Decizia nr. 1081 din 28.10.2010

28.10.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.,
cu sediul în Bucureşti, Str. Preciziei nr. 3P, lot nr. 1, clădire C6.1,
spaţiu birouri şi hală-parter, et. 1, sector 6, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 octombrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la anunţurile difuzate pe crol, de postul OTV, în perioada 02 - 24.10.2010.

Postul de televiziune OTV aparţine S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.1/01.06.2010).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. a încălcat prevederile alin. (2) al art. 155 din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, publicitatea politică este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală.

Membrii Consiliului au constatat că, în perioada monitorizată, postul OTV a difuzat pe crol mesaje prin care publicul era invitat, în mod indirect, să se înscrie în Partidul Poporului, fapt ce a constituit publicitate politică, încălcându-se astfel prevederile legale invocate mai sus.

Astfel, în perioada 02 - 24.10.2010, în diferite intervale orare, postul OTV a difuzat pe crol anunţuri care conţineau informaţii cu privire la filialele Partidului Poporului, partid care ar urma să fie constituit de domnul Dan Diaconescu, prezentator la postul OTV, fiind indicate persoane de contact şi numere de telefon.

Redăm din raportul de monitorizare :

“- COMITET DE INIŢIATIVĂ CENTRAL : PREŞEDINTE – MAN SIMONA ALICE
- MEMBRU COMITET DE INIŢIATIVĂ CENTRAL : VULPOIU DOREL
- MEMBRU COMITET DE INIŢIATIVĂ CENTRAL : SEFER CRISTIAN
- MEMBRU COMITET DE INIŢIATIVĂ CENTRAL : FARCAŞ ŞTEFAN
- MEMBRU COMITET DE INIŢIATIVĂ CENTRAL : GHERGHICEANU F. (...)
- FILIALA P.P. BISTRIŢA, ŞTIRBU - TEL : 0763.691.119
- FILIALA P.P. BOTOŞANI, VĂCARIU - TEL : 0721.991.177
- FILIALA P.P. BRĂILA, CHIRU GHEORGHE - TEL : 0751.358.840
- FILIALA P.P. BRAŞOV, ANDREESCU BRIGITTE - TEL : 0786.891.146
- FILIALA P.P. BUZĂU, TACHE - TEL : 0723.880.790
- FILIALA P.P. BUCUREŞTI, MIHAI - TEL : 0722.710.958
- FILIALA P.P. CARAŞ SEVERIN - TEL : 0744.902.440
- FILIALA P.P. CĂLĂRAŞ, OLARU - TEL : 0722.633.608
- FILIALA P.P. CLUJ, ANREICA - TEL : 0746.218.839 (...)
- FILIALA P.P. IALOMIŢA, NEACŞU - TEL : 0764.258.181
- FILIALA P.P. IAŞI, DUMITRU CERBU - TEL : 0751.547.691
- FILIALA P.P. ILFOV, DANA SPIREA - TEL : 0765.605.326
- FILIALA P.P. MEHEDINŢI, MARINESCU - TEL : 0757.067.642 (...)
- FILIALA P.P. SPANIA, ALICANTE, G. ŞTEFAN - TEL : 0034.642.899.517
- FILIALA P.P. SPANIA, BARCELONA, S. DENISE - TEL : 0034.664.613.274
- FILIALA P.P. SPANIA, CUENCA SPIRIDON - TEL : 0034.677.276.071
- FILIALA P.P. SPANIA MADRID, AMALIA - TEL : 0034.697.435.023 (...)
- MEMBRII PP VOR PRIMI DUPĂ ALEGERI, CU PRIORITATE, 20.000 EURO (...)”

Având în vedere modalitatea în care au fost prezentate informaţiile depre filialele noului partid politic aflat în constituire, în mod special maniera prin care publicul este atras să adere la acesta, precum şi contextul în care au fost difuzate aceste anunţuri, membrii Consiliului consideră că acestea au constituit mesaje cu caracter politic, o astfel de promovare constituind publicitate politică.

Pentru ca această publicitate să poată fi difuzată în mod legal, ea trebuie să respecte dispoziţiile alin. (2) al art. 155 din Codul audiovizualului, în sensul că poate fi transmisă pe posturile de radio şi de televiziune numai în perioadele de campanie electorală.

Având în vedere că radiodifuzorul a mai fost sancţionat anterior pentru încălcarea dispoziţiilor din legislaţia audiovizuală privind regimul difuzării publicităţii politice în cadrul serviciilor de programe, Consiliul a propus amendarea S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. cu suma de 5.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 91 alin. (1) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 78/05.02.2004 şi al deciziei de autorizare nr. 620.0/01.04.2004 pentru postul de televiziune OTV, este sancţionat cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 155 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.,
Bucureşti, Str. Preciziei nr. 3P, lot nr. 1, clădire C6.1,
spaţiu birouri şi hală-parter, et. 1, sector 6, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1081/28.10.2010 privind amendarea cu 5.000 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune OTV cu amendă în cuantum de 5.000 lei, întrucât anunţurile difuzate în perioada 02 – 24 octombrie 2010, în partea de jos a ecranului, sub formă de text, au conţinut mesaje cu caracter politic, încălcând prevederile art. 155 din Codul audiovizualului.

Potrivit dispoziţilor invocate, publicitatea politică este permisă numai în perioadele de campanie electorală.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.