Decizia nr. 1 din 07.01.2010

07.01.2010


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. SEMNAL-SAT-TV S.R.L. împotriva sancţiunii aplicate de C.N.A. prin Decizia nr. 1056/09.12.2009

S.C. SEMNAL-SAT-TV S.R.L.,
cu sediul în localitatea DOROHOI, str. Profesor Dimitrie Pompeiu nr. 64, et. 10, ap. 57, jud. BOTOŞANI CUI R : 15450291

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 07 ianuarie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată de S.C. SEMNAL-SAT-TV S.R.L., înregistrată la C.N.A. sub nr. 18799/31.12.2009, prin care s-a solicitat reanalizarea Deciziei CNA nr. 1056/09.12.2009 privind sancţionarea petentei cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

În urma analizării motivelor invocate de petentă în contestaţie, Consiliul a constatat că acestea nu sunt de natură a atrage revocarea sau modificarea deciziei de sancţionare, întrucât, la data controlului, respectiv 28 octombrie 2009, distribuitorul de servicii retransmitea în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, mai multe programe, încălcând astfel dispoziţiile prevăzute la art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului.

Demersurile cu privire la modificarea ofertei de servicii de programe pentru localităţile amintite au fost făcute ulterior efectuării controlului ce a determinat luarea măsurii pecuniare împotriva societăţii dumneavoastră.

Astfel, în şedinţa publică din 12 noiembrie 2009, Consiliul a aprobat Anexa nr. 2 cu privire la oferta de servicii de programe pentru localităţile Bulai, Moara Carp şi Moara Nica, jud. Suceava, în urma cererii dumneavoastră înregistrată la CNA sub nr. 16221/09.11.2009, documente pe care le-aţi ataşat contestaţiei.

Prin urmare, membrii Consiliului apreciază că decizia contestată este legală şi întemeiată, întrucât fapta a existat, iar decizia a fost emisă cu respectarea tuturor condiţiilor de legalitate prevăzute de Legea audiovizualului nr. 504/2002.

La aplicarea sancţiunii, Consiliul a avut în vedere şi faptul că prin Decizia nr. 601/2009 societatea a fost somată să intre în legalitate, întrucât a încălcat aceleaşi prevederi legale.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia ca fiind nefondată.