Digitalizare pentru posturile de televiziune și radio din teritoriu și a decis să sancționeze cu somație publică postul Bucovina TV pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 64 alin. (1) lit. a) și art. 40 alin. (1) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual. Raportul a cuprins emisiuni de știri difuzate în zilele de 04 și 06.11.2016.

De asemenea, în urma analizării solicitărilor de modificare a licențelor audiovizuale, membrii Consiliului au decis sancționarea cu amendă în cuantum de 30.000 de lei a societății TROPHEN IMPEX SRL (Târgu Jiu) pentru nerespectarea art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare

Art. 3 (2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

Art. 54 (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual

Art. 40 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a- şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt.

Art. 64 (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii.

Art. 104 Sunt interzise publicitatea şi teleshoppingul în care se utilizează practici comerciale înşelătoare sau practici comerciale agresive.

Art. 120 (1) Sub rezerva derogărilor prevăzute de legislaţia comunitară şi naţională aplicabile apelor minerale naturale şi produselor alimentare destinate unei alimentaţii speciale, informaţiile referitoare la produsele alimentare nu trebuie să atribuie unui produs alimentar proprietăţi de prevenire, de tratament şi de vindecare a unei boli umane şi nu trebuie să evoce astfel de proprietăţi.

Art. 128 Este interzisă menţionarea în publicitate sau în teleshopping a unor indicaţii terapeutice referitoare la boli precum : (...) d) cancer şi alte boli tumorale.

Art. 133 (1) Publicitatea şi teleshoppingul la produsele şi tratamentele pentru slăbit ori pentru menţinerea greutăţii corporale trebuie să includă avertizarea, sonoră şi scrisă : « Consultaţi medicul înainte de a urma dieta. »
(2) Fac excepţie de la dispoziţiile alin. (1) :
a) medicamentele ;
b) produsele alimentare care poartă menţiuni autorizate conform dispoziţiilor art. 13 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (CE) nr. 1.924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului.