Comunicat de presă

02.07.2013


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică, Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis să emită o decizie de intrare în legalitate în privinţa spotului TV pentru margarina Rama, spot aferent campaniei “Campioni la micul dejun”, susţinută de doamna Nadia Comăneci. Consiliul a constatat că, la promovarea campaniei în spaţiul audiovizual, nu au fost respectate dispoziţiile art. 120 alin. (2) şi (3) din Codul audiovizualului, potrivit cărora, “(2) Nu se vor atribui alimentelor proprietăţi pe care acestea nu le posedă. (3) În publicitatea pentru alimente adresată minorilor este interzisă folosirea celebrităţilor, personalităţilor sau medicilor. Publicitatea la alimente adresată minorilor este definită în conformitate cu codul de autoreglementare al Consiliului Român pentru Publicitate, depozitar al Codului etic pentru publicitatea adresată copiilor referitoare la produse alimentare”.

De asemenea, postul Antena 1 a fost sancţionat cu amendă în cuantum de 10.000 de lei, pentru că, în ediţia din data de 21.06.2013 a emisiunii „Neatza cu Răzvan şi Dani”, s-a difuzat o înregistrare cu marcaj P, în care doamna Nadia Comăneci vorbeşte despre campania “Campioni la micul dejun”, fără ca radiodifuzorul să ţină cont de prevederile art. 27 alin. (1) din Legea audiovizualului : „Publicitatea televizată şi teleshoppingul trebuie să fie uşor de identificat şi trebuie să fie separate de conţinutul editorial. Fără a aduce atingere utilizării de noi tehnici publicitare, se asigură o separare prin mijloace optice şi/sau acustice şi/sau spaţiale între publicitatea televizată, teleshopping şi, respectiv, celelalte părţi ale programelor”.

În aceeaşi şedinţă, după analiza rapoartelor de monitorizare întocmite de direcţiile de specialitate, Consiliul a hotărât să aplice următoarele sancţiuni :

- amendă în cuantum de 30.000 de lei postului România TV pentru emisiunea „Ediţie specială” din data de 26 iunie 2013, în care titlul afişat pe ecran a fost “Cine dădea rapoarte despre Vadim şi Becali”. Membrii Consiliului au constatat că nu au fost respectate prevederile art. 34 alin. (1) şi ale art. 40 alin. (2) şi (3) din Codul audiovizualului. (“art. 34 (1) Orice persoană are dreptul la propria imagine ; art. 40 (2) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acuzaţiile. (3) Moderatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă”) ;

- amendă în cuantum de 10.000 de lei postului Antena 2, deoarece emisiunea „Agentul VIP“, ediţia din data de 28 mai 2013, în care moderatorul a purtat discuţii cu invitata din platou despre doamna Larisa Drăgulescu, a fost transmisă cu încălcarea dispoziţiilor art. 30 (“Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine”) şi ale art. 40 alin. (1), (2) şi (3) din Codul audiovizualului, respectiv, a prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului referitoare la protecţia copiilor, raportate la art. 19 din Cod ;

- amendă în cuantum de 10.000 de lei postului România TV. În cadrul emisiunii “Tonomatul lu’ Ciutacu”, ediţia din data de 20 iunie 2013, în care a fost abordat, pe larg, un subiect referitor la doamna Andreea Pora, nu s-au avut în vedere prevederile art. 30, ale art. 40 alin. (4), cele ale art. 66, precum şi cele ale art. 67 din Codul audiovizualului (“art. 40 alin. (4) “Este interzisă utilizarea cu rea-credinţă a numelui, imaginii, vocii sau asemănării cu o altă persoană în programele audiovizuale” ; art. 67 “În exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau puncte de vedere în legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii trebuie să asigure o separare clară a opiniilor de fapte şi nu trebuie să profite de apariţia lor constantă în programe într-un mod care să contravină exigenţelor de asigurare a imparţialităţii”) ;

- somaţie publică postului Antena 2, pentru că, în emisiunea “Profu’ Menci”, din data de 25.05.2013, în care s-a discutat despre antioxidanţi, făcându-se şi un anunţ de sponsorizare pentru produsul GE 132, radiodifuzorul nu a ţinut cont de prevederile art. 29 alin. (1) lit. a) şi ale art. 34 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea audiovizualului şi cele ale art. 97 alin. (1) şi (2) din Cod. (“art. 34 (1) Programele sponsorizate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii : a) conţinutul şi programarea acestora nu trebuie în nicio circumstanţă să fie influenţate de sponsor, astfel încât să nu fie afectate independenţa editorială şi responsabilitatea furnizorului de servicii media în raport cu programele respective ; (…) c) să nu încurajeze în mod direct achiziţionarea sau închirierea produselor ori a serviciilor sponsorului sau ale unui terţ, în particular prin referiri promoţionale speciale la aceste produse ori servicii ; art. 97 (1) Programul audiovizual sponsorizat trebuie să poată fi clar identificat ca atare de către public. (2) Anunţurile de sponsorizare, prin care se menţionează existenţa acordului de sponsorizare a unui program audiovizual, trebuie să fie în mod clar separate de publicitate, să prezinte numai numele, marca, imaginea, activitatea sau produsele sponsorului şi să nu încurajeze în mod direct cumpărarea sau închirierea de produse ori servicii, mai ales prin menţiuni exprese cu caracter promoţional la produsele sau serviciile sponsorului sau ale unui terţ”) ;

- somaţie publică postului GSP TV, care a transmis în data de 26.05.2013, finala UFC 160 de kikboxing, de la ora 20.00, cu semnul de avertizare AP, fără a respecta condiţiile impuse de art. 12 din Codul audiovizualului, conform cărora, “Programele audiovizuale care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor pot fi difuzate numai dacă vizionarea este restricţionată printr-un sistem de acces condiţionat. (2) În lipsa unui sistem de acces condiţionat, difuzarea programelor prevăzute la alin. (1) se poate face numai în intervalul orar permis, potrivit clasificării programului în funcţie de conţinutul acestuia” ;

- somaţie publică postului România TV pentru difuzarea, în cadrul emisiunilor informative din zilele de 23 şi 24.04.2013, a unei ştiri cu titlul “Parizer cu hârtie igienică”, cu încălcarea art. 64 alin. (1) lit. b) şi a art. 65 lit. a) din Cod care stipulează că “(1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : (…) b) informarea cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă”, respectiv, art. 65 “În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele reguli:a) rigoare şi acurateţe în redactarea şi prezentarea ştirilor” ;

- somaţie publică postului Realitatea TV, pentru că, la difuzarea emisiunii “Dosar de politician”, ediţia din data de 11.06.2013, în care s-au făcut aprecieri referitoare la domnul deputat Mate Andras Levente, radiodifuzorul nu a ţinut cont de prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului ;

- somaţie publică postului Antena 1, deoarece a difuzat jocul de noroc “Superbingo Metropolis” fără a respecta art. 89 alin. (7) din Codul audiovizualului, care prevede că “Anterior programării difuzării jocului, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să aducă la cunoştinţa Consiliului datele principale din licenţa sub care acesta este organizat.” ;

- amendă în cuantum de 20.000 de lei societăţii TV Post /Siret / Suceava pentru că nu a ţinut cont de prevederile art. 74 alin. (1) şi (3) şi ale art. 50 raportate la cele ale art. 58 din Legea audiovizualului (art. 74 (1) “Retransmisia de servicii de programe de către distribuitorii de servicii se va face numai pe baza avizului eliberat de Consiliu. (…) (3) Distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.”, art. 50 “(1) Furnizarea unui serviciu de programe în sistem analogic de un radiodifuzor aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei audiovizuale analogice şi, după caz, a licenţei de emisie. (2) Furnizarea unui serviciu de programe în sistem digital terestru prin intermediul unui operator de multiplex de radiodifuziune/televiziune aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru, în beneficiul titularilor licenţelor audiovizuale digitale”.) ;

- somaţie publică postului de radio Stil FM/ Dej pentru încălcarea art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului la difuzarea “Revistei Presei Someşene” din data de 05.06.2013. Conform articolului invocat, “Comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele condiţii : a) să poată fi uşor identificate ca atare, comunicările audiovizuale cu conţinut comercial mascat fiind interzise” ;

- somaţie publică postului Radio Braşov pentru nerespectarea, în data de 05.04.2013, a prevederilor art. 2 lit. b) din Decizia CNA nr. 412/10.05.2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune – “Radiodifuzorii sunt obligaţi să puna la dispoziţie Consiliului Naţional al Audiovizualului, la cerere, înregistrările în următoarele formate : (…) b) pentru programele de radio, înregistrare analogică pe casete audio standard sau înregistrare digitală pe suport CD.” ;

- somaţie publică postului Radio Sibiu deoarece a încălcat dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului, referitoare la obligaţia de a solicita Consiliului “ acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).”

Consiliul a decis retragerea licenţei societăţii Lazarus Media SRL, pentru postul Zeus TV , deoarece nu a respectat prevederile art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările ulterioare, potrivit cărora “Licenţa audiovizuală analogică se retrage de Consiliu în următoarele situaţii : (…) b) titularul încetează să difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licenţa audiovizuală mai mult de 90 de zile, pentru motive de natură tehnică, şi mai mult de 96 de ore, pentru orice alte motive imputabile titularului ;”.

Biroul Comunicare şi Relaţii cu Publicul