Decizia nr. 1092 din 28.10.2010

28.10.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. REALITATEA MEDIA S.A. pentru postul RADIO GUERRILLA din localitatea Focşani

S.C. REALITATEA MEDIA S.A.
Splaiul Unirii nr. 6, bl. B3A, et. 2, camera 4, sector 4
BUCUREŞTI

pentru postul RADIO GUERRILLA
Str. Mareşal Antonescu nr. 4
FOCŞANI Jud. Vrancea

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 octombrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat adresa înregistrată la CNA sub nr. 13669/20.10.2010 prin care radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A. a adus la cunoştinţa Consiliului faptul că nu a putut să reia difuzarea serviciului de programe pentru postul RADIO GUERRILLA din localitatea Focşani, judeţul Vrancea, după expirarea termenului de 90 de zile solicitat şi aprobat de Consiliu.

Radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A. deţine licenţa audiovizuală nr. R 193.6/19.03.1996 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 186.4-1/12.05.2005 pentru postul RADIO GUERRILLA din localitatea Focşani, judeţul Vrancea.

Analizând adresa transmisă de radiodifuzor, Consiliul a constatat că radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, licenţa audiovizuală se retrage de către Consiliu dacă titularul încetează să difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licenţa audiovizuală mai mult de 90 de zile, pentru motive de natură tehnică, şi mai mult de 96 de ore, pentru orice alte motive.

În fapt, prin adresa înregistrată la C.N.A. sub nr. 9485/12.07.2010, S.C. REALITATEA MEDIA S.A. a solicitat Consiliului Naţional al Audiovizualului aprobarea întreruperii emisiei pentru postul RADIO GUERRILLA din localitatea Focşani, judeţul Vrancea, motivând probleme cu instalaţia electrică ce alimentează cu energie site-ul de emisie al staţiei locale a postului RADIO GUERRILLA din Focşani, fiind cauzată o avarie de amploare şi ca urmare a fost întreruptă emisia postului.

Prin adresa de răspuns nr. 9950/13.07.2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a comunicat radiodifuzorului acordul său cu privire la întreruperea difuzării serviciului de programe pentru postul RADIO GUERRILLA din localitatea Focşani, pentru o perioadă de 90 de zile, respectiv până la data de 02.10.2010.

După expirarea termenului pentru care Consiliul îşi exprimase acordul privind întreruperea difuzării serviciului de programe RADIO GUERRILLA din localitatea Focşani, radiodifuzorul nu s-a conformat dispoziţiilor legale şi nu a comunicat la C.N.A. situaţia acestui serviciu.

În urma verificărilor efectuate în perioada 02-06.10.2010, inspectorul teritorial a constatat că nu a fost reluată emisia postului RADIO GUERRILLA, motiv pentru care a solicitat, telefonic, relaţii de la domnul Florin Velea, directorul tehnic al postului. Acesta a precizat că nu a fost reluată emisia, deoarece nu a plătit factura pentru energia electrică, iar asociaţia de locatari nu le mai permite să emită până nu se achită această factură, aspecte consemnate în raportul de constatare încheiat de inspectorul teritorial al CNA, întocmit în data de 06.10.2010.

Prin adresa înregistrată la CNA sub nr. 13350/13.10.2010, înştiinţează Consiliul cu privire la faptul că emisia postului RADIO GUERRILLA a fost înreruptă din cauza problemelor de alimentare cu energia electrică.

Ulterior, radiodifuzorul a revenit cu adresa înregistrată la CNA sub nr.13669/20.10.2010 prin care a precizat că din cauza avariei de amploare privind alimentarea cu energie electrică nu a putut fi reluată emisia postului RADIO GUERRILLA, fiind necesară refacerea racordului electric care alimentează cu energie site-ul postului, motiv pentru care solicită acordarea unui nou termen de 45 de zile pentru reluarea emisiei postului RADIO GUERRILLA.

Analizând această situaţie, membrii Consiliului au considerat că radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A. nu a respectat obligaţia legală prevăzută de dispoziţiile art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului, în sensul că a întrerupt difuzarea serviciului de programe RADIO GUERRILLA, din localitatea Focşani, judeţul Vrancea, pentru 90 de zile, din motive de natură tehnică, fără ca, la expirarea termenului pentru care a fost aprobată întreruperea emisiei, să reia difuzarea programului, în condiţiile stabilite prin licenţa audiovizuală.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2), cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. pentru postul RADIO GUERRILLA din localitatea Focşani, judeţul Vrancea, şi dispune intrarea în legalitate în termen de 45 de zile de la data comunicării prezentei decizii, în sensul respectării obligaţiilor din domeniul audiovizualului, în condiţiile stabilite prin licenţa audiovizuală.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se va conforma prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.