Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 14.06.2016

14.06.2016


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică, Consiliul Național al Audiovizualului a menținut hotărârea luată în ședința publică anterioară de a emite către radiodifuzori decizii privind intrarea în legalitate în privința spoturilor publicitare radio / TV aferente campaniilor de promovare pentru „Altex” și „Media Galaxy” , deoarece s-a constatat că la difuzarea acestora nu au fost respectate prevederile art. 93 din Codul de reglementare a conținutului audiovizual, potrivit cărora : „Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale.” Variantele spoturilor publicitare cuprinse în raportul de monitorizare întocmit de direcția de specialitate conțineau mesajele „Altex, cel mai mic preț din România”, respectiv „Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse online și offline”.

De asemenea, membrii Consiliul Naţional al Audiovizualului au analizat rapoartele întocmite de Direcția Control și Digitalizare și, constatând abateri de la prevederile legale în vigoare, au hotărât să aplice câte o somație publică următoarelor posturi din teritoriu :

- Tele3 din Târgu Jiu pentru pentru încălcarea prevederilor art. 72 lit. a), b) și c) din Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, la difuzarea emisiunii „A patra putere” (ediția din 26 mai 2016). Sancțiunea a fost aplicată de CNA în temeiul art. 78 din aceeași lege [„(1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 66 - 77 atrage aplicarea sancţiunilor prevăzute de Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Faptele se constată şi sancţiunile se aplică de Consiliul Naţional al Audiovizualului, care se autosesizează sau poate fi sesizat de către cei interesaţi”].

- Olt TV din Slatina pentru că radiodifuzorul a încălcat dispozițiile art. 74 lit. b) din Legea nr. 115/2015 , potrivit cărora : „Cu 48 de ore înainte de ziua votării sunt interzise : (…) b) invitarea sau prezentarea candidaţilor în programe, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 76 alin. (4)” (Raportul de monitorizare a cuprins emisiuni din 03.06.2016) ;

- RTT Brașov deoarece nu s-au respectat prevederile art. 3 din Decizia CNA nr. 244 din 12 aprilie 2016 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2016 (perioada monitorizată : 6 mai – 2 iunie 2016, emisiunea „Azi în Brașov”) ;

- Valea Prahovei TV pentru că în cadrul emisiunii „Alegeri locale 2016” (edițiile din 02 și 04.06.2016) au fost încălcate dispozițiile art. 40 alin. (3) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual ;

- TV Sighet deoarece la difuzarea emisiunii „Maramureșul azi”, ediția din 31.05.2016, s-au încălcat prevederile art. 40 alin. (1) și (2) din Codul audiovizualului ;

- TV Galați pentru emisiunea „Ciocu’ mic în târgu mare”, în care radiodifuzorul nu a respectat dispozițiile art. 68 din Codul audiovizualului (ediția din 24.12.2015).

În aceeași ședință, în urma analizării solicitărilor de modificare a licențelor audiovizuale, constatând nerespectarea dispozițiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, Consiliul a decis să sancționeze cu somație publică S.C. DIGITAL 3 SA Odorheiu Secuiesc pentru postul Radio Star din Odorheiu Secuiesc.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare
Art. 54 (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
Art. 72 Realizatorii şi moderatorii emisiunilor şi dezbaterilor electorale au următoarele obligaţii : a) să fie imparţiali ; b) să asigure echilibrul necesar desfăşurării emisiunii, oferind fiecărui candidat participant la discuţii posibilitatea de prezentare a opiniilor sale ; c) să formuleze clar întrebările, fără a fi tendenţioase sau părtinitoare.

Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual
Art. 40 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt.
(2) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acuzaţiile.
(3) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.

Art. 68 Radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni de ştiri şi dezbateri prezentate sau moderate de oameni politici care deţin funcţii sau demnităţi publice ori purtători de cuvânt ai instituţiilor publice, precum şi de persoane desemnate public să candideze sau care şi-au anunţat public intenţia de a candida la alegerile locale, parlamentare sau prezidenţiale.

Decizia CNA nr. 244 din 12 aprilie 2016 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2016
Art. 3 Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii : a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ; b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali ; c) corectitudine - toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.