Comunicat de presă

Şedinţa din 04.07.2013 – sancţiuni

04.07.2013


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică, Consiliul Naţional al Audiovizualului a hotărât aplicarea următoarelor sancţiuni :

- somaţii publice posturilor Neptun TV şi Etno TV pentru că, în timpul unei emisiuni de teleshopping, a fost difuzat un material despre produsul „Bicorsan”, în data de 24.05.2013, respectiv în data de 23.05.2013. Radiodifuzorii nu au respectat prevederile art. 126 alin. (2), art. 128 lit. d) şi f) şi art. 130 din Codul audiovizualului, potrivit cărora „Este interzisă difuzarea de publicitate şi teleshopping în care personal medical sau farmacişti recomandă ori avizează produse alimentare destinate minorilor, produse şi tratamente medicale sau suplimente alimentare, art. 126 (2)”, respectiv „ Este interzisă menţionarea în publicitate sau în teleshopping a unor indicaţii terapeutice referitoare la boli precum : (…) d) cancer şi alte boli tumorale ; (…) f) diabet şi alte boli metabolice, art. 128“ ;

- decizie de intrare în legalitate în privinţa spotului publicitar pentru produsul „Listerin”, deoarece la difuzarea acestuia nu s-a ţinut seama de dispoziţiile art. 93 din Codul CNA („Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale”) ;

- somaţii publice posturilor Antena 1 şi Antena 3. După analiza raportului de monitorizare întocmit ca urmare a reclamaţiilor primite pentru ediţiile din zilele de 12 şi 16 iunie 2013 ale emisiunii „În gura presei”, Consiliul a constatat că radiodifuzorii nu au respectat prevederile art. 67 din Codul audiovizualului („În exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau puncte de vedere în legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii trebuie să asigure o separare clară a opiniilor de fapte şi nu trebuie să profite de apariţia lor constantă în programe într-un mod care să contravină exigenţelor de asigurare a imparţialităţii”) ;

- somaţie publică postului B1 TV pentru mai multe ediţii, difuzate în luna mai a.c., ale emisiunilor Aktualitatea B1, Aktualitatea Românească şi Sub semnul întrebării, în care au fost încălcate prevederile art. 40 alin. (2), ale art. 66 alin. (1) lit. a) şi de cele ale art. 67 din Codul CNA („art.40 (2) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acuzaţiile”, „art. 66 (1) În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică” ;

- somaţie publică postului B1 TV, deoarece în emisiunea „Lumea lui Banciu”, ediţia din data de 6 iunie 2013, nu au fost respectate prevederile art. 32 alin. (1) şi cele ale art. 34 alin. (1) din Codul audiovizualului („art. 32 (1) Niciun drept conferit prin lege nu poate fi exercitat într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe, în scopul de a vătăma sau de a păgubi pe altul ori profitând de ignoranţa sau de buna-credinţă a persoanelor”, respectiv, „art. 34 (1) Orice persoană are dreptul la propria imagine”. De asemenea, la reluarea emisiunii, începând cu ora 06.00, nu s-a ţinut cont de dispoziţiile art. 18 lit. a, potrivit cărora „Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă : a) violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat” ;

- somaţie publică postului Realitatea TV, pentru că în ediţia din data de 05.06.2013 a emisiunii „Realitatea la raport”, au fost încălcate dispoziţiile art. 67 din Codul audiovizualului.

În şedinţă a fost respinsă, cu unanimitate de voturi, contestaţia depusă de societatea Videomedia Plus SRL cu privire la Decizia CNA nr. 321/20.06.2013 prin care s-a retras licenţa audiovizuală pentru serviciul de programe Top 1, în conformitate cu prevederile art. 57 (1) b din Legea Audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările şi completările ulterioare („art. 57 (1) Licenţa audiovizuală analogică se retrage de Consiliu în următoarele situaţii : (...) b) titularul încetează să difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licenţa audiovizuală mai mult de 90 de zile, pentru motive de natură tehnică, şi mai mult de 96 de ore, pentru orice alte motive imputabile titularului”).

De asemenea, având în vedere prevederile art. 57 (1) b din Legea Audiovizualului, membrii Consiliului au decis să retragă licenţa audiovizuală societăţilor FastPromo SRL şi Asociaţia Pro Regio Siculorum pentru posturile de televiziune TVS Oradea, respectiv Regio TV.

Biroul Comunicare şi Relaţii cu Publicul