Decizia nr. 1065 din 19.10.2010

19.10.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.
Str. Traian Grozăvescu nr. 8, Braşov, Jud. Braşov

pentru postul de televiziune rtt

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 octombrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei formulate de Consiliul Judeţean Braşov şi înregistrate la C.N.A. sub nr. 12514/24.09.2010, cu privire la emisiunea de ştiri « Jurnal RTT » difuzată de postul rtt în data de 23 septembrie 2010.

Postul de televiziune rtt aparţine radiodifuzorului S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 071/09.12.1993 şi decizia de autorizare nr. 086.1/04.03.2003).

În urma analizării raportului şi vizionării emisiunii, Consiliul a constatat că radiodifuzorul S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. a încălcat prevederile art. 71 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, în programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să respecte principiul asigurării imparţialităţii, echilibrului şi să favorizeze libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică. Prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie se asigură, de regulă, în cadrul aceleiaşi emisiuni sau, în mod excepţional, în emisiunile următoare ; în cazul în care cei solicitaţi refuză să îşi precizeze punctul de vedere, acest fapt se menţionează pe post.

În fapt, postul RTT Braşov a difuzat în cadrul emisiunii « Jurnal RTT » din 23 septembrie 2010 ştirea intitulată : „Drumul banilor din Consiliul Judeţean rămâne învăluit în mister pentru aleşii PD-L care nu reuşesc să dea de urma la cel puţin 400.000 de euro".

Conţinutul acesteia se referea la faptul că suma de 400.000 de euro ar reprezenta chirii neachitate de Consiliul Judeţean Braşov în anii 2008 şi 2009 pentru unele spaţii în care îşi desfăşoară activitatea Direcţia pentru Protecţia Copilului Braşov. Comentariile cu caracter tendenţios făcute în legătură cu această problemă au vizat atât instituţia - Consiliul Judeţean Braşov, cât şi pe Preşedintele acestuia, dl. Aristotel Adrian Căncescu.

Redăm din raportul de monitorizare :

"Prezentatoare : Karla Titileanu
„Drumul banilor din Consiliul Judeţean rămâne învăluit în mister pentru aleşii PD-L care nu reuşesc să dea de urma la cel puţin 400.000 de euro ! În ciuda numeroaselor interpelări adresate Preşedintelui Aristotel Căncescu, răspunsul întârzie de doi ani încoace ! Motiv pentru care aleşii judeţeni ai PD-L au sesizat Curtea de conturi în speranţa că inspectorii vor da de urma banilor. Suma reprezintă chirii neachitate în 2008 şi 2009 pentru sediul din strada Appulum, în care funcţionează un corp al Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Copilului.”
Voce Off : „Consilierii Judeţeni au aprobat în anul 2008 plata chiriei pentru acest spaţiu la valoarea de 12.000 de euro pe lună. În anul 2009 au votat din nou alocarea banilor destinaţi chiriei însă la o valoare mai mică , de 9000 de euro pe lună. Apoi au aflat că nu s-a plătit deloc şi că datoria se ridică la 400.000 de euro ! De mai bine de un an încearcă să afle ce s-a întâmplat cu banii destinaţi acestei chirii ! Mai ales că perioada în care s-a înregistrat datoria se suprapune chiar cu campaniile electorale !”
Aurelian Danu-Consilier Judeţean PD-L
„În 2009 am aflat că am avea nişte bani disponibili şi de acolo au fost surse, asta a fost sursa principală de plată a pomenilor electorale din luna mai şi luna decembrie şi iată că am constatat că de fapt este... nu numai o situaţie incertă , o situaţie neclară referitor la veniturile încasate din chirii şi referitor şi la cheltuielile pe care şi noi la rândul nostru ar trebui să le plătim pe aceste chirii”
(...)
Voce Off : „În acest moment valoarea chiriei pentru spaţiul din strada Appulum, în care funcţionează una din clădirile DJPC Braşov, este de 9000 de euro pe lună ! Cum chiria nu s-a mai achitat din septembrie 2008, valoarea datoriei se ridică la suma de 400.000 de euro, sumă ce trebuie achitată din banii publici administraţi de Consiliul Judeţean condus de Căncescu !”

Consiliul a constatat că radiodifuzorul a difuzat o ştire, de interes pentru comunitatea locală, cu încălcarea dispoziţiilor Codului audiovizualului care la art. 71 prevăd obligaţia radiodifuzorilor ca, în programele de ştiri şi dezbateri, informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, să respecte principiul asigurării imparţialităţii şi echilibrului, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.

Astfel, postul de televiziune rtt a ales să difuzeze numai punctul de vedere al unei părţi referitor la conţinutul ştirii, respectiv a unor consilieri judeţeni ai PD-L, iar nu şi ai reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov sau al Preşedintelui Consiliului, instituţii vizate direct de conţinutul ştirii. De asemenea, postul nu a făcut nicio precizare din care să reiasă că s-a solicitat un punct de vedere persoanelor la adresa cărora a fost formulată acuzaţia, dar că acestea au refuzat acest demers.

Consiliul apreciază că, pentru o informare corectă şi obiectivă a publicului telespectator, radiodifuzorul ar fi trebuit, ca în emisiune, să prezinte şi punctul de vedere al reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov sau al Preşedintelui acestuia.

Numai prin prezentarea unei pluralităţi de opinii pe marginea subiectului dezbătut, unul de interes pe plan local, radiodifuzorul era în măsură să asigure prezentarea informaţiei într-un cadru legal, cu respectarea principiului imparţialităţii şi echilibrului şi să favorizeze libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie în momentul dezbaterii lor publice.

Respectarea principiilor menţionate mai sus este o condiţie esenţială în desfăşurarea unui program audiovizual, date fiind importanţa şi impactul major pe care îl are televiziunea în rolul său de a informa publicul.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a informa publicul în mod corect în legătură cu problemele de interes public, iar acest lucru trebuie făcut în mod imparţial şi echilibrat în ceea ce priveşte faptele şi evenimentele prezentate şi fără a se aduce atingere dreptului la informare al telespectatorilor.

În temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (2) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. Radioteleviziunea Transilvania S.R.L pentru postul de televiziune rtt şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei CNA nr. 52/2003, S.C. Radioteleviziunea Transilvania S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

« Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune rtt cu somaţie publică, întrucât în emisiunea »Jurnal RTT" din 23 septembrie 2010, a fost prezentată o ştire de interes pentru comunitatea locală referitoare la presupusa neplată a unor chirii de către Consiliul Judeţean Braşov, fără respectarea principiilor imparţialităţii şi echilibrului, în sensul că nu a fost prezentat şi un punct de vedere al reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov cu privire la această problemă.

Dispoziţiile art. 71 din Codul audiovizualului prevăd că în programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public trebuie să respecte principiul asigurării imparţialităţii, echilibrului şi să favorizeze libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţi."